Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Mistrzostw Polski Juniorów

 

Hotel Litwiński, Tęgoborze, 21-23 marca 2013

 1. Celem Mistrzostw Polski Juniorów 19-20 lat oraz 21-25 lat w brydżu sportowym jest popularyzacja brydża wśród młodzieży oraz wyłonienie spośród uczestników najlepszych par, par mieszanych, par dziewcząt i drużyn.

 2. W MPJ 19-20 mogą startować wyłącznie zawodnicy urodzeni w 1993 i 1994, a w MPJ 21-25 wyłącznie roczniki 1988-1992. Wszyscy uczestnicy muszą być zrzeszeni w Polskim Związku Brydża Sportowego i mieć opłacone składki członkowskie na 2013 rok.

 3. Organizatorem Mistrzostw jest Małopolski Związek Brydża Sportowego oraz Hotel Litwiński w Tęgoborzy.

 4. Zawody zostaną rozegrane w Hotelu Litwińskim w Tęgoborzy.

 5. W turnieju teamów mogą startować zespoły 4-osobowe w kategorii 19-20 oraz 4-6-osobowe w kategorii 21-25. Aby zdobyć tytuł Mistrza lub I/II Wicemistrza Polski Juniorów trzeba rozegrać minimum 50% rozdań przewidzianych do gry.

 6. Program Mistrzostw przewiduje rozegranie (w kategoriach 19-20 lat oraz 21-25 lat):

  1. Turnieju par dziewcząt na zapis maksymalny – 26-30 rozdań

  2. turnieju par mieszanych na zapis maksymalny – 30 rozdań (3 sesje * 10 rozdań),

  3. turnieju par na zapis maksymalny – 60 rozdań (6 sesji * 10 rozdań), 6. sesja: zamknięty finał A dla 10 najlepszych par i finał B dla pozostałych,

  4. turnieju teamów – 64 rozdań (8 rund * 8 rozdań),

 7. Szczegółowy sposób rozegrania Mistrzostw (liczenie rozdań, rozstawienie par i drużyn itp.) ogłosi sędzia główny przed rozpoczęciem gry.

 8. Czołowi zawodnicy wszystkich turniejów otrzymają tytuły mistrzowskie, puchary i medale.

 9. Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z przepisami Międzynarodowego Prawa Brydżowego.

 10. Sędziego głównego zobowiązuje się do nakładania kar (łącznie z wykluczeniem z gry) za przewinienie przeciwko etyce gry.

 11. Zgodnie z zarządzeniem PZBS, uczestników (dotyczy również opiekunów) obowiązuje zakaz spożywania alkoholu pod każdą postacią oraz palenia tytoniu w miejscu rozgrywek. Nie stosowanie się do zarządzenia może skutkować natychmiastowych usunięciem z Mistrzostw.