Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Internetowych Mistrzostw Polski Par 2017

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 1. Internetowe Mistrzostwa Polski Par (IMPP) mają na celu wyłonienie Internetowych Mistrzów i Wicemistrzów Polski Par.
 2. Rozgrywki są prowadzone internecie w ramach klubu „BridgeNET” na platformie BBO.
 3. IMPP są imprezą otwartą.
 4. Organizatorem IMPP jest klub ZG – „BridgeNET”.
 5. W IMPP mają zastosowanie: Regulamin Sportowy „BridgeNET” oraz niniejszy regulamin.
 6. Wpisowe do turniejów kwalifikacyjnych wynosi:
  1. 16 zł za 1 turniej – dla graczy bez opłaconej składki PZBS;
  2. 8 zł za 1 turniej - dla graczy z opłaconą składką PZBS;
  3. 4 zł za 1 turniej dla młodzieży i seniorów z opłaconą składką PZBS.
 7. Wszyscy uczestnicy finału zobowiązani są do posiadania opłaconej składki PZBS.
 8. Wpisowe do turnieju finałowego wynosi:
  1. 24 zł - dla graczy z opłaconą składką PZBS;
  2. 12 zł - dla młodzieży i seniorów z opłaconą składką PZBS.
 9. Informacje dotyczące finału zostaną opublikowane w oddzielnym komunikacie.

II. ZAŁOŻENIA SPORTOWE

 1. W IMPP odbędą się turnieje eliminacyjne rozgrywane na platformie BBO w klubie „BridgeNET”. Turnieje par będą rozgrywane w każdy wtorek i czwartek od stycznia do listopada. Początek turnieju godzina 20.30.
 2. Wszystkie turnieje eliminacyjne są turniejami klubowymi i na tej podstawie uczestniczący zawodnicy otrzymują pkl.
 3. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdym turnieju otrzymują premię w wysokości 3-2-1 pkl.
 4. IMPP będą obliczane na zapis maksymalny.
 5. Turniej eliminacyjny będzie składał się z 21 rozdań.
 6. Punktacja łączna będzie prowadzona dla każdego zawodnika indywidualnie.
 7. Punktacja opiera się na zasadzie sumowania procentów z każdego z turniejów.
 8. Każdemu zawodnikowi zalicza się jego 40 najlepszych wyników.
 9. Zróżnicowanie miejsc dzielonych:
  1. większa liczba turniejów eliminacyjnych;
  2. większa liczba turniejów zagranych z tym samym partnerem;
  3. niższe WK zawodnika;
  4. losowanie.
 10. W finale zagrają 32 pary:
  1. pary zostaną utworzone przez 32 zawodników, którzy uzyskali uprawnienia do gry w finale z wybranym przez siebie partnerem;
  2. 30 zawodników – z awansu;
  3. 2 zawodników –w gestii Zarządu klubu „BridgeNET”;
  4. każdy z 30 zawodników uprawnionych do uczestnictwa w finale z awansu dobiera sobie partnera spośród zawodników, z którymi rozegrał w parze minimum 10 turniejów eliminacyjnych;
  5. w przypadku zgłoszenia do finału pary składającej się z dwóch zawodników posiadających indywidualne uprawnienia po eliminacjach (miejsca 1-30), prawo uczestnictwa w finale uzyskują kolejni zawodnicy z klasyfikacji.
 11. Uczestnictwo w turnieju finałowym wymaga wcześniejszego potwierdzenia na zasadach ogłoszonych w oddzielnym komunikacie dotyczącym finału.
 12. W przypadku nie przystąpienia uprawnionych zawodników z awansu, Zarząd klubu „BridgeNET” może uzupełnić listę startową dopuszczając dodatkowe pary.
 13. Finał rozgrywany będzie w grudniu, jako jeden turniej w terminie podanym przez Zarząd klubu „BridgeNET”. Dokładny termin i liczbę rozdań granych w trakcie finału zostanie podany w oddzielnym komunikacie.
 14. Zawodnicy, którzy zajmą w finale pierwsze trzy miejsca zdobędą tytuły odpowiednio Internetowego Mistrza Polski Par, Pierwszego Internetowego Wicemistrza Polski Par i Drugiego Internetowego Wicemistrza Polski Par na dany rok oraz otrzymają medale i puchary.
 15. W trakcie rozgrywek w ramach IMPP obowiązują zasady alertowania on-line opublikowane na stronie klubu „BridgeNET”.
 16. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w finale zdobywają aPKLe.
 17. Za 1. Miejsce przyznawane jest 150 aPKLi. Kolejni zawodnicy zdobywają aPKLe zgodnie z pkt 9 Regulaminu Klasyfikacyjnego PZBS z zastrzeżeniem, że punkty otrzymują wszyscy uczestnicy finału.

III. ZAŁOŻENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nieobjęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny klubu „BridgeNET”.
 2. W innych przypadkach spornych, również nieobjętych niniejszym regulaminem, decyzja należy do WG PZBS.
 3. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku, uchwalony przez Zarząd PZBS dnia 13 marca 2017 roku.