Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Indywidualne Mistrzostwa Polski - regulamin ogólny

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 1. Indywidualne Mistrzostwa Polski (IndMP) mają na celu wyłonienie indywidualnych mistrzów Polski.
 2. IndMP są imprezą otwartą.
 3. Organizatorem IndMP jest klub ZG – BridgeNET.
 4. W IndMP mają zastosowanie: MPB’07, Regulamin Zawodów PZBS, Regulamin Sportowy BridgeNET oraz niniejszy regulamin.
 5. Wpisowe do turniejów kwalifikacyjnych (dla graczy z opłaconą składką PZBS) wynosi 8 zł (zniżka 50%), ulgowe – 4 zł (zniżka 75%).
 6. Wpisowe w turnieju finałowym wynosi 24 zł, ulgowe – 12 zł.
 7. Załącznikiem do niniejszego regulaminu będzie coroczny komunikat.

II. ZAŁOŻENIA SPORTOWE

 1. W IndMP odbędzie się 11 turniejów eliminacyjnych rozgrywanych na platformie BBO w klubie BridgeNET.
 2. IndMP będą obliczane na zapis maksymalny.
 3. Punktacja indywidualna opiera się na zasadzie sumowania procentów z każdego z turniejów.
 4. Każdemu zawodnikowi zalicza się jego 8 najlepszych wyników.
 5. Zróżnicowanie miejsc dzielonych:
  1. większa liczba turniejów eliminacyjnych,
  2. wyższe WK zawodnika,
  3. losowanie.
 6. Finał będzie się składać z 80 zawodników:
  1. 45 zawodników – z awansu
  2. 30 zawodników – ze współzawodnictwa w kategorii open wg danych na 31 sierpnia danego roku.
  3. 5 zawodników – z dziką kartą w gestii Prezesa PZBS.
 7. Finał rozgrywany będzie w uzgodnionych ośrodkach na terenie całej Polski.
 8. Zawodnicy, którzy zajmą w finale pierwsze trzy miejsca zdobędą tytuły odpowiednio mistrza i wicemistrzów Polski na dany rok oraz otrzymają medale i puchary.
 9. W IndMP obowiązuje jeden system licytacyjny ogłoszony w klubie BridgeNET. Użycie „prywatnych” uzgodnień może być podstawą do uznania odzywki, sekwencji jako błędnej informacji.
 10. Nie alertuje się jakiejkolwiek odzywki.
 11. Wszyscy zawodnicy finału zdobywają aPKL w ilościach przewidzianych w tabeli 5 Regulaminu Klasyfikacyjnego dla Finału Centralnego.

III. ZAŁOŻENIA KOŃCOWE

 1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do ZG PZBS.
 2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nieobjęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny.
 3. Regulamin został zatwierdzony przez ZG PZBS w dniu 3 grudnia 2013 roku i zmodyfikowany 20 grudnia 2014 roku.
Marian Wierszycki
Przewodniczący Komisji
Regulaminów Sportowych
Rudolf Borusiewicz
Wiceprezes PZBS
Radosław Kiełbasiński
Prezes PZBS