Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

XXVI Bolesławiecka Trzydniówka Brydżowa - Regulamin Mistrzostw Polski Teamów Systemem Pattona

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Mistrzostw Polski Teamów Systemem Pattona (MMPTSP), zwanymi dalej Mistrzostwami, jest Bolesławiecki Klub Brydżowy z siedzibą w Bolesławcu, ul. Łasicka 2.
 2. Mistrzostwa rozgrywane są w dniach 22–23 września 2017 w ramach XXVI Bolesławieckiej Trzydniówki Brydżowej w Hali I Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Broniewskiego w Bolesławcu, ul. H. i W. Tyrankiewiczów 11
 3. Zawody maja charakter otwarty. W szczególnych przypadkach Sędzia Główny ma prawo zarówno dopuścić do turnieju, jak i odmówić zawodnikowi gry z przyczyn sportowych
 4. Osoby zgłaszające swój udział w turnieju, wyrażają zgodę na nieodpłatne i nieograniczone wykorzystywanie swojego wizerunku jako uczestnika turnieju.
 5. W Mistrzostwach obowiązują przepisy MPB`07, Regulamin Zawodów PZBS, Polityki Systemowej PZBS (wolno jednak stosować wejście 2 karo w znaczeniu „Multi” po otwarciu 1 trefl)oraz niniejszego regulaminu.
 6. Na sali gry obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia oraz spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz korzystania z telefonów komórkowych.

Wpisowe i rejestracja

 1. Wpisowe do Mistrzostw wynosi:
  1. RUNDA ELIMINACYJNA
   • członek PZBS – 65 + 10
   • ulgowa PZBS – 40 + 10
   • młodzież szkolna – 30
  2. PÓŁFINAŁ
   • członek PZBS – 30
   • ulgowa PZBS – 20
   • młodzież szkolna – 10
  3. FINAŁ A i B
   • członek PZBS – 40
   • ulgowa PZBS – 30
   • młodzież szkolna – 10
 2. Rejestracja Teamów
  1. przez stronę internetową zawodów
  2. w Biurze Zawodów w dniu 22.09.2017 w godz. 8.oo – 9.45

 III. Założenia sportowe

 1. Mistrzostwa mają na celu wyłonienie Mistrza Polski Teamów, Wicemistrza Polski Teamów i Drugiego Wicemistrza Polski Teamów Systemem Pattona na rok 2017.
 2. Mistrzostwa są zawodami drużynowymi, w których mogą brać udział zespoły 4–6 osobowe.
 3. Drużyna mająca mniej niż 6 zawodników może dołączyć zawodnika w dowolnym momencie pod warunkiem uregulowania wpisowego tak jakby zawodnik brał udział w rozgrywkach od samego początku.
 4. Każda para powinna posiadać kartę konwencyjną.
 5. Mistrzostwa składają się z trzech części:

  SESJA ELIMINACYJNA (piątek 10.00 – 18.25)
  1. Zgłoszone Teamy zostaną rozstawione zgodnie z WK oraz podzielone na grupy.
  2. Rozegranych zostanie 7 meczów, w tym 5 meczów w grupach i 2 mecze na dochodzenie.
  3. Do Półfinału awansuje 12 najlepszych Teamów z zaliczeniem wyniku po eliminacjach w wysokości ½.
  4. Do Finału B awansują 4 najlepsze Teamy z sumą WK poniżej 20 (w teamie 5–6 zawodników liczy się suma WK czterech zawodników o najwyższym WK), z uwzględnieniem teamów, które odpadły w półfinale.
  5. Finał B zostanie rozegrany pod warunkiem udziału min. 8 teamów spełniających kryteria (suma WK poniżej 20).
  SESJA PÓŁFINAŁOWA (piątek 18.30 – 22.55)
  1. Uczestniczą tylko Teamy walczące o awans do Finału A.
  2. Teamy zostaną rozstawione zgodnie z wynikami eliminacji na dwie grupy
   • Grupa A (1–4–5–8–9–12),
   • Grupa B (2–3–6–7–10–11).
  3. Rozegranych zostanie 5 rund po 6 rozdań w każdej z grup.
  4. Do finału A awansują po dwa najlepsze teamy z grupy oraz dwa z najlepszymi wynikami z pozostałych teamów w obu grupach.
  SESJA FINAŁOWA

  Finał A (sobota 9.00 – 14.30)

  1. Zalicza się ½ łącznego wyniku po półfinale.
  2. Rozegranych zostanie 6 rund po 6 rozdań.
  3. 5 rund każdy z każdym.
  4. 6 runda według wyników o miejsca 1–2, 3–4, 5–6 z zaliczeniem VP w całym turnieju (po redukcji).
  5. Mecze finałowe rozgrywane będą przy użyciu zasłon.

  Finał do 20 WK

  1. Drużyna z najlepszym wynikiem po eliminacjach gra z 4 a 2 z 3.
  2. Rozegrane zostaną 2 mecze 6–rozdaniowe z zachowaniem wyników z eliminacji w wysokości ¼.
  3. Zwycięzcy i pokonani grają 2 mecze 6–rozdaniowe o miejsca 1–2 i 3–4 z zachowaniem ¼ dorobku po 1 meczu finałowym i eliminacji.

IV. Obliczanie wyników:

 1. Różnica 10 pkt. w zapisie daje remis 1–1.
 2. Zasady obliczenia wyniku w meczu 6–rozdaniowym

  Wynik meczu zostanie ustalony w skali 18:0 z tym, że 12 punktów zdobywają teamy za wygrane lub zremisowane rozdanie a 6 VP za saldo według następujących zasad:

  • jeżeli saldo wyników nie przekracza 10% wyniku teamu o większej sumie we wszystkich rozdaniach to wynik wynosi 3:3
  • jeżeli saldo wyników przekracza 10%, a nie przekracza 1/3 wyniku teamu o większej sumie zapisów we wszystkich rozdaniach to wynik wynosi 4:2
  • jeżeli saldo wyników przekracza 1/3 wyniku teamu o większej sumie zapisów we wszystkich rozdaniach to wynik wynosi 6:0
 3. O kolejności teamów w poszczególnych fazach turnieju decyduje kolejno:
  • większa suma VP,
  • większa suma VP zdobytych w danej fazie turnieju (półfinał, finał),
  • bezpośrednie mecze ( w danej fazie),
  • w eliminacjach – suma VP uzyskana przez przeciwników,
  • saldo zapisów w danej fazie turnieju,
  • saldo zapisów w całym turnieju.
 4. Kary i reklamacje
  1. Ustala się gradację kar w wysokości: 0,25, 0,5 i 1,0 VP.
  2. Reklamacje zapisów należy składać najpóźniej do zakończenia danej fazy turnieju:
   • eliminacji po rundach 1–4 do rozpoczęcia rundy 5,
   • eliminacji po rundach 5–7 do 15 min od zakończenia eliminacji,
   • półfinału do 15min od zakończenia półfinału,
   • finału do 15 min od zakończenia finału.
 5. W szczególnych przypadkach Sędzia Główny może zdecydować o zmianie formatu rozgrywek w stopniu niezbędnym do sprawnego przeprowadzenia zawodów.

V. Nagrody

 1. Czołowe miejsca w Mistrzostwach otrzymają nagrody rzeczowe o wartości:
  FINAŁ A
  • I miejsce – 2000 zł
  • II miejsce – 1400 zł
  • III miejsce – 800 zł
  • IV miejsce – 500 zł
  • V miejsce – 300 zł
  • VI miejsce – 200 zł
  FINAŁ B
  • I miejsce – 500 zł
  • II miejsce – 300 zł
  • III miejsce – 200 zł
 2. Tytuły Mistrzostw Polski, medale i puchary, nagrody rzeczowe jak i punkty klasyfikacyjne PM oraz punkty długofalowe w cyklu Grand Prix Polski Teamów przyznawane są wyłącznie zawodnikom, którzy rozegrali min. 40% rozdań przez team w turnieju.

VI. Informacje Końcowe

 1. Wszelkie sprawy sporne wynikłe przed rozgrywkami rozstrzyga WG PZBS, a w trakcie zawodów Sędzia Główny.

Jacek Grzelczak

Przewodniczący Wydziału Gier PZBS