Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin rozgrywek kadrowych 2013/14

 1. Rozgrywki kadrowe mają na celu wyłonienie reprezentacji Polski na Drużynowe Mistrzostwa Europy 2014, turniej drużynowy Otwartych Mistrzostw Europy 2013 oraz inne imprezy, na które PZBS wystawia reprezentację (na imprezy te wysyłane są pary reprezentacji Polski oraz pary, zajmujące czołowe miejsca w ostatnio rozegranych rozgrywkach kadrowych, opisanych w niniejszym regulaminie). Regulamin niniejszy określa także sposób wyłaniania reprezentacji Polski w latach następnych i jest obowiązujący od 1.01.2013 do uchwalenia innego regulaminu.
 2. Prawo startu w rozgrywkach kadrowych mają wszyscy członkowie PZBS według stanu na 1.01.2013, mogący grać w reprezentacji Polski w 2014 roku według kryteriów European Bridge League (EBL Bona Fide Residence Requirements).
 3. Rozgrywki zostaną rozegrane w czterech etapach:
  • kadra rejonowa
  • kadra krajowa
  • kadra mistrzowska I
  • kadra mistrzowska II
 4. Do udziału w kadrze mistrzowskiej II uprawnione są pary awansujące z kadry mistrzowskiej I według zasad, określonych w pkt. 14.2 i 14.3 niniejszego regulaminu.
 5. Do udziału w kadrze mistrzowskiej I uprawnione są pary awansujące z kadry krajowej według zasad, określonych w pkt. 13.3 niniejszego regulaminu oraz pary o łącznym WK 38 lub więcej, po uprzednim zgłoszeniu się. Zawodnicy, biorący udział w rozgrywkach kadry rejonowej bądź krajowej mogą ponownie zgłosić się do rozgrywek kadry mistrzowskiej I, o ile będą występować w parach o łącznym WK 38 lub więcej.
 6. Do udziału w kadrze krajowej uprawnione są pary, awansujące z kadry rejonowej, według zasad, określonych w pkt. 11.2 niniejszego regulaminu oraz pary o łącznym WK 37 lub więcej, po uprzednim zgłoszeniu się. Zawodnicy, biorący udział w rozgrywkach kadry rejonowej mogą ponownie zgłosić się do rozgrywek kadry krajowej, o ile będą występować w parach o łącznym WK 37 lub więcej.
 7. Do udziału w kadrze rejonowej uprawnione są pary, składające się z zawodników, spełniających kryteria pkt. 2. po uprzednim zgłoszeniu się.
 8. Rezerwę do gry w kadrze krajowej na wypadek nie stawienia się par uprawnionych, bądź uzupełnienia do parzystej liczby par, stanowią dwie pierwsze pary z klasyfikacji centralnej kadry rejonowej, które nie uzyskały awansu.
 9. Rezerwę do gry w kadrze mistrzowskiej I na wypadek nie stawienia się par uprawnionych, bądź uzupełnienia do parzystej liczby par, stanowią dwie pierwsze pary z klasyfikacji kadry krajowej, które nie uzyskały awansu.
 10. Zgłoszenia par do rozgrywek kadrowych, zgodne z określonymi wyżej kryteriami dokonuje się e-mailem na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub faksem, w terminie:

  Zgłoszenie pary jest ważne wraz z wykupieniem licencji kadrowej w wysokości 100 zł.

  Przed każdym kryterium pary uiszczają opłatę startową w wysokości 100 zł od pary. Wysokość licencji kadrowej i opłaty startowej jest jednakowa dla wszystkich członków PZBS.

  • do kadry rejonowej – do dnia 18.01.2013
  • do kadry krajowej – do dnia 5.02.2013
  • do kadry mistrzowskiej I – do dnia 31.05.2013
  1. Zgłoszenie się do rozgrywek kadrowych jest jednocześnie zobowiązaniem do uczestnictwa w rozgrywkach kadrowych do momentu wyeliminowania.
  2. Zgłoszenie się do rozgrywek kadrowych jest jednocześnie zobowiązaniem do udziału w przedsięwzięciach szkoleniowych bądź reprezentowania PZBS w razie powołania przez kapitanat. W okresie takiego powołania powołani zobowiązani są przestrzegać Karty praw i obowiązków reprezentanta Polski.
  3. Zgłaszające się pary są zobowiązane do przesłania mailem na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. karty konwencyjnej w formacie elektronicznym.
 11. Kadra rejonowa.
  1. Kadra rejonowa rozgrywana jest w dniach 25-27.01.2013. W zależności od liczby zgłoszonych par, będzie rozgrywana w 1-4 grup w ośrodkach regionalnych, w formie kryterium każdy z każdym w danym ośrodku, na dystansie 110-140 rozdań, mecze obliczane na imp do średniej z przeliczeniem wyników na VP według skali ułamkowej. W razie rozgrywek w więcej niż jednej grupie, rozgrywki będą prowadzone na tych samych rozdaniach, będzie prowadzona także klasyfikacja centralna, z obliczaniem wyników według średniej krajowej. Jeżeli mecze w grupach różniłyby się ilością rozdań, podstawą ustalania kolejności w klasyfikacji centralnej będzie średnia ilość VP przeliczona na 1 mecz, rozegrany przez klasyfikowaną parę.
  2. Do kadry krajowej awansuje nie mniej niż 50% par z danej grupy oraz pary, które nie uzyskały awansu w swoich grupach, a zajęły miejsca w górnej połowie klasyfikacji centralnej.
 12. Kadra krajowa.
  1. Jeżeli uprawnienia do gry w kadrze krajowej zgodnie z pkt. 6 nabędzie 24 lub mniej par,
  2. kadra krajowa rozgrywana będzie w dniach 22-24.02.2013 w formie kryterium każdy z każdym w danym ośrodku, na dystansie 120-140 rozdań, mecze obliczane na imp do średniej z przeliczeniem wyników na VP według skali ułamkowej.
  3. Jeżeli uprawnienia do gry w kadrze krajowej zgodnie z pkt. 6 nabędzie 25 lub więcej par, kadra krajowa rozgrywana będzie w dwóch kryteriach. W pierwszym kryterium (22-24.02.2013) pary zostaną podzielone metodą wybijania przez 2 pary o najwyższym WK (w razie równego WK decyduje niższa suma miejsc w rankingu pkl 2012 roku) na dwie grupy. Każda grupa rozegra kryterium każdy z każdym, na dystansie 120-140 rozdań, mecze obliczane na imp do średniej z przeliczeniem wyników na VP według skali ułamkowej. 8 par z każdej grupy awansuje do drugiego etapu. W drugim kryterium (15-17.03.2013) 16 awansujących par rozgrywa każdy z każdym mecze 8-rozdaniowe obliczane na imp do średniej z przeliczeniem wyników na VP według skali ułamkowej.
  4. Do kadry mistrzowskiej I awansuje 10 pierwszych par w klasyfikacji kadry krajowej, kolejne dwie pary tworzą listę rezerwową na wypadek rezygnacji którejś z par z miejsc 1-10 bądź do uzupełnienia liczby par do parzystej.
  5. Dwie pierwsze pary kadry krajowej stanowią reprezentację Polski na turniej teamów Otwartych Mistrzostw Europy w Ostendzie w czerwcu 2013 roku.
 13. Kadra mistrzowska I.
  1. Kadra mistrzowska I rozegrana będzie w dniach 7-9.06.2013 jako kryterium każdy z każdym, na dystansie 120-140 rozdań, mecze obliczane na imp do średniej z przeliczeniem wyników na VP według skali ułamkowej.
  2. Z par kadry mistrzowskiej I kapitanat powołuje jeden team do rozgrywek kadry mistrzowskiej II.
  3. Z pozostałych par kadry mistrzowskiej I awans do kadry mistrzowskiej II uzyskuje 6 najwyżej uplasowanych par. Pary te tworzą 3 teamy – najwyżej sklasyfikowana para ma prawo wyboru pary z miejsc 2-5. Para wybierająca musi uzyskać zgodę pary wybieranej. Następnie wyboru partnerów do teamu dokonuje kolejna para w klasyfikacji, na analogicznych zasadach. Pozostałe dwie pary tworzą team automatycznie.
 14. Kadra mistrzowska II.
  1. Kadra mistrzowska II rozegrana zostanie w dniach 13-15.12.2013. Cztery teamy wyłonione na zasadzie pkt. pkt. 14.2 i 14.3 rozstawia się według sumy miejsc par w rozgrywkach kadry mistrzowskiej I. W razie jednakowej sumy, różnicuje się rozstawienie według sumy miejsc członków teamu w rankingu pkl za rok 2012.
  2. W półfinałach spotykają się team 1 z teamem 4 oraz team 2 z teamem 3. Półfinał rozgrywa się na dystansie 80 rozdań, w czterech 20-rozdaniowych segmentach. Wynik każdego segmentu jest przeliczany na VP według skali stosowanej w drużynowych mistrzostwach Europy 2012. O wyniku meczu decyduje suma VP uzyskanych przez teamy w każdym z segmentów meczu. W razie remisu w VP, o wygranej decyduje suma imp. W razie remisu także w imp, decyduje suma zapisów.
  3. Zwycięzcy półfinałów spotykają się w finale. Finał rozgrywa się na dystansie 120 rozdań, w sześciu 20-rozdaniowych segmentach. Wynik każdego segmentu jest przeliczany na VP według skali stosowanej w drużynowych mistrzostwach Europy 2012. O wyniku meczu decyduje suma VP uzyskanych przez teamy w każdym z segmentów meczu. W razie remisu w VP, o wygranej decyduje suma imp. W razie remisu także w imp, decyduje suma zapisów.
 15. Zwycięski team uzyskuje prawo rozegrania meczu z reprezentacją Polski na mistrzostwa świata Bermuda Bowl 2013. Mecz odbędzie się w styczniu bądź lutym 2014 roku.
  1. W razie gdyby reprezentacja Polski na mistrzostwa świata Bermuda Bowl 2013 występowała w składzie 3 par, zwycięski team może dobrać sobie trzecią parę spośród par kadry mistrzowskiej II.
  2. Mecz rozgrywa się na dystansie 160 rozdań, w ośmiu 20-rozdaniowych segmentach. Wynik każdego segmentu jest przeliczany na VP według skali stosowanej w drużynowych mistrzostwach Europy 2012. O wyniku meczu decyduje suma VP uzyskanych przez teamy w każdym z segmentów meczu. W razie remisu w VP, o wygranej decyduje suma imp. W razie remisu także w imp, decyduje suma zapisów.
  3. W razie wygrania meczu, reprezentacja Polski na mistrzostwa świata Bermuda Bowl zachowuje status reprezentacji Polski na drużynowe mistrzostwa Europy 2014.
  4. W razie przegrania meczu, reprezentacja Polski na mistrzostwa świata Bermuda Bowl 2013 ma prawo do rewanżu w ciągu 4 tygodni od pierwszego meczu, w terminie uzgodnionym przez obie drużyny. Zwycięzca tego meczu stanowi reprezentację Polski na drużynowe mistrzostwa Europy 2014 i uzyskuje status reprezentacji Polski.
 16. Reprezentacja Polski.
  1. Aktualną reprezentację Polski stanowi reprezentacja, która występowała w turnieju open World Mind Games w Lille:
   • Cezary Balicki – Adam Żmudziński
   • Krzysztof Buras – Grzegorz Narkiewicz
   • Jerzy Zaremba – Piotr Żak
  2. W latach następnych status reprezentacji posiada drużyna, wyłoniona w drodze meczów, opisanych w pkt. 16.2, 16.3, 16.4. Zasady rozgrywania meczu (dystans, sposób obliczania wyników) mogą być zmienione w zależności od sposobu rozgrywania najważniejszej imprezy mistrzowskiej danego sezonu.
  3. Mecz, bądź mecze opisane w pkt. 16.2, 16.3, 16.4. będą rozgrywane co najmniej raz do roku, w terminie umożliwiającym wyłonienie oraz przygotowanie reprezentacji na najważniejszą imprezę mistrzowską danego roku, najwłaściwiej w styczniu bądź lutym. Dodatkowy mecz challengowy może zostać przeprowadzony w razie niewypełnienia przez reprezentację zadania wynikowego, postawionego przez ZG PZBS na imprezę mistrzowską. Mogą wtedy być przeprowadzone przyspieszone rozgrywki kadrowe, o schemacie zbliżonym do opisanego w pkt. 2-15.
  4. W razie ubytku ze składu reprezentacji jednej pary (z powodu rezygnacji, zaprzestania wspólnej gry, bądź z przyczyn dyscyplinarnych), Kapitanat ZG PZBS powołuje parę na jej miejsce.
  5. W razie ubytku ze składu reprezentacji dwóch lub trzech par, skład reprezentacji uzupełnia się o team, który wygrał rozgrywki kadrowe. Mogą wtedy być przeprowadzone przyspieszone rozgrywki kadrowe, o schemacie zbliżonym do opisanego w pkt. 2-15.
  6. Członkowie reprezentacji Polski są zobowiązani do przestrzegania Karty praw i obowiązków reprezentanta Polski.
 17. Klasyfikacja.
  1. W rozgrywkach kadrowych przyznawane są apkl oraz PM
  2. W rozgrywkach kadry rejonowej, w klasyfikacji lokalnej za kolejne miejsca przyznawane są apkl: 60-50-40 i dalej z obniżką o 3. Ponadto w klasyfikacji centralnej 100-90-80 i dalej z obniżką o 5. W razie rozgrywania w jednej grupie, apkl sa przyznawane jak w klasyfikacji centralnej.
  3. W rozgrywkach kadry krajowej przyznawane są apkl 150-140-130 i dalej z obniżką o 10. Zwycięzcy otrzymują ponadto po 1 PM.
  4. W rozgrywkach kadry mistrzowskiej I przyznawane są apkl 250-220-190 i dalej z obniżką o 10. Zwycięzcy otrzymują ponadto po 2 PM, za drugie miejsce po 1 PM.
  5. W rozgrywkach kadry mistrzowskiej II przyznawane są apkl 300-200. Zwycięzcy otrzymują ponadto po 2 PM, za drugie miejsce po 1 PM.
 18. Ustalenia regulaminowe.
  1. W rozgrywkach obowiązują przepisy MPB 2007.
  2. W rozgrywkach obowiązuje polityka systemowa EBL.
  3. Kwestie sporne rozstrzyga kapitanat ZG PZBS.

 

Marek Wójcicki

Przewodniczący Kapitanatu Sportowego

Poprawiony (poniedziałek, 04 marca 2013 12:15)