Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin MPT na VP 2023

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI TEAMÓW na VP 2023

I. Postanowienia ogóle

 1. Organizatorami Mistrzostw Polski Teamów, zwanych dalej Mistrzostwami, są Pomorski Wojewódzki Związek Brydża Sportowego z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 80 oraz Polski Związek Brydża Sportowego.
 2. Mistrzostwa mają na celu wyłonienie Mistrza Polski Teamów, Wicemistrza Polski Teamów i Drugiego Wicemistrza Polski Teamów.
 3. Mistrzostwa rozgrywane są w dniach 28 lipca - 1 sierpnia 2023 w ramach 62. Międzynarodowego Kongresu Bałtyckiego.
 4. W Mistrzostwach stosuje się Regulamin 62. Międzynarodowego Kongresu Bałtyckiego. W przypadku konfliktu pierwszeństwo mają zapisy niniejszego regulaminu.
 5. Okres reklamacyjny w myśl przepisu 79C1 MPB upływa:
  1. w eliminacjach i fazie grupowej – 15 minut po rozpoczęciu następnego meczu, a w przypadku ostatniego meczu eliminacji lub fazy grupowej 15 minut po wpłynięciu ostatniego zapisu
  2. w meczach pucharowych – 15 minut po wpłynięciu ostatniego zapisu.
 6. Błąd w zapisie może być poprawiony po upływie okresu reklamacyjnego zgodnie z przepisem 79C2 MPB za zgodą sędziego głównego. Taka zmiana zapisu nie może wpłynąć na wydane dotąd nagrody, na rozpoczęte mecze w fazie pucharowej lub w fazie grupowej. Sędzia główny każdorazowo decyduje, czy taka zmiana może wpłynąć na nagrody jeszcze niewypłacone, na klasyfikację długofalową kongresu, podział na grupy czy zwycięstwo w meczu pucharowym.
 7. Wpisowe do Mistrzostw jest zgodne ze wpisowym opublikowanym na stronie Międzynarodowego Kongresu Bałtyckiego.

II. Założenia sportowe

 1. Mistrzostwa są zawodami drużynowymi, w których mogą brać udział zespoły 4-6 osobowe.
 2. Drużyna mająca mniej niż 6 zawodników może dołączyć zawodnika w dowolnym momencie pod warunkiem uregulowania wpisowego tak jakby zawodnik brał udział w rozgrywkach od samego początku.
 3. Wybór przeciwnika do (kolejnej) fazy pucharowej nastąpi tuż po zakończeniu poprzedniej fazy.
  1. W pierwszej fazie play-off drużyny z miejsc 1-3. Najwyżej sklasyfikowana drużyna wybiera przeciwnika z miejsc 4-8. Następnie przeciwnika wybiera kolejna najwyżej sklasyfikowana drużyna i tak do utworzenia wszystkich par.
  2. W półfinale drużyna z miejsca 1 z pozostałych z zastrzeżeniem, że zwycięzcy meczu przejmują numer przeciwnika, o ile przeciwnik miał numer niższy.
  3. W razie nieobecności przedstawiciela danej drużyny (dalej nazywanego kapitanem) podczas wybierania, prawo wyboru dostaje następna drużyna w kolejności. Jeśli kapitan pojawi się przed końcem selekcji, to dostaje prawo wyboru z drużyn jeszcze niewybranych. Jeśli 1 lub więcej kapitanów nie pojawi się w ogóle, to po wybraniu przeciwników przez wszystkich obecnych kapitanów, pozostałe pary zostaną utworzone automatycznie – drużyna z wyższej pozycji z miejsc 1-3 będzie grać na niewybranych przeciwników z niższej pozycji z miejsc 4-8.
  4. Powyższa zasada stosuje się do kolejnych faz play-off.
 4. Schemat rozgrywek:

Dzień 1, godz. 10.00 – ELIMINACJE

Eliminacje I, faza grupowa: 5 meczów 6-rozdaniowych przeliczane na VP zgodnie z tabelką ułamkową w skali 0-20 VP, grupa na grupę. Podziału drużyn na grupy dokonuje się metodą pętelkową w oparciu o Ranking PZBS czterech zawodników z najwyższym rankingiem. W przypadku liczby drużyn niepodzielnej przez 10 możliwe jest stworzenie większych grup lub granie w grupie.

Eliminacje II, SWISS: Drużyny rozpoczynają walkę w turnieju SWISS – 5 meczów 6-rozdaniowych w skali 0-20 VP. Do fazy play-off awansuje 8 drużyn.

Dzień 2, godz. 10.00

Ćwierćfinały: mecze 32-rozdaniowe (4 x 8 rozdań).

Dzień 2, godz. 17.00

Półfinały: mecze 32-rozdaniowe (4 x 8 rozdań).

Dzień 3, godz. 10.00 – Finał i mecz o 3. miejsce

W finale rozgrywa się mecz 36-rozdaniowy (3 x 12 rozdań).

W meczu o 3. miejsce rozgrywa się mecz 24-rozdaniowy (2 x 12 rozdań).

 1. Gospodarzem meczu w play-off jest drużyna dokonująca wyboru przeciwnika, a w finale – drużyna mająca niższy numer (po ewentualnych przejęciach numerów).
 2. Zasady zajmowania miejsc w fazie pucharowej
  1. W meczu składającym się z 2 segmentów gospodarz zajmuje miejsce w drugiej kolejności w 2. segmencie, a w pierwszej kolejności w 1. segmencie.
  2. W meczu składającym się z 3 segmentów gospodarz zajmuje miejsce w drugiej kolejności w 1. i 3. segmencie, a w pierwszej kolejności w 2. segmencie.
  3. W meczu składającym się z 4 segmentów gospodarz zajmuje miejsce w drugiej kolejności w 2. i 4. segmencie, a w pierwszej kolejności w 1. i 3. segmencie.
 3. W fazie pucharowej drużyna gospodarzy otrzymuje carry-over w wysokości odpowiadającej 10% liczby rozdań przewidzianych do rozegrania w danym meczu oraz dodatkowo 3,2,1 dla pierwszych trzech drużyn po eliminacjach. W przypadku przejęcia przez drużynę numeru przysługuje jej jedynie carry-over w wysokości 10% liczby rozdań przewidzianych do rozegrania w danym meczu bez dodatkowego bonusu.
 4. W fazie na dochodzenie o miejscu decydują:
  1. większa liczba zdobytych VP
  2. wyższe miejsce przed ostatnią (w drugiej kolejności: przedostatnią) rundą
  3. większa różnica zdobytych IMPów,
  4. większy iloraz IMPów zdobytych do straconych,
  5. losowanie
 5. W szczególnych przypadkach Sędzia Główny może zdecydować o zmianie formatu rozgrywek w stopniu niezbędnym do sprawnego przeprowadzenia zawodów.

III. Punkty klasyfikacyjne

 1. Zgodnie z Regulaminem Klasyfikacyjnym PZBS czołowe miejsca w klasyfikacji końcowej Mistrzostw otrzymają krajowe punkty mistrzowskie (PM):
  1. miejsce: 3 PM i 450 aPKL
  2. miejsce: 2 PM i 349 aPKL
  3. miejsce: 1 PM i 280 aPKL
  4. miejsce: 0.5 PM i 200 aPKL
  Dalej zgodnie z Regulaminem Klasyfikacyjnym PZBS.
   
 2. Warunkiem przyznania punktów, o których mowa w ustępie poprzednim, jest wystawienie zawodnika do gry przynajmniej w 25% rozdań przeznaczonych do rozegrania w eliminacjach oraz przynajmniej w 25% rozdań w fazie pucharowej.
 3. W przypadku walkowera przyjmuje się, że obie drużyny mogą zadeklarować dowolne wystawienie zawodników w segmentach, które nie zostały rozegrane.

IV. Nagrody

 1. Do podziału nagród stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Zawodów 62. Międzynarodowego Kongresu Bałtyckiego, a fundusz nagród turnieju stanowi co najmniej 50% wpisowego.
 2. Pierwsze trzy miejsca dodatkowo otrzymują przygotowane przez PZBS medale.

V. Postanowienia końcowe

 1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do WG PZBS.
 2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nieobjęte niniejszym regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny.