Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin wyłaniania Reprezentacji Polski Seniorów

 

 1. Aktualną Reprezentacja Polski Seniorów stanowi drużyna, która występowała w Mistrzostwach Świata 2013 w składzie:
 2. Reprezentacja Polski Seniorów na Drużynowe Mistrzostwa Europy 2014, oraz na inne imprezy, na które PZBS deleguje drużyny lub pary seniorów wyłoniona zostanie w oparciu o wyniki eliminacji obejmujących:
  • rozgrywki teamowe wyłaniające drużynę pretendentów,
  • mecz (mecze) drużyny pretendentów z aktualną Reprezentacją.
 3. Prawo startu w eliminacjach 2014 mają członkowie PZBS:
  • urodzeni nie później niż 31 grudnia 1954r.
  • posiadający opłacone przed rozpoczęciem rozgrywek kadrowych składki zawodnicze na rok 2014
  • spełniający kryteria prawa gry w Reprezentacji Polski określone przez European Bridge League.

  W rozgrywkach teamowych, nie tracąc praw reprezentacyjnych może wystartować zawodnik lub para aktualnej Reprezentacji Polski.

 4. Rozgrywki teamowe zostaną przeprowadzone w dniach 17-19 stycznia 2014r. W skład teamu może wchodzić 4 - 6  zawodników
 5. W rozgrywkach teamowych rozegranych zostanie minimum 110 rozdań. Wyniki będą obliczane w IMP i przeliczane na VP.
  Zróżnicowanie miejsc dzielonych będzie zgodne z regulaminem zawodów PZBS.
 6. Szczegółowe zasady przeprowadzenia rozgrywek teamowych, sposób obliczania wyników, harmonogram przebiegu rozgrywek, miejsce ich przeprowadzenia oraz inne ustalenia organizacyjne będą zależeć od frekwencji i zostaną określone po upływie terminu zgłoszeń.
 7. Zwycięzca rozgrywek teamowych uzyskuje status teamu pretendentów i prawo do rozegrania meczu z aktualną Reprezentacją Polski. 
 8. Aktualna Reprezentacja Polski może przystąpić do meczu (meczów) z teamem pretendentów w niepełnym składzie.
 9. Mecz odbędzie się,  w terminie uzgodnionym przez  obie drużyny w lutym 2014 roku, na dystansie 96 rozdań, w sześciu 16-to rozdaniowych segmentach. Koszty organizacyjne meczu ponosi PZBS. Zawodnicy pokrywają koszty uczestnictwa we własnym zakresie.
 10. W razie wygrania meczu przez aktualną Reprezentację Polski uzyskuje ona status Reprezentacji Polski na Drużynowe Mistrzostwa Europy 2014.
 11. W razie przegrania, aktualna Reprezentacja Polski ma prawo do meczu rewanżowego rozgrywanego na analogicznych zasadach, w terminie uzgodnionym przez obie drużyny, w ciągu 4 tygodni od pierwszego meczu.
 12. Zwycięzca tego meczu uzyskuje, z zastrzeżeniem pkt. 15 niniejszego regulaminu, status Reprezentacji Polski na Drużynowe Mistrzostwa Europy 2014.
 13. W przypadku niemożności wystąpienia w meczu (meczach):
  • jednej pary teamu pretendentów team ma prawo uzupełnić swój skład o jedną parę,
  • dwóch par teamu  pretendentów, prawa pretendentów nabywa team, który w  rozgrywkach teamowych zajął drugie miejsce.
  • Zasady te obowiązują również w sytuacji gdy dotyczą jednego zawodnika w parze.
 14. Jeżeli aktualna Reprezentacja Polski przystąpi do meczu (meczów) w składzie liczniejszym niż 4 zawodników, drużyna pretendentów, startująca w rozgrywkach teamowych w składzie dwuparowym, ma prawo dokooptować do swego składu jednego lub dwóch zawodników.
 15. W przypadku uzyskania przez drużynę pretendentów statusu Reprezentacji Polski ewentualni zawodnicy dokooptowani nie nabierają automatycznie praw reprezentacyjnych. W takiej sytuacji trzecia para jest powoływana przez Kapitanat ZG PZBS, w uzgodnieniu z parami teamu wygrywającego rozgrywki teamowe.
 16. W razie uszczuplenia składu aktualnej Reprezentacji o jedną parę, Kapitanat Sportowy PZBS może powołać w jej miejsce inną parę.
 17. W razie uszczuplenia składu aktualnej Reprezentacji Polski o dwie lub trzy pary, mecze drużyny pretendentów z aktualną Reprezentacją nie odbędą się.
 18. W sytuacji nie rozgrywania meczu, status Reprezentacji  i prawo startu w Drużynowych Mistrzostwach Europy 2014 nabywa team pretendentów.
 19. W sytuacji gdy team pretendentów uzyskujący status  Reprezentacji Polski składa się z dwóch par, trzecia para jest powoływana przez Kapitanat Sportowy PZBS.
 20. Zgłoszeń do eliminacji dokonuje się e-mailem na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie pod numer 22 827 24 29 w terminie do dnia 03 stycznia 2014r.
 21. Zgłoszenie do eliminacji jest jednocześnie zobowiązaniem do:
  • uczestnictwa w rozgrywkach teamowych, a w przypadku zwycięstwa, do rozegrania  meczu (meczów) z aktualną Reprezentacją Polski Seniorów,
  • udziału w prowadzonych przedsięwzięciach szkoleniowych,
  • a także, w przypadku powołania do drużyny reprezentacyjnej, do przestrzegania Karty praw i obowiązków reprezentanta Polski.
 22. Pary uczestniczące w eliminacjach są zobowiązane do posiadania trzech egzemplarzy kart konwencyjnych w formacie określonej przez WBF, z których jedną  wręczają sędziemu zawodów.
 23. Każdy uczestnik eliminacji jest zobowiązany do wykupienia licencji kadrowej w wysokości 50 zł. Opłata startowa za udział w eliminacjach wynosi 50 zł. od zawodnika. Zniżki nie  obowiązują.
 24. W przypadku nikłego zainteresowania eliminacjami ich zakres może zostać ograniczony
 25. Zasady określone w niniejszym Regulaminie mogą być stosowane przy wyłanianiu Reprezentacji Polski Seniorów również w latach następnych.
 26. W eliminacjach obowiązują:
 27. Punkty klasyfikacyjne w eliminacjach będą przyznawane na podstawie Regulaminu Klasyfikacyjnego, przy czym:
  • zawodnicy teamu zwyciężającego w rozgrywkach teamowych otrzymują 150 PKL. jak za Mistrzostwa Polski Teamów w kategorii Seniorów a obniżka pkl przyznawanych kolejnym teamom następuje proporcjonalnie przy założeniu, że ostatni  team, uzyskuje "0" pkl,
  • zawodnicy teamu uzyskującego w wyniku meczu (dwumeczu) status aktualnej Reprezentacji Polski uzyskują 0,5 PM.
 28. Kwestie sporne po zakończeniu rozgrywek rozstrzyga Kapitanat ZG PZBS, a wszelkie sprawy wynikłe w trakcie rozgrywek rozstrzyga sędzia główny.
 29. Regulamin został zatwierdzony przez ZG PZBS 25 października 2013.

                         (-) Marian Wierszycki                                                                            (-) Radosław Kiełbasiński

Przewodniczący Komisji Regulaminów Sportowych                                                           Prezes PZBS

Poprawiony (wtorek, 04 marca 2014 09:35)