Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin X Mistrzostw Polski Młodzieżowców

 1. X Mistrzostwa Polski Młodzieżowców 2014 zwane dalej MPM są organizowane przez Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Warszawskim Związkiem Brydża Sportowego pod patronatem Polskiego Związku Brydża Sportowego.
 2. MPM zostaną rozegrane w czterech konkurencjach na obiektach Centrum Konferencyjnego Wojska Polskiego przy ul. Żwirki i Wigury 9/13 w Warszawie w dniach 7 – 9 marca 2014 r.
 3. Harmonogram MPM:

  Piątek 07.03.2014

  • 13:00 – 17:00 Turniej Par Dziewcząt (13 rund po 2 rozdania lub 9 rund po 3 rozdania)
  • 18:00 – 22:00 Turniej Par Mikstowych (13 rund po 2 rozdania lub 9 rund po 3 rozdania)

  Sobota 08.03.2014

  • 10:00 – 14:30 Turniej Par Open (3 minisesje po 5 rund po 2 rozdania)
  • 15:30 – 18:30 Turniej Par Open (2 minisesje po 5 rund po 2 rozdania)
  • 19:15 – 21:30 Turniej Teamów (3 mecze po 6 rozdań)

  Niedziela 09.03.2014

  • 9:00 – 14:15 Turniej Teamów (6 meczów po 6 rozdań)
  • 14:45 – 15:15 Ceremonia Zakończenia Mistrzostw Polski Młodzieżowców.
 4. W zawodach mogą startować wyłącznie zawodnicy urodzeni w latach 1989 – 1993, zarejestrowani w Polskim Związku Brydża Sportowego, z opłaconą składką za rok 2014.
 5. W turnieju obowiązują przepisy Międzynarodowego Prawa Brydżowego, Regulamin Zawodów Brydża Sportowego PZBS i zasady Polityki Systemowej. Wszelkie sprawy nie ujęte w tych dokumentach rozstrzyga sędzia główny. Od decyzji sędziego głównego nie przysługuje prawo do odwołania.
 6. Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1 – 3, otrzymują medale i tytuły Mistrzów, Wicemistrzów i II Wicemistrzów Polski Młodzieżowców. Zawodnicy z miejsc 1 – 6 otrzymują dyplomy.
 7. Turniej Par Dziewcząt i Turniej Par Mikstowych zostanie rozegrany na dystansie 13 rund 2-rozdaniowych lub 9 rund 3-rozdaniowych. O systemie rozgrywek poinformuje sędzia przed rozpoczęciem turnieju, zależnie od liczby startujących par.
 8. W Turnieju Par Mikstowych panie zajmują pozycje S i E.
 9. Turniej Par Open zostanie rozegrany na dystansie 25 rund 2-rozdaniowych podzielonych na minisesje. Ostatnia minisesja w zamkniętym finale dla par 1 – 10 liczona po wynikach z rozegranych 40 rozdań.
 10. Turniej Teamów zostanie rozegrany na dystansie 9 rund. Trzy pierwsze rundy w grupach. Rozstawienie wstęgowe zgodne z liczbą zdobytych pkli w 2013 r. Runda 4. dokładnie według wyników, rundy 5 – 8 z opóźnieniem jednej rundy. Rundy 1 – 8 bez powtórzeń. Runda 9. dokładnie według wyników z powtórzeniami.
 11. W Turnieju Teamów startować mogą teamy 4-6 osobowe.
 12. Termin zgłoszeń upływa 28.02.2014 r. Po tym terminie organizator nie gwarantuje reerwacji noclegów.
 13. DOPUSZCZONE SYSTEMY LICYTACYJNE:
  1. Dopuszczone są systemy zielone i niebieskie. Systemy Wysoce Sztuczne oraz Konwencje Brązowe są zabronione. Dozwolone jest stosowanie konwencji Wilkosza i Multi na otwarciach, jak i w obronie przeciwko naturalnemu otwarciu 1 trefl, oraz po otwarciu 1 trefl z WJ, ze Strefy lub z innego systemu niebieskiego. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwalifikacji systemów rozstrzyga Sędzia Główny.
  2. Psychologiczne otwarcia sztuczne lub konwencyjne są zabronione.
 14. ALERTOWANIE:
  1. Mają zastosowanie Zasady Alertowania PZBS.
 15. RESTRYKCJE:
  1. W momencie rozpoczęcia każdej rundy zawodnik ma obowiązek zajęcia miejsca przy stole.
  2. Zakazuje się:
   • opuszczania stołu bez pozwolenia sędziego przed sygnałem do zmiany;
   • palenia w miejscach niedozwolonych;
   • spożywania i przebywania na miejscu rozgrywek pod wpływem alkoholu;
   • prowadzenia głośnych rozmów, komentarzy itp.
   • Niezastosowanie się do powyższych restrykcji może spowodować wymierzenie kary porządkowej, zwyczajnej, maksymalnej lub wykluczenie z zawodów.
 16. ETYKA I DOBRE OBYCZAJE:

  Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów, zachowania sportowej postawy i właściwego postępowania wobec przeciwników i partnera. Naruszeniem etyki jest świadome łamanie regulaminów lub przepisów, nawet gdy prawo przewiduje określoną karę, a wykraczający jest gotów ją ponieść.

  Zawodnicy powinni wszelkie decyzje sędziów przyjmować ze zrozumieniem i z zachowaniem sportowej postawy.

Poprawiony (piątek, 07 marca 2014 13:48)