Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Mistrzostw Polski Teamów Mikstowych

I. Informacje ogólne

 1. Organizatorem Mistrzostw Polski Teamów Mikstowych (MPTMx) jest Wielkopolski Związek Brydża Sportowego pod patronatem Polskiego Związku Brydża Sportowego.
 2. Celem zawodów jest wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Polski w tej konkurencji na rok 2023.
 3. Osoby przebywające na sali podczas trwania Mistrzostw wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku dla celów promocyjnych zawodów bądź dyscypliny.
 4. W Mistrzostwach mają zastosowanie odpowiednie przepisy PZBS.
 5. W trakcie trwania zawodów obowiązuje zakaz stosowania systemów wysoce sztucznych. Każda para powinna posiadać wypełnioną kartę konwencyjną. Przy braku KK sędzia każdą wątpliwość powinien rozstrzygać na niekorzyść pary, która nie ma wypełnionej KK (co nie jest jednoznaczne z wydaniem pozytywnego wyniku na korzyść strony przeciwnej).
 6. Kwestie wpisowego, nagród i inne dane techniczne zostaną opublikowane w osobnym komunikacie.

II. Informacje sportowe

 1. Mistrzostwa zostaną rozegrane zgodnie z poniższym harmonogramem. Harmonogram może być modyfikowany.

  Sobota, 29 kwietnia

  10:00 - MPTeamów Mikstowych, eliminacje – 32 rozdania (4 mecze po 8 rozdań)

  16:30 - MPTeamów Mikstowych, eliminacje – 32 rozdania (4 mecze po 8 rozdań)

  Niedziela, 30 kwietnia

  10:00 - MPTeamów Mikstowych, ćwierćfinały - 20 rozdań (2 x 10 rozdań)

  15:00 - MPTeamów Mikstowych, półfinały - 20 rozdań (2 x 10 rozdań)

  18:00 - MPTeamów Mikstowych, finał i mecz o 3. miejsce - 24 rozdania (2 x 12 rozdań)

 2. W MP Teamów Mikstowych mogą brać udział zespoły 4-6 osobowe.

 3. Turniej jest liczony na IMP z przeliczeniem na VP. Turniej podzielony zostaje na dwie fazy:

  • fazę eliminacji;
  • fazę play-off.
 4. Podczas eliminacji stosuje się ułamkową tabelkę 20:0

 5. W eliminacjach rozgrywa się mecze 8-rozdaniowe; w ćwierćfinałach i półfinałach – mecze 20-rozdaniowe (2 x 10 rozdań); w finale i meczu o 3. miejsce – 24-rozdaniowe (2x12 rozdań).

 6. „Bye” wynosi 12 VP. Jeśli mecz nie zostanie rozegrany (np. zajęcie niewłaściwego miejsca) to wynik dla drużyny określa sędzia (dla strony wykraczającej nie więcej niż 7 VP, dla strony niewykraczającej 12 VP lub – po czterech meczach – średnia z własnych dotychczasowych meczów/dopełnienie do 20 VP średniej przeciwników).

 7. Schemat gry:

  1. Przed eliminacjami teamy zostaną rozstawione wg rankingu dwóch najlepszych pań i dwóch najlepszych panów w teamie. W pierwszej rundzie jako gospodarze zostaną rozstawione teamy z górnej części tabeli (w kolejności 1, 2, 3… n), a goście jako teamy z drugiej części tabeli (również w kolejności n+1, n+2… 2n). Przy nieparzystej liczbie teamów pauzę w pierwszej rundzie ma team ze środka tabeli.

  2. W pierwszej fazie (w której uczestniczą wszystkie zespoły z zachowaniem całego dorobku punktowego) zostanie rozegranych osiem meczów na dochodzenie bez powtórzeń (w miarę możliwości wg aktualnych wyników – w przypadku opóźnienia do drugiej rundy goście ze stołów nieparzystego i parzystego zamieniają się miejscami 1-2, 3-4 itd; przy liczbie stołów niepodzielnej przez 2 zamiana gości następuje na trzech ostatnich stołach).

  3. Po fazie eliminacji pierwsze 8 drużyn awansuje do ćwierćfinałów. Pozostałe drużyny kończą udział w MPTMx.

  4. W fazie play-off:

   • carry-over w imp wynosi 20% różnicy VP po eliminacjach pomiędzy zainteresowanymi drużynami,

   • o ostatniego segmentu meczu jako drugi siada do meczu team z wyższego miejsca po eliminacjach,

   • zwycięzca eliminacji wybiera przeciwnika do ćwierćfinału z drużyn, które zajęły miejsca 4-8 w eliminacjach (następnie kolejno wybierają teamy z miejsc 2 i 3 po eliminacjach z teamów niewybranych przez lidera),

   • czas na wybranie przeciwnika mija 10 min. po zapoznaniu się z możliwościami wyboru; po tym terminie możliwość wyboru przechodzi na kolejny zespół;

   • w półfinałach do zwycięzcy meczu w którym uczestniczył zwycięzca eliminacji dolosowuje się przeciwnika spośród dwóch drużyn, które awansowały do półfinału z meczów w których nie brał udziału team z drugiego miejsca eliminacji,

   • przegrani w 1/4 finału kończą rozgrywki i zajmują miejsca 5-8 zgodnie z kolejnością po eliminacjach,

   • zwycięzcy półfinałów awansują do finału, przegrani w półfinałach rozgrywają mecz o 3. miejsce.

 8. W końcowym miejscu w eliminacjach decydują:

  1. większa liczba zdobytych VP,

  2. wyższe miejsce przed ostatnią (w drugiej kolejności: przedostatnią) rundą

  3. większa różnica zdobytych IMPów,

  4. większy iloraz IMPów zdobytych do straconych,

  5. losowanie.

 9. W przypadku remisu w fazie play-off zwycięzcą zostaje team z wyższego miejsca po eliminacjach (nie ma dogrywek).

 10. W szczególnym przypadku (np. niespodziewanej frekwencji) sędzia główny może zdecydować o innej formule rozgrywania turnieju.

 11. Teamy, których udział zawodników w Zimowych Mistrzostwach Europy (Tignes, Francja) uniemożliwi start w MPTMx od początku zawodów, zostaną dopuszczone do drugiej sesji eliminacji z wynikiem 51.5% VP możliwych do zdobycia. Teamy te opłacają wpisowe jak za udział w całych zawodach.

 12. Za zgodą sędziego do czasu zakończenia eliminacji istnieje możliwość dopisania zawodnika do teamu (do sześciu osób w drużynie). Sędzia nie powinien udzielić zgody jeśli dopisywany zawodnik mógłby zmienić rozstawienie teamu. O doraźnych zastępstwach decyduje Sędzia Główny.

 13. Ewentualne błędy lub zmiany wynikłe w trakcie prowadzeniu turnieju nie są podstawą do zmiany rozstawienia/przerwania meczu (decyduje sędzia).

 14. Okres reklamacyjny mija 30 min. po zakończeniu meczu. W ostatnim meczu eliminacji okres reklamacyjny mija 10 min. po zakończeniu meczu. W meczach play-off okres reklamacyjny mija 10 min. po zakończeniu przez oba stoły danego segmentu meczu.

 15. Odpowiednie Punkty Klasyfikacyjne zdobywają osoby, które rozegrały min. 50% rozdań możliwych do rozegrania przez dany team. Przy mniejszym procencie rozegranych rozdań zawodnicy zdobywają PKLe proporcjonalnie do rozegranych rozdań (gdzie 50% rozegranych rozdań to 100% PKLi). Nie dotyczy to PM, gdzie należy rozegrać 50% rozdań.

 16. O wszelkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje Sędzia Główny.