Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Mistrzostwa Polski Towarzystw Ubezpieczeniowych - regulamin

 1. Organizatorem Mistrzostw jest Beskidzkie Stowarzyszenie Brydża Sportowego
 2. Zawody zostaną rozegrane na na dystansie czterech turniejów, podczas Mityngu Beskidzkiego Szlema 2015.r. 3 turnieje na zapis maksymalny 1 na impy
 3. Przyjmowanie zapisów zakończy się o godz. 9:55 w piątek.
 4. W turnieju mogą uczestniczyć pary, w których jeden z zawodników jest reprezentantem bądź współpracownikiem towarzystwa ubezpieczeniowego.
 5. Wpisowe do turnieju wynosi – zgodnie z ogłoszonym zasadami wpisowego do turnieju.
 6. Wszystkie pary uczestniczące w niniejszej klasyfikacji zdobywają Punkty Długofalowe (PDF) zgodnie z następującymi zasadami: zgodnie z kolejnością zajętych miejsc w turnieju (dla zainteresowanych par):
  1. w turniejach jednosesyjnych:
   • Im. = 50 PDF
   • IIm. = 45 PDF
   • IIIm. = 40 PDF
   • i dalej z obniżką o 4 dla kolejnych miejsc.

   Dodatkowo za trzy pierwsze miejsca przyznawane są gratyfikacje w wysokości: Im. = 10 PDF, IIm.= 5 PDF, IIIm. = 3 PDF.

  2. w turnieju GPP Par:
   • Im. = 90 PDF
   • IIm. = 70 PDF
   • IIIm. = 50 PDF
   • i dalej z obniżką o 4 dla kolejnych miejsc.

   Dodatkowo za trzy pierwsze miejsca przyznawane są gratyfikacje w wysokości: Im. = 10 PDF, IIm.= 7 PDF, IIIm. = 5 PDF, IVm. = 3 PDF, Vm. = 1 PDF.

 7. Do PDF zalicza się turniej GPP i dwa najlepsze wyniki (w PDF) uzyskane w trzech pozostałych turniejach (piątek-niedziela).
 8. W przypadku miejsc dzielonych PDF obwiązuje zasada o wyższym miejscu w PDF - jeśli dany zawodnik zajął wyższe miejsce w turnieju GPPP; lub w drugiej kolejności – losowanie (nie przewiduje się lokat dzielonych w Punktacji Długofalowej).
 9. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe i puchary. Nie przewiduje się nagród finansowych.
 10. Sposób techniczny przeprowadzenia turnieju ogłosi sędzia główny podczas pierwszej rundy zawodów. Organizator zastrzega sobie możliwość prezentowania aktualnych rezultatów zawodów.
 11. Sędzią głównym zawodów będzie Sławomir Latała. W sprawach technicznych należy się kontaktować z zastępcą sędziego głównego Maciejem Czajkowskim – tel. 515 787 663.
 12. W trakcie trwania zawodów obowiązuje zakaz stosowania systemów sztucznych i wysoce sztucznych oraz zakaz blefowania otwarciami sztucznymi.
 13. Podczas zawodów obowiązują przepisy Międzynarodowego Prawa Brydżowego, stosowne przepisy PZBS, chyba, że niniejszy regulamin stanowi inaczej. Dla pierwszych miejsc zostaną przydzielone Punkty Klasyfikacyjne (PKL).
 14. Wszystkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem wynikłe w trakcie trwania zawodów rozstrzyga sędzia główny.
(-) Włodzimierz Andrejew
Przewodniczący Komisji Imprez Środowiskowych