Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Rozgrywek Kadry U-21 w sezonie 2023/2024

I. Informacje podstawowe

 1. Podstawowym celem rozgrywek Kadry U-21 jest budowa jak największego zaplecza na przyszłość oraz przygotowanie i stałe szkolenie młodych zawodników do rozgrywek mistrzowskich w najbliższych latach. Celem krótkoterminowym jest wyłonienie Reprezentacji Polski na Drużynowe Mistrzostwa Europy Juniorów we Wrocławiu (07.07-12.07.2024).

 2. Organizatorem rozgrywek jest PZBS.

 3. Rozgrywki są otwarte dla wszystkich par z roczników 2005 i młodszych, w których każdy z zawodników:

  1. jest obywatelem Polski lub uzyskał zgodę Zarządu PZBS na uczestnictwo;

  2. spełnia warunki Eligibility Code EBL i WBF;

  3. jest zrzeszony w PZBS i ma opłaconą składkę zawodniczą w roku 2024;

  4. spełnia wymogi Karty Reprezentanta i deklaruje gotowość do przyjęcia jej postanowień;

  5. nie jest obarczony innymi przeciwwskazaniami uniemożliwiającymi reprezentowanie Polski na zawodach międzynarodowych lub też poinformował o takich przeciwwskazaniach i uzyskał zgodę Zarządu PZBS na uczestnictwo.

 4. Rozgrywki Kadry U-21 są podzielone na 3 etapy:

  W skład RP na DMEJ wchodzą 3 pary + para rezerwowa, powołane przez Selekcjonera U-21 i zatwierdzone przez Zarząd PZBS. Decyzja co do wyboru reprezentacji zapadnie po kilkumiesięcznych przygotowaniach (mecze, sparingi, wykłady, analizy, bezpośrednie pojedynki) do docelowej imprezy.

  1. 1 etap (28.12.2023-30.12.2023): Etap otwarty szkoleniowy dla wszystkich zainteresowanych par z Polski - duży nacisk na szkolenia, wykłady i teorię, mniejszy na grę. Selekcjoner ma prawo zwolnić od 2-4 par należących do SzR w sezonie 2022/2023, które grają w niezmienionych składach z tego etapu rozgrywek

  2. 2 etap (16-18 lutego 2024 w Warszawie): Dla wybranych 12-14 par spośród wszystkich zgłoszonych - kryterium parowe na impy w przeliczaniu na VP połączone z testem wiedzy brydżowej. Najlepsze 3 pary, które w klasyfikacji łącznej uzyskają najlepszy wynik otrzymują automatyczne powołanie do Szerokiej Reprezentacji U-21 na sezon 2023/2024 i – po uzyskaniu akceptacji Zarządu PZBS - będą mogli reprezentować nasz kraj.

   Pozostałe 3 pary zostaną wybrane przez selekcjonera na podstawie przekroju całego sezonu, w szczególności: osiąganych wyników sportowych (duży nacisk na wspólne granie w lidze i rozgrywkach teamowych), planów treningowych w klubie i występach parowych. W sytuacjach kolizji terminów kadrowych (np. Kadra Open lub inne ważne zawody na wysokim poziomie sportowym) lub wypadków losowych (sytuacje, które wykluczają zawodnika z udziału w 1 lub 2 etapie nie z jego winy) selekcjoner ma możliwość powołania pary, kiedy ich wyniki sportowe, zaangażowanie i przedstawiony plan treningowy spełnia wymagania, a para w ocenie selekcjonera należy do ścisłej czołówki w swojej kategorii.

  3. Szeroka Reprezentacja Polski U-21 (marzec-czerwiec 2024) - 6 par, które będą szkolić się w okresie przygotowawczym do docelowej imprezy - mecze, sparingi, szkolenia, program startów wysłany i uzgodniony z selekcjonerem.

 5. Szczegółowy system rozgrywek, harmonogram oraz zasady obliczania wyników będą ogłaszane w oddzielnych komunikatach po zamknięciu listy zgłoszeń.

 6. Selekcjonerem rozgrywek U-21 jest Michał Wróbel.

 7. Selekcjoner rozstrzyga sprawy sporne dotyczące niniejszego regulaminu, a Zarząd PZBS podejmuje decyzje w sytuacjach będących wynikiem nadzwyczajnych okoliczności. W sytuacjach niecierpiących zwłoki decyzje, o których mowa w zdaniu poprzednim, może podjąć Selekcjoner w porozumieniu z Prezesem Zarządu PZBS.

 8. Sprawy związane z obliczaniem wyników nieokreślone w regulaminach PZBS rozstrzyga sędzia główny danych zawodów.

 9. Poprzez uczestnictwo w rozgrywkach zawodnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie swojego wizerunku przez PZBS do celów szeroko rozumianej promocji brydża sportowego.

 10. W rozgrywkach zostaną przyznane PKL zgodnie z wytycznymi – „Ogólnymi Zasadami przyznawania pkl za rozgrywki kadrowe”.

Michał Wróbel- Selekcjoner Reprezentacji Polski U-21