Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

VII Mistrzostwa Polski Amatorów 2015

 1. VII Mistrzostwa Polski Amatorów 2015 (MPA'15) mają na celu wyłonienie mistrzów i wicemistrzów Polski w konkurencji brydż sportowy.
 2. MPA'15 organizowane są jako impreza środowiskowa mająca na celu promocję dyscypliny sportu - brydż porównawczy.
 3. MPA'15 organizuje Warszawski Związek Brydża Sportowego.
 4. MPA'15 odbędą się w CSU, ul. Polinezyjska 10, 02-777 Warszawa, w dniach:
  • 2 maja 2015 r., godz. 1700 – Indywidualne Mistrzostwa Amatorów (IMPA’15),
  • 3 maja 2015 r., godz. 1100 – Mistrzostwa Polski Par Amatorów (MPPA'15) na impy,
  • 3 maja 2015 r., godz. 1700 - Mistrzostwa Polski Par Amatorów (MPPA'15) na maxy.

  MPA'15 rozgrywane będą w klasyfikacji łącznej w/w konkurencji.

 5. 5. W każdym z w/w turniejów naliczane będą punkty długofalowe liczone według klucza:
  • w IMPA’15: 100, 85, 75, 70, 66; dalej do połowy: -2; a następnie: -1 do końca,
  • w MPPA’15: 200, 170, 150, 140, 132; dalej do połowy: -4; a następnie -2 do końca.
 6. W MPA'15 mogą wziąć udział zawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni w PZBS o WK nie wyższym niż 3,0 według stanu w Cezarze na 01 kwietnia 2015 r..
 7. Wpisowe do MPPA'15 wynosi: 30 zł od zawodnika; 25 zł od członka PZBS; 20 zł - dla uprawnionych do zniżek (junior do 25 lat i senior od 60 lat); 10 zł – dla młodzieży szkolnej (do 18 lat) - do każdego turnieju osobno.
 8. Zgłoszenia do turniejów przyjmowane będą do 5 min. przed rozpoczęciem zawodów.
 9. Każdy z turniejów mistrzowskich MPPPA'15 rozegrany zostanie systemem 3 mini-sesji po 10 rozdań. Podczas trwania mini-sesji obowiązuje zakaz opuszczania miejsca gry. Po każdej z mini-sesji nastąpi przerwa techniczna trwająca od 10 do 15 minut. System rozgrywania IMPA’15 poda Sędzia Główny przed zawodami. Zawodnicy zobligowani są do ścisłego przestrzegania ram czasowych rozgrywania turnieju wyznaczonych przez Sędziego Głównego zawodów.
 10. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
 11. Wyniki każdego turnieju uprawomocniają się 10 minut po wywieszeniu protokołów wyników końcowych każdego turnieju.
 12. W każdej konkurencji wymienionej w pkt. 4 Regulaminu MPA'15 zwycięzcy otrzymają tytuły Mistrza Warszawy Amatorów'15. Członkowie PZBS otrzymają regulaminowe pkl-e.
 13. Do VII Mistrzostw Polski Amatorów 2015 naliczane będą punkty długofalowe (pkt. 5 Regulaminu MPA'15) wszystkich konkurencji wymienionych w pkt. 4 Regulaminu MPA'15. Przy równej ilości punktów, o kolejności miejsc decyduje wyższa pozycja w IMPA’15. Zwycięzcy otrzymają stosowne puchary i medale, a zdobywcy miejsc 2-3 stosowne medale MPA'15. Członkowie PZBS otrzymają regulaminowe dodatkowe pkl-e (odpowiednio do miejsc w ilości: 20-10-5 PKL).
 14. W MPA'15 mają zastosowanie: MPB'07, Regulamin Zawodów PZBS, Polityka Systemowa PZBS, Regulamin Klasyfikacyjny PZBS oraz niniejszy Regulamin.
 15. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do organizatora.
 16. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nie objęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem.
Prezes WZBS
(-) Tadeusz Luzak