Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Mistrzostw Polski Teamów Popularnych’13.

 

wersja do wydru ku

 

I. Założenia ogólne

 1. Mistrzostwa Polski Teamów Popularnych 2013 (MPTP'13) mają na celu wyłonienie mistrzów i medalistów Polski w konkurencji teamów składających się z zawodników o WK mniejszym lub równym 4 (WK≤4)
 2. MPTP'13 mają charakter otwarty. W MPTP'13 mogą wziąć udział zawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni w PZBS o WK≤4 (stan na 30 września 2013 r.).
 3. W MPTP’13 mają zastosowanie: Regulamin Zawodów PZBS, Polityka Systemowa PZBS, Regulamin Klasyfikacyjny PZBS oraz niniejszy Regulamin.
 4. MPTP’13 zostaną rozegrane w dniach 26-27 października 2013 r. w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego, ul. Żwirki i Wigury 9/13 w Warszawie.

II. Zgłoszenia i rejestracja teamów, wpisowe

 1. Zgłoszenia do MPTP’13 należy dokonać w terminie do 25 października 2013 r. lub przed zawodami, ale bez gwarancji gry. Mailem – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 2. Opłata startowa od teamu wynosi:
  • eliminacje - opłata normalna - 80 zł od zawodnika;
  • eliminacje - opłata normalna - 60 zł od zawodnika, dla członków PZBS;
  • eliminacje - opłata ulgowa - 40 zł od zawodnika, dla członków PZBS uprawnionych do ulg;
  • eliminacje - opłata ulgowa - 25 zł od zawodnika dla członków PZBS uprawnionych do ulg – młodzież (do 18 lat);
  • faza finałowa - opłata normalna - 55 zł od zawodnika;
  • faza finałowa - opłata normalna - 40 zł od zawodnika, dla członków PZBS;
  • faza finałowa - opłata ulgowa - 25 zł od zawodnika dla członków PZBS uprawnionych do ulg;
  • faza finałowa - opłata ulgowa - 15 zł od zawodnika dla członków PZBS uprawnionych do ulg – młodzież (do 18 lat).

III. Założenia sportowe

 1. Teamy mogą się składać z 4-6 zawodników.
 2. MPTP’13 będą rozegrane w dwóch fazach: eliminacje i nokaut.
 3. Faza eliminacji – bez zasłon, faza nokaut – zasłony.
 4. Eliminacje – 10 rund 6-rozdaniowych, imp/VP wg skali 20:0. Wszystkie rundy – swiss, na dochodzenie, bez powtórzeń. Rozstawienie do 1 rundy według kolejności zgłoszenia do turnieju.
 5. Do fazy nokaut awansuje pierwsze osiem teamów.
 6. O wyższym miejscu w przypadku miejsc dzielonych decyduje:
  1. wynik bezpośredniego spotkania,
  2. większa suma VP wszystkich przeciwników, tzw. Punkty Szwajcarskie,
  3. niższa suma WK czterech najbardziej utytułowanych zawodników,
  4. losowanie.
 7. Faza nokaut:
  1. ćwierćfinały – 2 x 8 rozdań,
  2. półfinały – 2 x 8 rozdań,
  3. finał – 3 x 8 rozdań,
  4. mecz o 3. miejsce – 3 x 8 rozdań.
 8. Drużyny z miejsc 1-3 wybierają kolejno przeciwnika do ćwierćfinału z miejsc 4-8, a zwycięzca ćwierćfinału z udziałem zwycięzcy eliminacji wybiera przeciwnika do półfinału.
 9. Carry-over otrzymuje pierwsze siedem teamów w wysokości różnicy liczb przydzielonych drużynom po eliminacjach - odpowiednio: I - 3.6; II - 3.1; III - 2.5; IV – 2.0; V - 1.4; VI – 0.9; VII - 0.3.
 10. Carry-over wyliczane jest dla każdego meczu fazy knock-out według zasad z p.9 z zachowaniem przydzielonych liczb.
 11. Zawodnicy drużyn, które przegrały mecz ćwierćfinałowy maja prawo startu w niedzielnym turnieju par GP Mazowsza od sesji drugiej z 55% za sesję pierwszą.
 12. Harmonogram gry:
  26.10,
  sobota
  rejestracja teamów 10:00 − 10:45
  eliminacje swiss (5 x 6 rozdań) 11:00 − 15:30
  eliminacje swiss (5 x 6 rozdań) 17:00 − 21:30
  27.10,
  niedziela
  odprawa kapitanów teamów awansujących 09:15 − 09:25
  ćwierćfinały (2 x 8 rozdań) 09:30 − 11:45
  półfinały (2 x 8 rozdań) 11:45 − 14:00
  finał ( 3 x 8 rozdań)
  mecz o 3. m-ce (3 x 8 rozdań)
  14:30 − 17:55
  ceremonia zamknięcia 18:00

IV. Nagrody

 1. Trzy pierwsze teamy zdobędą tytuły Mistrzów i v-ce Mistrzów Polski Teamów Popularnych na 2013 rok oraz otrzymają medale i puchary. Członkowie PZBS otrzymają regulaminowe pkl-e.

V. Dopuszczone systemy licytacyjne

 1. Zastosowanie ma Polityka Systemowa PZBS.
 2. Dopuszczone są systemy zielone i niebieskie. Systemy Wysoce Sztuczne oraz Konwencje Brązowe są zabronione.
 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwalifikacji systemów rozstrzyga sędzia główny.

VI. Karty konwencyjne

 1. Każda para winna posiadać kartę konwencyjną.
 2. Para nieposiadająca karty konwencyjnej może stosować tylko system zielony. Podczas podejmowania decyzji przez sędziów w trakcie zawodów pary, które nie mają karty konwencyjnej, będą w niekorzystnej sytuacji, gdyż każda rozbieżność między podanym wyjaśnieniem a odnośną ręką traktowana będzie jako wykroczenie w postaci niewłaściwej informacji. Para ta może również ponieść karę proceduralną.

VII. Czas gry

 1. Czas na rozegranie sześciu rozdań bez użycia zasłon wynosi 45+5 minut oraz 68+5 minut na rozegranie ośmiu rozdań z użyciem zasłon.
  1. a. jeśli rozdanie zostanie zdjęte przed rozpoczęciem licytacji:
   • strona(y) wykraczająca(e) otrzymuje(ą) średnią minus z rozdania,
   • strona(y) niewykraczająca(e) otrzymuje(ą) średnią plus z rozdania,
  2. jeśli częściowo rozegrane rozdanie zostanie zdjęte:
   • strona(y) wykraczająca(e) otrzymuje(ą) średnią minus z rozdania lub mniej, jeśli sędzia główny uzna, że wskazuje na to dotychczasowy przebieg rozdania,
   • strona(y) niewykraczająca(e) otrzymuje(ą) średnią plus z rozdania lub więcej, jeśli sędzia główny uzna, że wskazuje na to dotychczasowy przebieg rozdania.
 2. W szczególnych przypadkach sędzia główny może dokonać innego rozstrzygnięcia zgodnego z MPB’07.

VIII. Punkty klasyfikacyjne

 1. Członkowie PZBS otrzymają regulaminowe pkl-e pod warunkiem rozegrania
  1. minimum 40% rozdań przewidzianych w MPTP’13 do fazy finału włącznie,
   lub
  2. minimum 50% rozdań przewidzianych w finale.

IX. Restrykcje

 1. W momencie rozpoczęcia każdej rundy zawodnik ma obowiązek zajęcia miejsca przy stole.
 2. Zakazuje się:
  • opuszczania stołu bez pozwolenia sędziego przed sygnałem do zmiany,
  • palenia w miejscach niedozwolonych,
  • spożywanie alkoholu na sali gry,
  • posiadania włączonego telefonu komórkowego,
  • prowadzenia głośnych rozmów, komentarzy itp.

  Niezastosowanie się do powyższych restrykcji w punkcie 1 i 2 może spowodować wymierzenie kary w wysokości 0,2-0,5 VP.

 3. Zachowanie skutkujące “spaleniem” rozdania przy którymkolwiek stole spowoduje wymierzenie kary automatycznej w wysokości 2 VP.

X. Etyka i dobre obyczaje

 1. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania sportowej postawy i właściwego zachowania wobec przeciwników i partnera. Naruszeniem etyki jest świadome łamanie regulaminów lub przepisów, nawet gdy prawo przewiduje określoną karę, a wykraczający jest gotów ją ponieść.
 2. Zawodnicy powinni wszelkie decyzje sędziów przyjmować ze zrozumieniem i z zachowaniem sportowej postawy.

XI. Założenia końcowe

 1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Prezesa WZBS.
 2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nieobjęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny.

 

  (-) Marian Wierszycki
Przewodniczący Komisji Regulaminowej
  (-) Radosław Kiełbasiński
Prezes PZBS

 

Poprawiony (środa, 21 sierpnia 2013 09:13)