Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

56. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Par Open 2013 - regulamin

pobierz wersję do druku,   format 2.MMM'2013

I. Założenia ogólne

 1. BUDIMEX 56. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Par Open 2013 (MPP) mają na celu wyłonienie mistrzów Polski w konkurencji par open oraz są eliminacją do 6. Otwartych Mistrzostw Europy w konkurencji par open, czerwiec 2013 (pkt. IV.2,3,4).
 2. MPP są imprezą otwartą.
 3. MPP zostaną rozegrane w dniach 1-4 maja w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego, ul. Żwirki i Wigury 9/13 w Warszawie.
 4. W MPP mają zastosowanie: MPB’07, Regulamin Zawodów PZBS, Polityka Systemowa PZBS i EBL, regulaminy EBL oraz niniejszy Regulamin.

II. Schemat turnieju, dopuszczenia, zgłoszenia i rejestracja par, wpisowe

 1. Schemat organizacyjny MPP:
  1. dwa turnieje kwalifikacyjne (środa, czwartek, 1-2.05) – otwarte dla wszystkich,
  2. ćwierćfinał (czwartek, 2.05) – bezpośrednio do ćwierćfinału będą dopuszczone:
   1. pary o łącznym współczynniku WK nie mniejszym, niż 38 po wcześniejszym zgłoszeniu zgodnie z pkt. II.2.
   2. pary z eliminacji wojewódzkich, wg zasady jedna para na każde rozpoczęte 300 członków wg stanu na 28 lutego 2013 po wcześniejszym zgłoszeniu przez właściwą komórkę WZBS zgodnie z pkt. II.2.
   3. medaliści Mistrzostw Polski Par Open w 2012 po wcześniejszym zgłoszeniu zgodnie z pkt. II.2.
   4. pary z teamów (maksimum 12 par), które przegrały mecze ćwierćfinałowe, pod warunkiem rozegrania przez każdego zawodnika minimum 40% rozdań przewidzianych w MPT do fazy ćwierćfinałów włącznie.
  3. półfinały A i B (piątek, 3.05), bezpośrednio do półfinału A będą dopuszczone pary złożone z półfinalistów teamów grających play-off o 3. miejsce (maksimum 6), pod warunkiem rozegrania przez każdego zawodnika minimum 40% rozdań przewidzianych w MPT do fazy play-off włącznie,
  4. finał (piątek-sobota, 3-4.05), do finału awansują, bądź zostaną dopuszczone 24 pary:
   1. z półfinałów awansuje minimum 18 par, ostateczną liczbę poda sędzia główny przed rozpoczęciem półfinałów,
   2. bezpośrednio do finału będą dopuszczone pary złożone z finalistów MPT 2013 (maksimum 6), pod warunkiem rozegrania przez każdego zawodnika:
    1. minimum 40% rozdań przewidzianych w MPT do fazy półfinału włącznie,
     lub
    2. minimum 50% rozdań przewidzianych w finale,
  5. w wyjątkowych przypadkach Wydział Gier może dopuścić parę złożoną z zawodnika spełniającego warunek z pkt. b)4), c), d)2) z jego partnerem niespełniającym tego warunku. Wnioski o takie specjalne dopuszczenia należy składać do sędziego głównego przed rozpoczęciem fazy nokaut w teamach. Specjalne dopuszczenia nie zwiększą liczby par z danego teamu dopuszczonych do MPP (zawsze maksimum trzy pary).
 2. Zgłoszenia do ćwierćfinału MPP należy dokonać w terminie do 30 kwietnia 2013 r. mailem – Jerzy Greś: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonem 22 827 24 29.
 3. Opłata startowa od zawodnika wynosi:
  • każdy turniej kwalifikacyjny – opłata normalna 30 zł, opłata ulgowa 15 zł,
  • razem ćwierćfinał i półfinał – opłata normalna 60 zł, opłata ulgowa 30 zł.
  • finał – opłata normalna 60 zł, opłata ulgowa 30 zł.

III. Założenia sportowe

 1. MPP obliczane są na zapis maksymalny.
 2. Turnieje kwalifikacyjne, ćwierćfinały i półfinały – bez zasłon, finał – zasłony.
 3. Każdy turniej kwalifikacyjny – 30 rozdań, do ćwierćfinału awansuje 40-60% uczestników, ale nie więcej niż 40 par.
 4. Nie ma carry-over w ćwierćfinale.
 5. Ćwierćfinał – 30 rozdań (pary w zależności od posiadanych tytułów klasyfikacyjnych zostaną rozstawione).
 6. Do półfinału A awansuje 30-70% par:
  1. dokładną liczbę par awansujących poda sędzia główny po zakończeniu rejestracji par,
  2. awansujące pary zachowują swój procentowy wynik z ćwierćfinału,
  3. pary z MPT bezpośrednio dopuszczone do półfinału A (pkt. II.1.c) otrzymają carry-over równy procentowemu wynikowi 8. pary awansującej z ćwierćfinału,
  4. pozostałe pary grają w półfinale B zachowując swój procentowy wynik z ćwierćfinału.
 7. Półfinały A i B – 30 rozdań.
 8. Z półfinałów A i B do finału awansuje minimum 18 par – minimum 15 par z półfinału A i 3 pary z półfinału B. Dokładna liczba awansujących par do finału będzie ogłoszona przed rozpoczęciem gry w półfinałach.
 9. Sesja finałowa będzie grana barometrem po dwa rozdania i będzie składać się z dwóch sesji:
  1. sesja 1 - 24 pary, 15 rund (Endless Howell), 16 par awansuje do sesji 2
  2. sesja 2 - 16 par, 15 rund, każdy z każdym.
 10. Carry-over w finale:
  1. $$c/o = \frac{S_{(P)}-S_{(O)}}{S_{(1)}-S_{(O)}} \times 2M$$

   gdzie

   $S_{(P)}$ - suma punktów zdobytych przez parę
   $S_{(O})$ - suma punktów zdobytych przez ostatnią awansującą parę
   $S_{(1)}$ - suma punktów zdobytych przez pierwszą awansującą parę
   $M$ - maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia w jednym rozdaniu w finale

  2. Dla par z półfinału B carry-over będzie równe carry-over pary awansującej odpowiednio na miejscu 11., 12. i 13. z półfinału A.
  3. Dla par ze zwycięskiego teamu finału MPT dopuszczonych bezpośrednio do finału carry-over będzie równe carry-over pary awansującej z półfinału A na miejscu 5.
  4. Dla par z pokonanego teamu finału MPT dopuszczonych bezpośrednio do finału carry-over będzie równe carry-over pary awansującej z półfinału A na miejscu 8.
 11. Harmonogram gry:
  środa
  1 maja
  Pary - rejestracja do eliminacji 1. 1530 − 1630
  Pary - eliminacje 1. (3 x 10 rozdań) 1700 − 2120
  czwartek
  2 maja
  Pary - rejestracja do eliminacji 2. 0900 − 0930
  Pary - eliminacje 2. (3 x 10 rozdań) 1000 − 1420
  Pary - rejestrafja do 1/4F i 1/2F 1530 − 1630
  Pary - ćwierćfinał (3 x 10 rozdań) 1700 − 2120
  piątek
  3 maja
  Pary - półfinał A i B (3 x 10 rozdań) 1000 − 1420
  Pary - finał (rundy 1-15, 30 rozdań) 1700 − 2200
  sobota, 4 maja Pary - finał (rundy 16-30, 30 rozdań) 1000 − 1500
  Pary - Ceremonia Zamknięcia 1510

IV. Tytuły, powołania do reprezentacji

 1. Trzy pierwsze pary zdobędą tytuły mistrzów i wicemistrzów Polski na 2013 rok oraz otrzymają medale i puchary.
 2. Zwycięska para zostanie reprezentantem Polski na 6. Otwarte Mistrzostwa Europy w kategorii par open, czerwiec 2013. Powyższe dotyczy pary, której zawodnicy są zrzeszeni w PZBS w 2013 oraz są obywatelami Polski. PZBS pokrywa koszty pobytu - zgodnie z ustaloną dietą oraz ryczałtem hotelowym - za okres udziału pary w turnieju par oraz wpisowe.
 3. Parom z miejsc 2-3 zostanie pokryte wpisowe (400 € od pary) do 6. Otwartych Mistrzostwach Europy w kategorii par open, czerwiec 2013. Powyższe dotyczy par, których zawodnicy są zrzeszeni w PZBS w 2013 oraz są obywatelami Polski.
 4. Pary wymienione w punktach 2 i 3 muszą grać w OME w tym samym zestawieniu. Jeśli choć jeden z zawodników nie spełnia powyższych warunków lub para nie może wystartować – wyjazd przepada.

V. Dopuszczone systemy licytacyjne

 1. Zastosowanie ma Polityka Systemowa EBL oraz Polityka Systemowa PZBS.
 2. Dopuszczone są systemy zielone i niebieskie. Systemy Wysoce Sztuczne oraz Konwencje Brązowe są zabronione.
 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwalifikacji systemów rozstrzyga sędzia główny.

VI. Karty konwencyjne

 1. Każda para winna posiadać kartę konwencyjną.
 2. Para nieposiadająca karty konwencyjnej może stosować tylko system zielony. Podczas podejmowania decyzji przez sędziów w trakcie zawodów pary, które nie mają karty konwencyjnej, będą w niekorzystnej sytuacji, gdyż każda rozbieżność między podanym wyjaśnieniem a odnośną ręką traktowana będzie jako wykroczenie w postaci niewłaściwej informacji. Para ta może również ponieść karę proceduralną.

VII. Czas gry

 1. 1. Czas na rozegranie dwóch rozdań bez zasłon wynosi 16 minut oraz 18 minut na rozegranie dwóch rozdań z użyciem zasłon.
  1. jeśli rozdanie zostanie zdjęte przed rozpoczęciem licytacji:
   • strona(y) wykraczająca(e) otrzymuje(ą) 40% z rozdania,
   • strona(y) niewykraczająca(e) otrzymuje(ą) 60% z rozdania,
  2. jeśli częściowo rozegrane rozdanie zostanie zdjęte:
   • strona(y) wykraczająca(e) otrzymuje(ą) 40% z rozdania lub mniej, jeśli sędzia główny uzna, że wskazuje na to dotychczasowy przebieg rozdania,
   • strona(y) niewykraczająca(e) otrzymuje(ą) 60% z rozdania lub więcej, jeśli sędzia główny uzna, że wskazuje na to dotychczasowy przebieg rozdania.
 2. W szczególnych przypadkach sędzia główny może dokonać innego rozstrzygnięcia zgodnego z MPB’07.

VIII. Punkty klasyfikacyjne

 1. Wszystkie 24 pary grające w finale oraz pierwsze pary z półfinału A, które nie zakwalifikowały się do finału, zdobywają aPKL w ilościach przewidzianych w tabeli 5 Regulaminu Klasyfikacyjnego dla Finału Centralnego.
 2. Trzy pierwsze pary w finale otrzymują dodatkowo odpowiednio 3/2/1 PM.
 3. Pary grające w finałach wojewódzkich (wyłaniających pary awansujące według II.1b)2), o ile finał był poprzedzony co najmniej jednym szczeblem eliminacji, zdobywają aPKL w ilościach przewidzianych w tabeli 5 Regulaminu Klasyfikacyjnego (dla Finału Wojewódzkiego).
 4. W turniejach kwalifikacyjnych z pkt. II.1a) oraz finałach wojewódzkich niepoprzedzonych eliminacjami okręgowymi, zawodnicy zdobywają PKL w ilościach jak w pkt.3.
 5. Czołowym parom w finale centralnym zostaną przyznane punkty WBF zgodnie z regulaminem WBF.

IX. Restrykcje

 1. W momencie rozpoczęcia każdej rundy zawodnik ma obowiązek zajęcia miejsca przy stole.
 2. Zakazuje się:
  • opuszczania stołu bez pozwolenia sędziego przed sygnałem do zmiany,
  • palenia w miejscach niedozwolonych,
  • spożywanie alkoholu na sali gry,
  • posiadania włączonego telefonu komórkowego,
  • prowadzenia głośnych rozmów, komentarzy itp.

  Niezastosowanie się do powyższych restrykcji w punkcie 1 i 2 może spowodować wymierzenie kary w wysokości do 15% zapisu maksymalnego.

 3. Zachowanie skutkujące “spaleniem” rozdania przy którymkolwiek stole spowoduje wymierzenie kary automatycznej w wysokości 25% zapisu maksymalnego.

X. Etyka i dobre obyczaje

 1. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania sportowej postawy i właściwego zachowania wobec przeciwników i partnera. Naruszeniem etyki jest świadome łamanie regulaminów lub przepisów, nawet gdy prawo przewiduje określoną karę, a wykraczający jest gotów ją ponieść.
 2. Zawodnicy powinni wszelkie decyzje sędziów przyjmować ze zrozumieniem i z zachowaniem sportowej postawy.

XI. Założenia końcowe

 1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do ZG PZBS.
 2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nieobjęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny.
 3. Regulamin został zatwierdzony przez ZG PZBS 19 października 2012 roku.

 

 

Marian Wierszycki  

Radosław Kiełbasiński

Przewodniczący Komisji
Regulaminów Sportowych

Prezes

 

Poprawiony (poniedziałek, 29 kwietnia 2013 18:56)