Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Internetowych Indywidualnych Mistrzostw Polski 2017

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 1. Internetowe Indywidualne Mistrzostwa Polski (IIMP) mają na celu wyłonienie Indywidualnych Internetowych Mistrzów Polski oraz Indywidualnych Internetowych Wicemistrzów Polski
 2. Rozgrywki są prowadzone internecie w ramach klubu „BridgeNET” na platformie BBO.
 3. IIMP są imprezą otwartą.
 4. Organizatorem IIMP jest klub ZG – „BridgeNET”.
 5. W IIMP mają zastosowanie: Regulamin Sportowy „BridgeNET” oraz niniejszy regulamin.
 6. Wpisowe do turniejów kwalifikacyjnych wynosi:
  1. 16 zł za 1 turniej – dla graczy bez opłaconej składki PZBS;
  2. 8 zł za 1 turniej - dla graczy z opłaconą składką PZBS;
  3. 4 zł za 1 turniej dla młodzieży i seniorów z opłaconą składką PZBS.
 7. W finale mogą wziąć udział tylko zawodnicy z opłaconą składką PZBS.
 8. Wpisowe do turnieju finałowego wynosi:
  1. 24 zł - dla graczy z opłaconą składką PZBS;
  2. 12 zł - dla młodzieży i seniorów z opłaconą składką PZBS.
 9. Informacje dotyczące finału zostaną opublikowane w odrębnym komunikacie.

II. ZAŁOŻENIA SPORTOWE

 1. W IIMP odbędą się turnieje eliminacyjne rozgrywane na platformie BBO w klubie BridgeNET. Turnieje indywidualne będą rozgrywane w każdy wtorek i czwartek od stycznia do listopada 2017. Początek turnieju godzina 18.00.
 2. Wszystkie turnieje eliminacyjne są turniejami klubowymi i na tej podstawie uczestniczący zawodnicy otrzymują pkl.
 3. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdym turnieju otrzymują premię w wysokości 3-2-1 pkl.
 4. IIMP będą obliczane na zapis maksymalny.
 5. Turniej eliminacyjny będzie składał się z 20 rozdań
 6. Punktacja indywidualna opiera się na zasadzie sumowania procentów z każdego z turniejów.
 7. Każdemu zawodnikowi zalicza się jego 40 najlepszych wyników.
 8. Zróżnicowanie miejsc dzielonych:
  1. większa liczba turniejów eliminacyjnych;
  2. niższe WK zawodnika;
  3. losowanie.
 9. W finale zagra 60 zawodników:
  1. 55 zawodników – z awansu;
  2. 5 zawodników – w gestii Zarządu klubu „BridgeNET”.
 10. Uczestnictwo w turnieju finałowym wymaga wcześniejszego potwierdzenia na zasadach ogłoszonych w oddzielnym komunikacie dotyczącym finału.
 11. W przypadku nie przystąpienia uprawnionych zawodników z awansu, Zarząd klubu „BridgeNET” może uzupełnić listę startową dopuszczając dodatkowych zawodników
 12. Finał rozgrywany będzie w grudniu, jako jeden turniej w terminie uzgodnionym przez Zarząd Klubu ZG PZBS „BridgeNET”. Dokładny termin i liczbę rozdań granych w trakcie finału zostanie podany w oddzielnym komunikacie.
 13. Zawodnicy, którzy zajmą w finale pierwsze trzy miejsca zdobędą tytuły odpowiednio Internetowego Indywidualnego Mistrza Polski, Pierwszego Internetowego Indywidualnego Wicemistrza Polski i Drugiego Internetowego Indywidualnego Wicemistrza Polski na dany rok oraz otrzymają medale i puchary.
 14. W IIMP obowiązuje jeden system licytacyjny ogłoszony w klubie BridgeNET. Użycie „prywatnych” uzgodnień może być podstawą do uznania zapowiedzi, sekwencji jako błędnej informacji.
 15. Nie alertuje się jakiejkolwiek zapowiedzi.
 16. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w finale zdobywają aPKLe.
 17. Za 1. miejsce przyznawane jest 100 aPKLi. Kolejni zawodnicy zdobywają aPKLe zgodnie z pkt 9 Regulaminu Klasyfikacyjnego PZBS z zastrzeżeniem, że punkty otrzymują wszyscy uczestnicy finału.

III. ZAŁOŻENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nieobjęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny klubu „BridgeNET”.
 2. W innych przypadkach spornych, również nieobjętych niniejszym regulaminem, decyzja należy do WG PZBS.
 3. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku, uchwalony przez Zarząd PZBS dnia 13 marca 2017 roku.