Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin XVII Mistrzostw Polski Nauczycieli

 

POD HONOROWYM PATRONATEM PANA ROBERTA MALINOWSKIEGO PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

 

Cel:

Propagowanie brydża sportowego wśród pracowników oświaty i nauki.

 

Organizatorzy :

- Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie

- Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego

w Bydgoszczy

- Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Grudziądzu,

ul. Chełmińska 104, tel. 56 4658555 lub 697022311

 

Uczestnictwo i zasady mistrzostw :

- W mistrzostwach mogą uczestniczyć pracownicy oświaty i nauki /kobiety i mężczyźni/ ewentualnie emeryci wymienionych resortów.

- Mistrzostwa zostaną rozegrane w konkurencji par i teamów.

- Obowiązują międzynarodowe przepisy brydża porównawczego.

- Dopuszcza się możliwość grania dowolnym systemem pod warunkiem posiadania karty konwencyjnej.

Termin i miejsce :

 

1 – 2 – 3 lipca 2013 r.;Zespół Placówek Młodzieżowych „Bursa”

w Grudziądzu, ul. Hallera 37wg programu :

 

dn. 1 lipca 2013 r. /poniedziałek/

- godz. 14.00 – 15.00 - obiad

- godz. 16.00 - otwarcie Mistrzostw, sesja I turnieju par

- godz. 20.00 - kolacja z organizatorami

 

dn. 2 lipca 2013 r. / wtorek /

- godz. 7.30 – 8.30 - śniadanie

- godz. 8.30 - sesja II turnieju par

- godz. 13.00 – 14.00 - obiad

- godz. 14.00 – 15.30 - spacerkiem po Starówce Grudziądza

- godz. 16.00 - sesja III turnieju par

- godz. 20.00 - kolacja

- godz. 21.00 - turniej teamów / 3 – 4 rundy /

 

Uwaga: w turnieju par następuje pełne wymieszanie, czyli każda para gra z każdą parą.

 

dn. 3 lipca 2013 r. / środa /

- godz. 7.30 - 8.15 - śniadanie

- godz. 8.30 - wręczenie nagród / Turniej Par/; d.c. turniej teamów

- godz. 13.00 - zakończenie Mistrzostw; obiad

Komisja sędziowska:

- Mistrzostwa prowadzi sędzia PZBS.

- Powołuje się z uczestników komisję odwoławczą.

- Decyzje komisji odwoławczej są ostateczne.

6. Finansowanie:

Koszt udziału w mistrzostwach wynosi : 180 zł od osoby /słownie –stoosiemdziesiątzłotych-/ i obejmuje :

- zakwaterowanie : 2 noclegi

- wyżywienie : 3 obiady, 2 kolacje, 2 śniadania

- nagrody rzeczowe, okolicznościowe plakietki, dyplomy oraz inne koszty

organizacyjne.

Wpłaty należy dokonaćw terminie do 15 czerwca 2013 r.

na nasze konto : Związek Nauczycielstwa Polskiego

Zarząd Oddziału

ul. Chełmińska 104

86 – 300 Grudziądz

PKO BP S.A. O/Grudziądz nr 24 1020 5040 0000 6102 0071 0111

z dopisem : ” XVII MPN w BS”

 

UWAGA: W wypadku dużej liczby chętnych /ponad 50 par/ organizatorowi przysługuje prawo kwalifikowania wg kolejności wpływu wpłat. Pierwszeństwo mają członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego.

 

Nagrody :

Turniej par:

- za I – III m puchary, upominki rzeczowe

- za I - VI m dyplomy

- upominek i dyplom dla najlepszego „miksta” – jeżeli para mieszana nie zajmie

miejsc I - III

Turniej teamów:

- za I - III m upominki indywidualne, puchary i dyplomy dla jednostek

zgłaszających.

 

8. Inne :

Uczestnicy winni zgłosić się w Zespole Placówek Młodzieżowych Bursa” w Grudziądzu ul. Hallera 37, dn. 1 lipca 2013 r. / poniedziałek / do godz. 14.00.

 

Z A P R A S Z A M Y