Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin XI Mistrzostw Polski Młodzieżowców

 

 1. W zawodach mogą startować wyłącznie zawodnicy urodzeni w latach 1990 – 1994, zarejestrowani w Polskim Związku Brydża Sportowego, z opłaconą składką za rok 2015.
 2. W turnieju obowiązują przepisy Międzynarodowego Prawa Brydżowego, Regulamin Zawodów Brydża Sportowego PZBS i zasady Polityki Systemowej. Wszelkie sprawy nie ujęte w tych dokumentach rozstrzyga sędzia główny. Od decyzji sędziego głównego nie przysługuje prawo do odwołania.
 3. Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1 – 3, otrzymują medale i tytuły Mistrzów, Wicemistrzów i II Wicemistrzów Polski Młodzieżowców.
 4. Turniej Par Dziewcząt i Turniej Par Mikstowych zostanie rozegrany na dystansie 13 rund 2-rozdaniowych lub 9 rund 3-rozdaniowych. O systemie rozgrywek poinformuje sędzia przed rozpoczęciem turnieju, zależnie od liczby startujących par.
 5. W Turnieju Par Mikstowych panie zajmują pozycje S i E.
 6. Turniej Par Open zostanie rozegrany na dystansie 25 rund 2-rozdaniowych podzielonych na minisesje. Ostatnia minisesja w zamkniętym finale dla par 1 – 10 liczona po wynikach z rozegranych 40 rozdań.
 7. Turniej Teamów zostanie rozegrany na dystansie 9 rund. Trzy pierwsze rundy w grupach. Rozstawienie wstęgowe zgodne z sumą zdobytych pkli (czterech graczy) w 2014 r. Runda 4. dokładnie według wyników, rundy 5 – 8 z opóźnieniem jednej rundy. Rundy 1 – 8 bez powtórzeń. Runda 9. dokładnie według wyników z powtórzeniami.
 8. W Turnieju Teamów startować mogą wyłącznie teamy 4-6 osobowe. Zawodnik jest liczony jeśli zagra co najmniej 6 rozdań.
 9. DOPUSZCZONE SYSTEMY LICYTACYJNE:

  Dopuszczone są systemy zielone i niebieskie. Systemy Wysoce Sztuczne oraz Konwencje Brązowe są zabronione. Dozwolone jest stosowanie konwencji Wilkosza i Multi na otwarciach, jak i w obronie przeciwko naturalnemu otwarciu 1 trefl, oraz po otwarciu 1 trefl z WJ, ze Strefy lub z innego systemu niebieskiego. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwalifikacji systemów rozstrzyga Sędzia Główny.

 10. ALERTOWANIE:

  1. Mają zastosowanie Zasady Alertowania PZBS.
 11. RESTRYKCJE:

  1. W momencie rozpoczęcia każdej rundy zawodnik ma obowiązek zajęcia miejsca przy stole.
  2. Zakazuje się:
   • opuszczania stołu bez pozwolenia sędziego przed sygnałem do zmiany; - palenia w miejscach niedozwolonych;
   • spożywania i przebywania na miejscu rozgrywek pod wpływem alkoholu; - prowadzenia głośnych rozmów, komentarzy itp.
   • Niezastosowanie się do powyższych restrykcji może spowodować wymierzenie kary porządkowej, zwyczajnej, maksymalnej lub wykluczenie z zawodów.
 12. ETYKA I DOBRE OBYCZAJE:

  Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów, zachowania sportowej postawy i właściwego postępowania wobec przeciwników i partnera. Naruszeniem etyki jest świadome łamanie regulaminów lub przepisów, nawet gdy prawo przewiduje określoną karę, a wykraczający jest gotów ją ponieść.

  Zawodnicy powinni wszelkie decyzje sędziów przyjmować ze zrozumieniem i z zachowaniem sportowej postawy.