Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin III Mistrzostw Polski Środowisk Ubezpieczeniowych

I. SYSTEM ROZGRYWEK

 1. Mistrzostwa składają się z trzech turniejów par: 1 turniej na maxy 3 sesje po 10 rozdań, 1 turniej par na impy 3 x 10 rozdań i specjalny turniej par na maxy 50 rozdań 5 sesji po 10 rozdań każda rozgrywany na tych samych rozdaniach co GPPP” Orle Gniazdo” równolegle z tym turniejem.
 2. Obowiązują przepisy Polskiego Związku Brydża Sportowego.
 3. Szczegółowy harmonogram rozgrywek podany w zaproszeniu.

II. UCZESTNICTWO

 1. III MPSU 2013 są imprezą otwartą tzn. że udział w turniejach mogą wziąć wszyscy za wyjątkiem turnieju rozgrywanego w równolegle z GPPP Orle Gniazdo w którym uczestnicy III MPSU tzn. osoby związane z środowiskiem ubezpieczeniowym wraz z dowolnymi partnerami tworzą odrębną sekcję i są osobno klasyfikowane.
 2. W punktacji długofalowej punktują tylko osoby zawodowo związane ze środowiskiem ubezpieczeniowym

III. PUNKTACJE DŁUGOFALOWE

 1. Zawodnicy otrzymują pdf wg zasad podanych przez sędziów przed rozpoczęciem zawodów.
 2. Każdy uprawniony zawodnik danej pary otrzymuje tą samą ilość pdf.
 3. Do klasyfikacji indywidualnej zalicza się wyniki z trzech turniejów, na podstawie których wyłania się Mistrza i wicemistrzów Polski Środowisk Ubezpieczeniowych na 2013r.
 4. Wyniki uzyskane przez osoby związane ze środowiskiem ubezpieczeniowym w turnieju GPPP Budimex Orle Gniazdo będą uwzględnione w końcowych wynikach turnieju specjalnego III MPSU /rozgrywanego równolegle z GPPP/ w celu naliczenia odpowiednich punktów w klasyfikacji długofalowej.

IV Nagrody:

 1. W turniejach par 30 rozdaniowych dla zwycięzców puchary i nagrody finansowe jak w zaproszeniu.
 2. W turnieju par 50 rozdaniowym tylko dla uprawnionych do klasyfikacji ubezpieczeniowej dla pierwszych 3 par puchary i nagrody rzeczowe.
 3. W GPPP nagrody jak w zaproszeniu
 4. Dla pierwszych 6 zawodników w klasyfikacji generalnej puchary i nagrody rzeczowe

V. Narty

Organizator zapewnia 15.02. transport na stok narciarski i powrót do hotelu , opiekę instruktorów narciarskich oraz zawody narciarskie /amatorskie/ w slalomie o ile będzie ok .40 chętnych do wzięcia udziału w zawodach.