Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin rozgrywek kadry kobiecej 2016 - uwaga: zmiana terminu I kryterium

strona utworzona 17 grudnia 2015
 
Uwaga: zmiana terminu I kryterium rozgrywek kadrowych (z uwagi na kolizję z innymi ważnymi zawodami w kalendarzu 2016)
 1. W rozgrywkach prawo startu mają wszystkie kobiety, zrzeszone w PZBS mające prawo gry w reprezentacji Polski w imprezach mistrzowskich według reguł określonych przez EBL oraz WBF Bona Fide Residence Requirements.
 2. Pierwszym etapem są rozgrywki parowe.
  1. 2.1 Rozgrywki odbędą się w dniach 12-14 lutego 2016. Miejsce zostanie określone nie później niż miesiąc przed terminem rozgrywek.
  2. 2.2 Turniej rozegrany zostanie systemem Butlera z przeliczaniem wyników na VP według skali ułamkowej, każdy z każdym, na dystansie nie mniej niż 120 rozdań.
  3. 2.3 Termin zgłoszeń do rozgrywek upływa z dniem 30.01.2016. Zgłoszenia pod adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  4. 2.4 Przed rozgrywkami uczestniczki zobowiązane są do uiszczenia opłaty startowej w wysokości 150 PLN od pary.
 3. Pary, które w rozgrywkach parowych zajmą trzy pierwsze miejsca oraz trzy pary z dalszych miejsc, powołane przez kapitana reprezentacji kobiet wezmą udział w rozgrywkach teamowych.
  1. 3.1 W przypadku udziału w kryterium parowym 8 par, liczba ta może być zmniejszona decyzją kapitana do dwóch pierwszych par z klasyfikacji oraz dwóch powołanych.
  2. 3.2 W przypadku zgłoszenia się do rozgrywek mniej niż 8 par, reprezentacja zostanie powołana przez kapitana spośród zgłoszonych par.
 4. Z sześciu (4) par, wyłonionych zgodnie z pkt. 3. kapitan kompletuje trzy (2) teamy dwuparowe, które rozegrają kryterium systemem każdy z każdym na dystansie nie mniej niż 120 rozdań łącznie.
  1. 4.1 Kryterium odbędzie się w dniach 15-17.04.2016.
  2. 4.2 Mecze będą rozegrane w segmentach 20-rozdaniowych. Wynik każdego segmentu będzie przeliczany na VP według obowiązującej skali.
  3. 4.3 Zwycięski team wchodzi w skład reprezentacji Polski. Trzecia para zostaje powołana przez kapitana z pozostałych teamów (teamu) uczestniczących w kryterium.
 5. W rozgrywkach parowych i teamowych obowiązują odpowiednie przepisy prawa brydżowego oraz PZBS i polityka systemowa EBL.
  1. 5.1 Pary zgłaszające się do rozgrywek zobowiązane są do przedstawienia kapitanowi kart konwencyjnych według wzoru WBF.
  2. 5.2 Pary, przystępujące do kryterium teamowego mają obowiązek przedłożenia kapitanowi pełnego opisu systemu licytacyjnego oraz stosowanych ustaleń wistowych.
 6. W razie niewypełnienia w Drużynowych Mistrzostwach Europy 2016 postawionego przez ZG PZBS celu wynikowego, reprezentacja Polski na World Bridge Games 2016 zostanie wyłoniona w meczu reprezentacji Polski wyłonionej według pkt. 4.3. z drużyną pretendentek, powołaną przez kapitana reprezentacji kobiet spośród par, uczestniczących w kryterium teamowym. W razie rozegrania kryterium teamowego z udziałem 2 drużyn, do drużyny pretendentek mogą być powołane pary, uczestniczące w rozgrywkach parowych z pkt.2.

  Ewentualny mecz będzie rozegrany na dystansie 96 rozdań, w 6 16-rozdaniowych segmentach, z przeliczaniem wyników poszczególnych segmentów na VP według obowiązującej tabeli.