Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

33. Mistrzostwa Polski Par Kobiet 2013 - regulamin

Pobierz wersję do druku

I. Założenia ogólne

 1. BUDIMEX 33. Mistrzostwa Polski Par Kobiet 2013 (MPPK) mają na celu wyłonienie mistrzów Polski w konkurencji par kobiet.
 2. MPPK mają charakter otwarty.
 3. MPPK zostaną rozegrane w dniach 30-31 maja 2013 w Poznaniu
 4. W MPPK mają zastosowanie: MPB ’07, Regulamin Zawodów PZBS, Polityka Systemowa PZBS i EBL, regulaminy EBL oraz niniejszy Regulamin.

II. Zgłoszenia i rejestracja par, wpisowe

 1. Zgłoszenia do MPPK należy dokonać w terminie do 29 maja 2013 r.
  • mailem – Jerzy Greś: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
  • telefon – 22 827 24 29
 2. Opłata startowa od zawodniczki wynosi 1 zł za rozdanie, opłata ulgowa (juniorki, seniorki 66+) – 50 gr. za rozdanie (możliwe zaokrąglenia).

III. Założenia sportowe

 1. System liczenia – punkty meczowe obliczane do średniej z redukcją skrajnych zapisów i z ograniczeniem ze stołu od góry lub przeliczane na VP wg skali ułamkowej.
 2. Eliminacje – bez zasłon, finał – zasłony.
 3. Schemat obowiązuje przy co najmniej 31 parach:
  • ćwierćfinały – 20 rozdań (pary w zależności od posiadanych tytułów klasyfikacyjnych zostaną rozstawione). Ćwierćfinały będą się składać z sesji 10-rozdaniowych granych w sektorach 5-stolikowych systemem Mitchella lub barometrem.

   Do półfinału A awansuje pierwsze 40-60% par.

   Dokładną liczbę par awansujących poda Sędzia Główny po zakończeniu rejestracji par.

   Pozostałe pary grają w półfinale B.

  • półfinały A i B – 30 rozdań zostaną rozegrane w sesjach 10-rozdaniowych granych w sektorach 5-stolikowych systemem Mitchella na powielanych rozdaniach (barometr).

   W obu półfinałach A i B carry-over (c/o) będzie liczony wg zasady:

   $$c/o~pary = \frac{CF}{MCF} \times \frac {PF}{3}$$

   gdzie:

   • CF – suma punktów zdobytych przez parę w ćwierćfinale,
   • MCF – maksimum punktów możliwych do zdobycia w ćwierćfinale,
   • PF – maksimum punktów możliwych do zdobycia w półfinale.
  • do finału awansuje pierwszych 13 par z półfinału A oraz 3 pary z półfinału B.
  • sesja finałowa będzie grana barometrem systemem „każdy z każdym” 2 razy po 2 rozdania (60 rozdań). Dla pierwszych 14 par z półfinału A, carry-over (c/o) w finale, będzie liczony wg zasady:

   $$ c/o~pary = \frac{E}{M} \times \frac {F}{2} $$

   gdzie:

   • E – suma punktów zdobytych przez parę,
   • M – maksimum punktów możliwych do zdobycia,
   • F – maksimum punktów możliwych do zdobycia w finale.

   Dla par z półfinału B carry-over będzie równe carry-over pary awansującej odpowiednio na miejscu 11., 12. i 13. z półfinału A.

  Harmonogram gry:

   

  30.05,
  czwartek
  10.30 − 11.30 Rejestracja par
  12.00 − 14.50 ćwierćfinał (2 x 10 rozdań)
  16.00 − 20.20 półfinał A i B (3 x 10 rozdań)
  31.05,
  piątek
  10.00 − 15.00 finał (rundy 1-15)
  16.00 − 21.00 finał (rundy 16;30)

  Jeśli liczba par będzie mniejsza niż 31, wówczas będzie obowiązywać schemat:

  Liczba par Schemat Całkowita liczba rozdań  
  Rund Rozdań w rundzie
  16 15 7 105 finał
  17 17 6 102 finał
  18 17 6 102 finał
  19 19 5 95 finał
  20 19 5 95 finał
  21-24 20+15 3 + 3 60 + 45 półfinał + finał (16 par)
  25-30 25+15 2 + 3 50 + 45 półfinał + finał (16 par)

  Harmonogram do zastosowanego schematu zostanie ogłoszony po zakończeniu rejestracji.

IV. Nagrody

 1. Trzy pierwsze pary zdobędą tytuły mistrzów i wicemistrzów Polski na 2013 rok oraz otrzymają medale i puchary.
 2. MPPK będą jednocześnie wstępną kwalifikacją do kadry juniorek na rok 2014.

V. Dopuszczone systemy licytacyjne

 1. Zastosowanie ma Polityka Systemowa EBL oraz Polityka Systemowa PZBS.
 2. Dopuszczone są systemy zielone i niebieskie. Systemy Wysoce Sztuczne oraz Konwencje Brązowe są zabronione.
 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwalifikacji systemów rozstrzyga sędzia główny.

VI. Karty konwencyjne

 1. Każda para winna posiadać kartę konwencyjną.
 2. Para nieposiadająca karty konwencyjnej może stosować tylko system zielony. Podczas podejmowania decyzji przez sędziów w trakcie zawodów pary, które nie mają karty konwencyjnej, będą w niekorzystnej sytuacji, gdyż każda rozbieżność między podanym wyjaśnieniem a odnośną ręką traktowana będzie jako wykroczenie w postaci niewłaściwej informacji. Para ta może również ponieść karę proceduralną.

VII. Punkty klasyfikacyjne

 1. Wszystkie 16 par grających w finale oraz pierwsze pary z półfinału A, które nie zakwalifikowały się do finału, zdobywają PKL oraz aPKL w liczbie przewidzianej w tabeli 5 Regulaminu Klasyfikacyjnego.
 2. Zwycięska para otrzyma dodatkowo 1 PM, a drugie miejsce – 0,5 PM.

VIII. Restrykcje

 1. W momencie rozpoczęcia każdej rundy zawodniczka ma obowiązek zajęcia miejsca przy stole.
 2. Zakazuje się:
  • opuszczania stołu bez pozwolenia sędziego przed sygnałem do zmiany,
  • palenia w miejscach niedozwolonych,
  • spożywanie alkoholu na sali gry,
  • posiadania włączonego telefonu komórkowego,
  • prowadzenia głośnych rozmów, komentarzy itp.
  • Niezastosowanie się do powyższych restrykcji w punkcie 1 i 2 może spowodować wymierzenie kary w wysokości do 2 imp.
 3.  
 4. Zachowanie skutkujące “spaleniem” rozdania przy którymkolwiek stole spowoduje wymierzenie kary automatycznej w wysokości 3 imp.

IX. Etyka i dobre obyczaje

 1. Zawodniczki są zobowiązane do przestrzegania sportowej postawy i właściwego zachowania wobec przeciwniczek i partnerki. Naruszeniem etyki jest świadome łamanie regulaminów lub przepisów, nawet gdy prawo przewiduje określoną karę, a wykraczająca jest gotowa ją ponieść.
 2. Zawodniczki powinny wszelkie decyzje sędziów przyjmować ze zrozumieniem i z zachowaniem sportowej postawy.

X. Założenia końcowe

 1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do ZG PZBS.
 2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nieobjęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny.
 3. Regulamin został zatwierdzony przez ZG PZBS w dniu 9 lutego 2013 roku.
  Marian Wierszycki
Przewodniczący Komisji Regulaminów Sportowych
  Radosław Kiełbasiński
Prezes

 

Poprawiony (wtorek, 30 kwietnia 2013 12:13)