Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin XIII Mistrzostw Polski Juniorów

 1. XIII Mistrzostwa Polski Juniorów 2014 zwane dalej MPJ są organizowane przez Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Warszawskim Związkiem Brydża Sportowego pod patronatem Polskiego Związku Brydża Sportowego.
 2. MPJ zostaną rozegrane w czterech konkurencjach na obiektach Centrum Konferencyjnego Wojska Polskiego przy ul. Żwirki i Wigury 9/13 w Warszawie w dniach 7 – 9 marca 2014 r.
 3. Harmonogram MPJ:

  Piątek 07.03.2014

  • 13:00 – 17:00 Turniej Par Dziewcząt (13 rund po 2 rozdania lub 9 rund po 3 rozdania)
  • 18:00 – 22:00 Turniej Par Mikstowych (13 rund po 2 rozdania lub 9 rund po 3 rozdania)

  Sobota 08.03.2014

  • 10:00 – 14:30 Turniej Par Open (3 minisesje po 5 rund po 2 rozdania)
  • 15:30 – 18:30 Turniej Par Open (2 minisesje po 5 rund po 2 rozdania)
  • 19:15 – 21:30 Turniej Teamów (3 mecze po 6 rozdań)

  Niedziela 09.03.2014

  • 9:00 – 14:15 Turniej Teamów (6 meczów po 6 rozdań)
  • 14:45 – 15:15 Ceremonia Zakończenia Mistrzostw Polski Juniorów.
 4. W zawodach mogą startować wyłącznie zawodnicy urodzeni w latach 1994 – 1995, zarejestrowani w Polskim Związku Brydża Sportowego, z opłaconą składką za rok 2014.
 5. W turnieju obowiązują przepisy Międzynarodowego Prawa Brydżowego, Regulamin Zawodów Brydża Sportowego PZBS i zasady Polityki Systemowej. Wszelkie sprawy nie ujęte w tych dokumentach rozstrzyga sędzia główny. Od decyzji sędziego głównego nie przysługuje prawo do odwołania.
 6. Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1 – 3, otrzymują medale i tytuły Mistrzów, Wicemistrzów i II Wicemistrzów Polski Juniorów. Zawodnicy z miejsc 1 – 6 otrzymują dyplomy. W mistrzostwach prowadzona będzie również klasyfikacja klubów oraz klasyfikacja województw.
 7. Turniej Par Dziewcząt i Turniej Par Mikstowych zostanie rozegrany na dystansie 13 rund 2-rozdaniowych lub 9 rund 3-rozdaniowych. O systemie rozgrywek poinformuje sędzia przed rozpoczęciem turnieju, zależnie od liczby startujących par.
 8. W Turnieju Par Mikstowych panie zajmują pozycje S i E.
 9. Turniej Par Open zostanie rozegrany na dystansie 25 rund 2-rozdaniowych podzielonych na minisesje. Ostatnia minisesja w zamkniętym finale dla par 1 – 10 liczona po wynikach z rozegranych 40 rozdań.
 10. Turniej Teamów zostanie rozegrany na dystansie 9 rund. Trzy pierwsze rundy w grupach. Rozstawienie wstęgowe zgodne z liczbą zdobytych pkli w 2013 r. Runda 4. dokładnie według wyników, rundy 5 – 8 z opóźnieniem jednej rundy. Rundy 1 – 8 bez powtórzeń. Runda 9. dokładnie według wyników z powtórzeniami.
 11. W Turnieju Teamów startować mogą wyłącznie teamy 4-osobowe.
 12. Termin zgłoszeń upływa 28.02.2014 r. Po tym terminie organizator nie gwarantuje reerwacji noclegów.
 13. DOPUSZCZONE SYSTEMY LICYTACYJNE:
  1. Dopuszczone są systemy zielone i niebieskie. Systemy Wysoce Sztuczne oraz Konwencje Brązowe są zabronione. Dozwolone jest stosowanie konwencji Wilkosza i Multi na otwarciach, jak i w obronie przeciwko naturalnemu otwarciu 1 trefl, oraz po otwarciu 1 trefl z WJ, ze Strefy lub z innego systemu niebieskiego. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwalifikacji systemów rozstrzyga Sędzia Główny.
  2. Psychologiczne otwarcia sztuczne lub konwencyjne są zabronione.
 14. ALERTOWANIE:
  1. Mają zastosowanie Zasady Alertowania PZBS.
 15. RESTRYKCJE:
  1. W momencie rozpoczęcia każdej rundy zawodnik ma obowiązek zajęcia miejsca przy stole.
  2. Zakazuje się:
   • opuszczania stołu bez pozwolenia sędziego przed sygnałem do zmiany;
   • palenia w miejscach niedozwolonych;
   • spożywania i przebywania na miejscu rozgrywek pod wpływem alkoholu;
   • prowadzenia głośnych rozmów, komentarzy itp.

   Niezastosowanie się do powyższych restrykcji może spowodować wymierzenie kary porządkowej, zwyczajnej, maksymalnej lub wykluczenie z zawodów.

 16. ETYKA I DOBRE OBYCZAJE:

   Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów, zachowania sportowej postawy i właściwego postępowania wobec przeciwników i partnera. Naruszeniem etyki jest świadome łamanie regulaminów lub przepisów, nawet gdy prawo przewiduje określoną karę, a wykraczający jest gotów ją ponieść.

  Zawodnicy powinni wszelkie decyzje sędziów przyjmować ze zrozumieniem i z zachowaniem sportowej postawy.