Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Mistrzostw Polski Amatorów

REGULAMIN XI Mistrzostw Polski Amatorów (do 3,0 WK) i Debiutantów (0,0 WK) 2023 w brydżu sportowym

Warszawa 8-10.09.2023

 1. Mistrzostwa Polski Amatorów i Debiutantów 2023 (MPAiD’23) mają na celu wyłonienie medalistów Polski Amatorów w dyscyplinie brydż sportowy na rok 2023r.

 2. MPAiD’23 organizowane są jako impreza środowiskowa mająca na celu promocję dyscypliny -brydż sportowy.

 3. W Turniejach Amatorów mogą wziąć udział zawodnicy niezrzeszeni lub zrzeszeni w PZBS o WK nie wyższym niż 3.0, a w Turniejach Debiutantów niezrzeszni oraz zawodnicy o WK 0,0 – stan na 20 sierpnia 2023r.

 4. W przypadku małej liczby uczestników Turniej Amatorów oraz Turniej Debiutantów może zostać rozegrany w sposób łączony przy prowadzeniu osobnych klasyfikacji medalowych.

 5. Organizatorem Mistrzostw jest Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy z Warszawskim Związek Brydża Sportowego, Mazowieckim Związkiem Brydża Sportowego i Akademią Brydża Spółka z o.o.

 6. MPAiD’23 odbędą się w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Dobrej 56/66 w Warszawie w dniach:

  1. 8 września 2023 r., godz. 1700 – Turniej Par Mikstowych

  2. 9 września 2023 r., godz. 1000 – Turniej Par na punkty meczowe

  3. 9 września 2023 r., godz. 1500 – Turniej Teamów

  4. 10 września 2023 r., godz. 1000 – Turniej Par na zapis maksymalny

 7. Podczas MPAiD’23 będzie prowadzona punktacja długofalowa. Punkty w poszczególnych konkurencjach wyliczane będą według następującego wzoru: w turniejach par – liczba startujących x3 z obniżką o 4 do połowy startujących par włącznie i dalej z obniżką o 2; w turnieju teamów – liczba startujących x6 z obniżką o 8 do połowy startujących teamów włącznie i dalej z obniżką o 4. Premie za czołowe miejsca we wszystkich konkurencjach: 10-8-6-5-4-3-2-1. W przypadku miejsc dzielonych wyższe miejsce zajmuje zawodnik z mniejszą liczbą zdobytych pkl do dnia 20 sierpnia 2023 r.

 8. Wpisowe do MPAID’23 wynosi od zawodnika: 40 zł - do każdego turnieju osobno.

 9. Zgłoszenia do turniejów przyjmowane będą do 10 min. przed rozpoczęciem każdego turnieju.

 10. Udział w zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku w ramach promocji imprezy i dyscypliny przez organizatora i instytucji współpracujących.

 11. Każdy z turniejów par rozegrany zostanie na dystansie 26-30 rozdań. Zawodnicy zobligowani są do ścisłego przestrzegania ram czasowych rozgrywania turnieju wyznaczonych przez Sędziego Głównego zawodów.

 12. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu na sali gry.

 13. Wyniki uprawomocniają się 10 minut po opublikowaniu protokołów z danego turnieju.

 14. W każdej konkurencji wymienionej w pkt. 5 Regulaminu MPAiD’23 zwycięzcy otrzymają medale. Członkowie PZBS otrzymają PKLe zgodnie z pkt.17 Regulaminu Klasyfikacyjnego.

 15. W MPAiD’23 mają zastosowanie odpowiednie przepisy PZBS oraz niniejszy Regulamin.

 16. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do organizatora.

 17. Koordynatorem zawodów jest Piotr Dybicz - 501 772 380, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 18. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nie objęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny.