Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Senior Games Warmia Mazury 2014 i I Mistrzostwa Polski Weteranów

 

Oficjalna strona zawodów

 

I. Zawody brydżowe Senior Games Warmia Mazury 2014 są zintegrowane z I Mistrzostwami Polski Weteranów w Brydżu Sportowym 45+ 2014 i odbywają się na zasadach obowiązujących w brydżu sportowym (porównawczym) w którym stosuje się i przestrzega regulaminy oraz przepisy Międzynarodowego Prawa Brydżowego (MPB*07) , Polskiego Związku Brydża Sportowego, postanowień zawartych w Regulaminie Głównym Senior Games Warmia Mazury 2014 oraz w niniejszym regulaminie.

II. W zawodach startować mogą osoby od 45 lat (liczy się tylko rok urodzenia). Są to zawody otwarte (Open), nie wymaga się od uczestników żadnych licencji zawodniczych ani tytułów klasyfikacyjnych.

III. Zgłoszenia do Zawodów Brydżowych Warmia Mazury Senior Games 2014 (MP Weteranów) przyjmowane są wraz z wymaganymi opłatami drogą elektroniczną w terminie do 14 sierpnia 2014r (patrz Regulamin Główny Warmia Mazury Senior Games 2014) poprzez internet.
W wyjątkowych sytuacjach za zgodą kierownika zawodów, sędzia główny może przyjąć zgłoszenie osób tuż przed rozpoczęciem pierwszej konkurencji. Opłata od osoby wynosi 20 Euro lub 50 zł i wnosi się ją jednorazowo, za wszystkie cztery turnieje, na wskazane konto w Regulaminie Głównym Warmia Mazury Senior Games 2014.

IV. Wszystkie pary podzielone zostaną na trzy umowne grupy (kategorie) w zależności posiadanego WK (współczynnika klasyfikacyjnego – tytułu PZBS). I tak : Grupa I – od „0” WK do „2.0” WK, Grupa II – od „2.5” WK do „4.0” WK, Grupa III – powyżej „5.0” WK. Zasady kwalifikowania do danej grupy (kategorii) są następujące: Np. zawodnik o „0” WK (Grupa I) gra w parze zawodnikiem o „4.0” WK (Grupa II) wówczas sumujemy WK obu zawodników i dzielimy przez 2. Czyli w tym przypadku: 0 + 4 = 4 : 2 = 2, a więc parę tę kwalifikujemy do Grupy I.

V. Rozegraną zostaną cztery konkurencje:

 1. Dwa turnieje par na impy.
 2. Dwa turnieje par na maxy.

VI. Trzy pierwsze duety w każdym z czterech turniejów i w każdej z trzech grup (kategorii) zdobywają np. tytuł: „Mistrza Warmia-Mazury Senior Games 2014 w Brydżu Sportowym i jednocześnie Mistrza Polski Weteranów w Brydżu Sportowym”. Odpowiednio duety zajmujące drugie i trzecie miejsce tytuły wicemistrzowskie. Każda z wyżej wymienionych par otrzymuje trofea sportowe (medale).
Dodatkowo pary zdobywają w każdym turnieju punkty klasyfikacyjne (pkl) wg zasad (regulaminów) obowiązujących w zawodach brydża sportowego w Polsce.

VII. O zasadach stosowania otwarć blefowych i systemów wysoce sztucznych poinformuje przed zawodami sędzia główny.

VIII. Wszystkie sędziowskie sprawy sporne podczas zawodów rozstrzyga sędzia główny.

IX. Trofea sportowe (nagrody) zostaną wręczone tylko zawodnikom obecnym podczas ceremonii zakończenia zawodów.

X. W miejscu rozgrywek obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu.

X. Ostateczna interpretacja regulaminu i dokonywania w nim zmian bez podania przyczyn leży tylko w gestii organizatora.

Kierownik Zawodów
Leonard Jaskowiak

Program

Zawodów Brydżowych Warmia-Mazury Senior Games 2014 (I Mistrzostw Polski Weteranów w Brydżu Sportowym)

Piątek,

29 sierpnia, godz. 17.30 – I Turniej Par na impy Open.

Sobota,

30 sierpnia, godz. 11.00 – II Turniej Par na maxy Open Barometr

„ „ 17.00 - III Turniej Par na impy Open Barometr

Niedziela,

31 sierpnia, godz. 10.0 – IV Turniej Par na maxy Open.

Około godz. 14.00 – zakończenie zakończenie zawodów.

Nagrody

 • Na czternaście dyscyplin sportowych, które rozegrane zostaną podczas Warmia Mazury Senior Games 2014, jedynie w zawodach brydżowych SG i w I Mistrzostwa Polski Weteranów 45+ uczestnicy otrzymają, oprócz trofeów sportowych, nagrody rzeczowe w postaci voucherów.
 • Pula nagród wynosi 2400 zł i może ulec zwiększeniu w przypadku pozyskania nowego sponsora.
 • Pary, zajmujące trzy pierwsze miejsca w każdym z czterech turniejów oraz najlepsza para do 1 WK otrzymują vouchery o wartości:
  • I miejsce - voucher 200 zł
  • II miejsce - voucher 150 zł
  • III miejsce - voucher 100 zł
  • Najlepsza para popularna – voucher 150 zl.
 • Organizatorzy SG informują, że osoby, które zarejestrują się do zawodów elektronicznie i wpłacą przelewem kwotę 50 zł na konto Organizacji Środowiskowej AZS Olsztyn (nr konta podany jest w regulaminie głównym SG) otrzymują tzw. pakiet startowy zawierający np. dobrej jakości koszulkę sportową adidas o wartości ok. 70 zł.
 • Pary, które zajmą trzy pierwsze miejsca w każdym z czterech turniejów i każdej grupie (patrz regulamin zawodów brydżowych) w zależności od WK otrzymujątytuły mistrzów i wicemistrzów Senior Games i mistrzów (wicemistrzów) Polski Weteranów oraz złote, srebrne i brązowe medale. Do wręczenia jest ogółem 72 medali.
 • W zawodach można zdobyć dużą ilość pekaeli, gdyż regulamin I Mistrzostw Polski Weteranów 2014 został zatwierdzony przez KiŚ ZG PZBS.

Poprawiony (poniedziałek, 16 czerwca 2014 07:58)