Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Polski 2017

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 1. Indywidualne Mistrzostwa Polski (IndMP) mają na celu wyłonienie indywidualnych mistrzów Polski.
 2. IndMP są imprezą otwartą.
 3. Organizatorem IndMP jest Zgorzelecki Klub Brydża Sportowego.
 4. IndMP odbędą się 21-22.07 w PGE Turów Arenie, ul. Lubańska 9a, 59-900 Zgorzelec.
 5. Wpisowe wynosi 50zł (40zł dla członków PZBS, 30zł dla członków PZBS z uprawnieniami do ulg oraz 20zł dla młodzieży szkolnej) do każdego z etapów Mistrzostw.
 6. Na sali gry obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia oraz spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz korzystania z telefonów komórkowych.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość prezentowania aktualnych wyników. Osoby zgłaszające swój udział w turnieju, wyrażają zgodę na nieodpłatne i nieograniczone wykorzystywanie swojego wizerunku jako uczestnika turnieju
 8. W IndMP mają zastosowanie: MPB’07, Regulamin Zawodów PZBS, Polityka Systemowa PZBS oraz niniejszy regulamin.

II. ZAŁOŻENIA SPORTOWE

 1. IndMP będą obliczane na zapis maksymalny.
 2. Mistrzostwa rozpoczną się w piątek, 21.07.2017r. o godz. 17:00.
 3. IndMP zostaną rozegrane w trzech etapach:
  • otwarte eliminacje
  • półfinał
  • finał
 4. W eliminacjach zostanie rozegranych około 30 rozdań. Zapisy zakończą się o godz. 16:40. Późniejsze zgłoszenia nie gwarantują udziału w turnieju.
 5. Z eliminacji do półfinału zalicza się 50% wyniku, przeliczając na wynik możliwy do zdobycia w półfinale (czyli eliminacje liczą się jak jedna z trzech sesji półfinału). Półfinał zostanie rozegrany wg rozstawienia po eliminacjach. W półfinale zostanie rozegranych około 30 rozdań. Półfinał rozpocznie się 22.07.2017r. o godz. 9:15. Potwierdzenie zgłoszenia do godz. 9:00. Późniejsze potwierdzenie nie gwarantuje udziału w półfinale.
 6. Do finału awansuje najlepszych 40 zawodników z półfinału. Z półfinał do finału zalicza się 50% wyniku, przeliczając na wynik możliwy do zdobycia w finale (czyli wynik z półfinału liczy się jak jedna z trzech sesji finału). W finale zostanie rozegranych 39 rozdań (z jak największym wymieszaniem). Finał rozpocznie się o godz. 16:00. Potwierdzenie zgłoszenia do godz. 15:45. Późniejsze potwierdzenie nie gwarantuje udziału w finale.
 7. W przypadku małej liczby zgłoszeń po eliminacjach zostanie rozegrany finał (z zasadą zaliczania 50% wyniku, przeliczając na wynik możliwy do zdobycia w finale).
 8. O kolejności w przypadku miejsc dzielonych decydują:
  • wyższe carry-over,
  • wyższa suma punktów z maksowania rozdań rozegranych na tej samej linii w danej fazie turnieju,
  • wyższy zapis sumaryczny w danej fazie turnieju,
  • losowanie.
 9. Zawodnicy, którzy zajmą w finale pierwsze trzy miejsca zdobędą tytuły odpowiednio mistrza i wicemistrzów Polski na dany rok oraz otrzymają medale i puchary. Ponadto organizator zapewnia nagrody finansowe.
 10. Przez organizatora będzie przygotowana karta konwencyjna z systemem Wspólny Język, który będzie systemem zalecanym, ale nie obowiązkowym.
 11. Nie alertuje się żadnej zapowiedzi, oprócz sytuacji, gdy spotka się para grająca ze sobą na co dzień.

III. ZAŁOŻENIA KOŃCOWE

 1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do WG PZBS.
 2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nieobjęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny.

Za Wydział Gier

Jacek Grzelczak