Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin BUDIMEX Międzynarodowych Mistrzostw Polski Par Open 2023

I. Informacje ogólne

 1. Organizatorem BUDIMEX Międzynarodowych Mistrzostw Polski Par Open 2023 na zapis maksymalny (dalej: Mistrzostwa) jest Wielkopolski Związek Brydża Sportowego. Odpowiedzialnym za organizację Mistrzostw jest kol. Piotr Cieśliński.
 2. W Mistrzostwach mogą wziąć udział zawodnicy zarejestrowani w Polskim Związku Brydża Sportowego lub w innych Federacjach Brydżowych.
 3. W Mistrzostwach mają zastosowanie odpowiednie regulaminy z uwzględnieniem Regulaminu Mistrzostw Polski Par.
 4. Osoby przebywające na sali podczas trwania Mistrzostw wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku dla celów promocyjnych zawodów bądź dyscypliny.
 5. W trakcie trwania zawodów obowiązuje zakaz stosowania systemów wysoce sztucznych. Każda para powinna posiadać wypełnioną kartę konwencyjną. Przy braku KK sędzia każdą wątpliwość powinien rozstrzygać na niekorzyść pary, która nie ma wypełnionej KK (co nie jest jednoznaczne z wydaniem pozytywnego wyniku na korzyść strony przeciwnej).
 6. Kwestie wpisowego, nagród i inne dane techniczne zostaną opublikowane w osobnym komunikacie.

II. Informacje sportowe

 1. Mistrzostwa zostaną rozegrane w dwóch fazach (eliminacje, finał) zgodnie z następującym harmonogramem:

  Poniedziałek, 1 maja

  10:00-14:20 – eliminacje, sesje 1-3

  14:15 - OBIAD

  16:30-21:15 – eliminacje, sesje 4-6

  Wtorek, 2 maja

  10:00-21:00 – finał

  ok. 15:00 – 16:30 - OBIAD

  Harmonogram może być przez Organizatora lub Sędziego Głównego nieznacznie modyfikowany.

 2. Do eliminacji pary zostaną rozstawione zgodnie z sumą punktów rankingowych najnowszego rankingu PZBS. Eliminacje będą się składać z 6 sesji 10-rozdaniowych.

 3. Po eliminacjach do finału awansuje 18 par z klasyfikacji ogólnej oraz dwie pierwsze pary z osobnej klasyfikacji obejmującej sesje 4-6 (klasyfikacja dodatkowa). W przypadku awansu pary z obu klasyfikacji do finału awansują kolejne pary z klasyfikacji ogólnej.

 4. Pary awansujące do finału otrzymują carry-over w wysokości 1/3 punktów możliwych do zdobycia finale. Carry-over dla par awansujących z klasyfikacji dodatkowej wyraża się liczbą c/o dla par z ostatnich miejsc klasyfikacji ogólnej, lecz zostaje pomniejszone o 1 punkt turniejowy (dla każdego z kolejnych miejsc).

 5. Podczas finału zostanie rozegranych 19 trzyrozdaniowych rund.

 6. W Mistrzostwach dla zróżnicowania miejsc dzielonych, które wymagają rozróżnienia (przy awansie lub w celu wyłonienia trzech pierwszych miejsc) stosuje się §45 Regulaminu Zawodów. Pozostałe miejsca zostają ex aequo.

 7. Podczas finału zostaną rozegrane turnieje dodatkowe, zgodnie z opublikowanym harmonogramem.

 8. Organizator w porozumieniu z sędzią głównym w uzasadnionym przypadku może zmienić sposób rozgrywania Mistrzostw lub/i turnieju dodatkowego.

 9. W sprawach nie ujętych w regulaminie Budimex Mistrzostw Polski Par oraz niniejszym regulaminie decyduje sędzia główny.