Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin IV Mistrzostw Polski Środowisk Ubezpieczeniowych

 

7-9.02.2013, Szczyrk

 

I. SYSTEM ROZGRYWEK

Mistrzostwa składają się z trzech turniejów par: 2 turnieje na maxy (3 sesje po 10 rozdań), 2 turniej par na impy (3 sesje po 10 rozdań).

Obowiązują przepisy Polskiego Związku Brydża Sportowego.

Szczegółowy harmonogram rozgrywek znajduje się w zaproszeniu.

II. UCZESTNICTWO

IV MPSU 2014 są imprezą otwartą, tzn. udział w turniejach mogą wziąć wszyscy.

III. PUNKTACJE DŁUGOFALOWE

Zawodnicy otrzymują pdf wg zasad podanych przez sędziów przed rozpoczęciem zawodów.

Każdy uprawniony zawodnik danej pary otrzymuje tą samą ilość pdf.

Klasyfikacja długofalowa będzie prowadzona w klasyfikacji open oraz osobno dla zawodników zawodowo związanych ze środowiskiem ubezpieczeniowym.

Do klasyfikacji indywidualnej MPSU zalicza się wyniki z trzech turniejów kongresowych, na podstawie których wyłania się Mistrza i Wicemistrzów Polski Środowisk Ubezpieczeniowych na rok 2014.

Do klasyfikacji długofalowej open zalicza się wyniki z trzech turniejów kongresowych oraz GPPP Budimex.

IV Nagrody:

Nagrody finansowe oraz puchary dla zwycięzców 30-rozdaniowych kongresowych turniejów par opisane są w zaproszeniu.

W klasyfikacji długofalowej przewidziane są nagrody dla trzech najlepszych zawodników w kategorii open, nagrody rzeczowe dla najlepszej zawodniczki, seniora, juniora i młodzika (nagrody się nie kumulują) oraz dla 6 najlepszych zawodników zawodowo związanych ze środowiskiem ubezpieczeniowym.

W GPPP nagrody przewidziane są dla pierwszych 10% par:

  • I miejsce – 3000 zł
  • II miejsce – 2000 zł
  • III miejsce – 1000 zł
  • IV miejsce – 900 zł
  • V miejsce – 800 zł, itd.

Dla pierwszych sześciu zawodników w klasyfikacji generalnej MPSU przewidziane są nagrody rzeczowe oraz 3 puchary