Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Grand Prix Polski Teamów 2013

 

 1. Cykl Grand Prix Polski Teamów służy popularyzacji gry na punkty meczowe oraz wyłonieniu najskuteczniejszych graczy kraju w rozgrywkach teamowych.
 2. Cykl Grand Prix Polskie Teamów składa się z ośmiu turniejów:
  1. 2.1. Turnieje eliminacyjne
   1. Turniej teamów podczas Kongresu Żuławskiego w Elblągu, 8-9.03 - wyni ki
   2. Turniej teamów podczas Krakowskiej Wiosny Brydżowej, 22-23.03 - wyniki
   3. Turniej teamów podczas Kongresu „Błękitna Wstęga Odry” we Wrocławiu, 25.05 - wyniki
   4. Mistrzostwa Polski Teamów Open, 30.04-4.05 - wyniki
   5. Turniej teamów podczas Poznańskiego Mityngu Brydżowego, 1.06 - wyniki
   6. Puchar Lata podczas Kongresu ”Sława”, 8-9.07 - wyniki
   7. Waza Bałtyku i Trójząb Neptuna podczas Kongresu Bałtyckiego, 22-26.07 - wyniki
   8. Mistrzostwa Polski Teamów Pattonem w Bolesławcu, 4-5.10 - wyniki
   Turnieje eliminacyjne rozgrywane są według regulaminów, ustalanych przez organizatorów z uwzględnieniem pkt.pkt. 3.3.,3.4, 6.1 niniejszego regulaminu.
  2. 2.2. Finałowy Grand Prix Polski Teamów 2013 (termin zostanie ustalony później)
  3. 2.3. Turnieje eliminacyjne muszą być rozgrywane na dystansie nie mniejszym niż 60 rozdań. Poza Mistrzostwami Polski Teamów Pattonem oraz turniejem Błękitna Wstęga Odry, rozgrywane będą na punkty meczowe z przeliczeniem wyników meczów na VP.
  4. 2.4. W turniejach eliminacyjnych mogą brać udział teamy 4-6 osobowe. Punkty pdf przyznawane są zawodnikom, którzy rozegrali co najmniej 40% rozdań przeznaczonych do rozegrania w danym turnieju.
 3. Klasyfikacja.
  1. 3.1. Klasyfikacja Grand Prix Polski Teamów jest prowadzona indywidualnie. Do klasyfikacji liczy się 5 najlepszych pod względem ilości zdobytych punktów długofalowych (pdf) wyników z turniejów eliminacyjnych. O kolejności decyduje suma PDF z tych 5 turniejów. W razie jednakowej liczby punktów decydują kolejno: większa liczba pierwszych miejsc w turniejach eliminacyjnych, większa liczba drugich miejsc w turniejach eliminacyjnych, itd.
  2. 3.2. Punkty długofalowe za miejsca w turniejach eliminacyjnych oblicza się w sposób następujący:
   1. 3.2.1. za zajęte miejsce:
    • I – 60 pdf
    • II – 50 pdf
    • III – 40 pdf
    • IV – 35 pdf
    • V – 30 pdf
    • VI – 25 pdf
    • dalej z obniżką o 2 pdf za jedno miejsce
   2. 3.2.2. za liczbę rozdań w turnieju od początku do finału włącznie – zwycięzca otrzymuje pdf liczone następująco: przy 60 rozdaniach – 60 pdf, za każde rozdanie ponad 60 – 1/3 pdf z zaokrągleniem w górę do liczby całkowitej, np. przy 90 rozdaniach będzie to 70 pdf; obniżka z tej puli za kolejne miejsca wynosi 2 pdf.
    Przykładowo, w turnieju na dystansie 60 rozdań:
    • I – 120 pdf (60+60)
    • II – 108 (50+58)
    • III – 96 (40+56)
    • VI – 75 (25+50)
    • X – 59 (17+42)
    Na dystansie 120 rozdań:
    • I – 140 (60+80)
    • II – 128 (50+78)
    • III – 116 (40+76)
    • VI – 95 (25+70)
    • X – 79 (17+62)
  3. 3.3. Po zakończeniu cyklu 11 najlepszych zawodników w klasyfikacji prowadzonej według punktu 3.1. tworzy swoje drużyny, w składzie 4-6 osób, które będą walczyć w finale. W razie, gdyby zawodnik uprawniony do stworzenia teamu, został członkiem innego teamu, jego uprawnienia przechodzą na następnego w klasyfikacji zawodnika. Dwunasty team zostanie wystawiony przez organizatora finału, bądź w razie nie znalezienia organizatora z satysfakcjonującą ofertą organizacyjną, dokooptowany na zasadzie „dzikiej karty” przyznanej przez ZG PZBS.
  4. 3.4. Do teamów można powoływać zawodników, którzy rozegrali co najmniej 3 turnieje eliminacyjne Grand Prix Polski Teamów. Nie dotyczy to teamu, wystawianego przez organizatora, bądź startującego z dziką kartą.
 4. Turniej finałowy.

  Wpisowe do turnieju finałowego wynosi 200 zł od teamu.

  Turniej finałowy zostanie rozegrany w dwóch fazach:

  • eliminacje w grupach: drużyny zostaną podzielone na dwie grupy według kolejności liderów po eliminacjach metodą wypychania:
   W grupach gra się systemem każdy z każdym, mecze 12 rozdaniowe, przeliczane na VP według obowiązującej skali
  • - play off: po zakończeniu rozgrywek grupowych tworzy się pary półfinałowe na zasadzie zwycięzca grupy A z drugim teamem grupy B i odwrotnie. W finale spotkają się zwycięzcy meczów półfinałowych. W półfinale i finale rozgrywa się mecze 48-rozdaniowe, w czterech segmentach po 12 rozdań.
   W razie remisu w imp o wyniku meczu decyduje większa suma punktów zapisowych.
   W turnieju finałowym obowiązują przepisy MPB 2007 oraz polityka systemowa PZBS.
 5. Nagrody.
  1. 5.1. Organizator turnieju eliminacyjnego jest zobowiązany przekazać 10 zł od każdego zgłoszonego do turnieju eliminacyjnego zawodnika na fundusz nagród turnieju finałowego. Pula nagród będzie powiększona o nagrody, otrzymane od sponsora.
  2. 5.2. Utworzona w ten sposób pula nagród jest dzielona w sposób następujący:
   • I m. – 36%
   • II m. – 24%
   • III/IV m. – po 12%
   • V/XII m. – po 2%

   (przy średnim udziale 40 teamów da to pulę ok. 25000 zł i nagrody będą (w tys.) 9,0 – 6,0 – 3,0 – 3,0 – 8x0,5)

  3. 5.3. Depozytariuszem puli nagród jest PZBS.
 6. Punkty klasyfikacyjne.
  1. 6.1. W turniejach eliminacyjnych przyznawane są apkl liczone jak dla OTT***
  2. 6.2. W finale przyznawane są apkl liczone jak dla OTT****. Członkowie zwycięskiej drużyny otrzymują po 1 PM, za II m-ce po 0,5 PM.

 

Poprawiony (czwartek, 17 października 2013 16:38)