Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieżowej

 

wersja do druku

 1. Niniejszy regulamin określa sposób przeprowadzenia eliminacji do finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieżowej (zwanymi dalej EOOM) w brydżu sportowym.
 2. Organizatorem EOOM jest Polski Związek Brydża sportowego.
 3. Termin EOOM wybiera organizator lokalny w porozumieniu z odpowiednimi województwami. Dopuszczalne terminy: 7, 8, 14, 15, 21 i 22 marca.
 4. Uczestnikami EOOM mogą być wyłącznie pary chłopców lub dziewcząt (niedopuszczane są pary mieszane) w wieku 16-18 lat. Para nie musi składać się z zawodników z tych samych klubów, województw czy stref. Nie przewidujemy dopuszczania do rozgrywek zawodników młodszych
 5. Eliminacje odbywają się w czterech strefach: NW, NE, SW i NE. Szczegółowy podział obejmujący województwa przypisane do każdej ze stref, organizatorów lokalnych oraz numery kontaktowe znajdują się w Komunikacie Organizacyjnym EOOM 2014 (zał. nr 1).
 6. Pary składające się z zawodników z tej samej strefy mogą wystąpić w wyłącznie w swojej strefie zaś parom międzystrefowym przysługuje prawo startu w strefie jednego z zawodników (decydują zawodnicy).
 7. Sędziów poszczególnych stref delegowanych przez organizatorów lokalnych zatwierdza Główna Komisja Sędziowska.
 8. W eliminacjach należy rozegrać 40 rozdań. Proponuje się rundy 2-rozdaniowe z możliwie największym wymieszaniem wśród wszystkich uczestników.
 9. Do finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieżowej awansuje:
  • 9 pierwszych par chłopców w danej strefie,
  • 6 pierwszych par dziewcząt w danej strefie.
 10. Polski Związek Brydża Sportowego nie przewiduje powołania do finału żadnych par, które nie wystąpiły w eliminacjach.
 11. W sytuacjach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem decyduje Komisja Organizacji Imprez Młodzieżowych.

Załącznik nr 1 do Regulaminu EOOM

 1. Podział na strefy:
  1. NW (POM-KPM-WLP-ZPM)
  2. SW (DŚL-LBU-OPO-ŚL)
  3. NE (MAZ-ŁDZ-PDL-WM)
  4. SE (LUB-MŁP-PKR-ŚWI)
 2. Organizatorzy i termin:
  1. NW Poznań, 22 marca 2015, godz. 10.00 Szczegóły Jan Sibilski 669 963 929
  2. SW Głębokie koło Międzyrzecza, 21 marca, godz. 10.30. Szczegóły Henryk Bogucki 691 378 721
  3. NE Warszawa, 22 marca 2015, godz. 9.45 Centrum Sportów Umysłowych, ul. Polinezyjska 10, Szczegóły: Piotr Dybicz: 501 772 380
  4. SE Kraków,14 marca 2015, gimnazjum nr 2, godz. 10.00 Szczegóły: Marcin Kuflewski: 507 065 495
 3. Wraz z eliminacjami do OOM odbędą się także Między Wojewódzkie Mistrzostwa Polski Młodzików (MMM), po kilkumiesięcznych staraniach udało nam się zwiększyć ilość punktów przyznawanych przez ministerstwo, a także ustalić na kategorię młodzika na wiek do 15 lat a nie jak wcześniej było 13-15. Poniżej aktualna tabelka punktów:
  pary open do 12
  Lok. 1 2-3 4-8  
  PKT 3 2 1 12
  pary open 13-16
  Lok. 1 2-4 5-12  
  PKT 3 2 1 17
  pary open powyżej 16
  Lok. 1 2-6 7-24  
  PKT 3 2 1 31