Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Grand Prix Polski Teamów 2017 – komunikat organizacyjny

Zgodnie z pkt. 5. Regulaminu Grand Prix Polski Teamów:

I. Wykaz turniejów eliminacyjnych

1. Turniej Teamów Mityngu Żuławskiego w Elblągu 3–4.03 wyniki
2. Turniej Teamów Mityngu Łuczniczka, Bydgoszcz 13.05 wyniki
3. Kongresowy Turniej Teamów Mityngu Błękitna Wstęga Odry, Wrocław, 27.05 wyniki
4. Kongresowy Turniej Teamów, Olsztyn, 03.06 wyniki
5. Turniej Teamów Poznańskiego Mityngu Brydżowego, Poznań 17.06 wyniki
6. Mistrzostwa Polski Teamów Board a Match, Rzeszów, 14–15.07 wyniki
7. Kongresowy Turniej Teamów Waza Bałtyku, Sopot 07–09.08  
8. Kongresowy Turniej Teamów Grand Prix Warszawy 26-27.08  

II. Klasyfikacja długofalowa

Do klasyfikacji długofalowej zawodnikowi zalicza się cztery z najwyższych punktowo wyników osiągniętych w turniejach eliminacyjnych (pkt.16 Regulaminu Grand Prix Polski Teamów). Do finału można powołać graczy, którzy rozegrali co najmniej trzy turnieje eliminacyjne (pkt. 22 Regulaminu Grand Prix Polski Teamów).

III. Klasyfikacja popularna

W klasyfikacji popularnej (liczy się WK zawodnika w dniu pierwszego turnieju eliminacyjnego) prowadzona będzie klasyfikacja popularna Grand Prix Polski Teamów 2017 według zasad ogólnych. Punkty zaliczane będą graczom bez względu na skład oraz tytuły klasyfikacyjne graczy teamów, w jakich grali w turniejach eliminacyjnych. Dla najlepszych zawodników w tej klasyfikacji przewidziane są nagrody finansowe.

Najlepsi zawodnicy do WK 5.0 włącznie otrzymają nagrody: najlepszy zawodnik tej klasyfikacji 1000 zł, drugi 600 zł, trzeci 400 zł. Dodatkowo nagrody finansowe otrzymają: najlepszy zawodnik o WK 7.0 w wysokości 1000 zł oraz najlepszy zawodnik do 3.0 WK włącznie w wysokości 600 zł. Warunkiem otrzymania nagród finansowych jest rozegranie przez zawodnika co najmniej trzech turniejów eliminacyjnych. Nagrody się nie kumulują.

IV. Finał

Finał odbędzie się 8–10 grudnia (piątek–niedziela) – miejsce zostanie podane po rozstrzygnięciu konkursu na organizację finału. Wpisowe do turnieju finałowego (pkt. 9 Regulaminu Grand Prix Polski Teamów) wynosi 200 zł od teamu (bez ulg). Sposób rozegrania finału (12 teamów) zostanie podany w osobnym komunikacie.

V. Inne

Cykl turniejów eliminacyjnych Budimex Grand Prix Polski Teamów 2017 zostaje zakończony z dniem 31 sierpnia 2017 roku. Kolejny cykl Budimex Grand Prix Polski Teamów 2017/18 zostanie rozegrany w terminie 1 września 2017 roku – 31 sierpnia 2018 roku.