Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Kadry U-20 w sezonie 2017/2018

 

 1. Cel rozgrywek kadrowych

  Rozgrywki mają na celu wyłonienie reprezentacji PZBS na XXVII Drużynowe Mistrzostwa Świata Juniorów Młodszych, zaplanowanych na dni 8-18 sierpnia 2018 w Chinach.

 2. Uprawnieni

  W rozgrywkach Kadry U20 mogą brać osoby z opłaconą składką zawodniczą na rok 2017, urodzone w roku 1998 oraz młodsze.

 3. Zasady wyboru reprezentacji

  Rozgrywki kadrowe będą się składały z czterech kryteriów:

  • K-I Rozgrywki otwarte 7-10 grudnia 2017
  • K-II Rozgrywki zamknięte 27-30 grudnia 2017
  • K-III Rozgrywki Szerokiej Reprezentacji U20 (6 par)
  • K-IV Rozgrywki Reprezentacji U20 (4 pary)
 4. Prawo udziału w kolejnych kryteriach

  1. K-I będzie otwarte dla wszystkich zainteresowanych,
  2. K-II (2+2 dni) będzie otwarte dla par:
   • awansujących z K-I w liczbie ½ startujących lub ½+1 tak, by w K-II uzyskać parzystą liczbę par,
   • które startowały w rozgrywanej równolegle do K-I kadrze U25 i uzyskały tam wynik powyżej średniej,
   • które z istotnych powodów nie mogły uczestniczyć w K-I i zwrócą się z wnioskiem o dopuszczenie do K-II wykazując, że dotychczasowy dorobek sportowy predestynuje je do walki o miejsce w reprezentacji.

   K-II będzie się składało z fazy eliminacyjnej i finału. Do finału awansuje ½ par lub ½+1.

  3. K-III (4 dni) - Rozgrywki Szerokiej Reprezentacji U20, do której zakwalifikowanych zostanie sześć następujących par:
   • dwie z pierwszego oraz drugiego miejsca finału K-II,
   • dwie pary wskazane przez selekcjonera z dalszych miejsc finału K-II,
   • dwie pary wskazane przez selekcjonera.
  4. K-IV (4 dni) czyli rozgrywki czteroparowej Reprezentacji U20 składającej się z:
   • par, które zajęły pierwsze i drugie miejsce w K-III,
   • pary z miejsc 3-5 K-III wskazanej przez selekcjonera,
   • pary wskazanej przez selekcjonera.
 5. Reprezentacja

  Wedle uznania selekcjonera, pary wyłonione z K-III stanowią podstawowe pary Reprezentacji, para powołana stanowi parę rezerwową a kryterium ma charakter szkoleniowy lub pierwsze trzy pary tego kryterium będą stanowiły podstawowy skład Reprezentacji a para z najgorszym wynikiem w tym etapie będzie parą rezerwową. Decyzja zostanie podjęta przed tym kryterium.

 6. Zastępstwa

  Nie ma możliwości zastąpienia zawodnika. Jeśli z przyczyn losowych zawodnik nie może wziąć udziału w danym kryterium, para bezpowrotnie traci szansę na grę w reprezentacji U20 chyba, że zostanie powołana do dalszego etapu z puli selekcjonera.

 7. Obowiązki reprezentantów

  Pary zakwalifikowane do Reprezentacji U20 oraz Szerokiej Reprezentacji U20 są zobowiązane aktywnie uczestniczyć w procesie przygotowawczym do Mistrzostw. Należy przez to rozumieć udział w treningach, szkoleniach, grach kontrolnych oraz udział w zawodach wskazanych przez selekcjonera. W przypadku niewywiązywania się pary z obowiązków, selekcjoner ma prawo odwołać taką parę z Reprezentacji lub Szerokiej Reprezentacji zastępując ją kolejną wybraną parą z kryterium poprzedzającego. Uzasadnienie takiej decyzji dostanie para zainteresowana, jej klub lub trener oraz Zarząd PZBS.

 8. Dobre obyczaje

  Od zawodników bezwzględnie wymaga się godnego zachowania zarówno w trakcie procesu selekcji i przygotowania do Mistrzostw, jak i poza nim. Zwracać się będzie szczególną uwagę na pkt 74 MPB. Zawodnicy, którzy będą łamać ten punkt MPB będą karani w trakcie zawodów karami przewidzianymi w MPB. W przypadku notorycznego naruszania norm właściwego zachowania oraz etykiety, selekcjoner może parę wykluczyć z rozgrywek lub wykluczyć z Reprezentacji/Szerokiej Reprezentacji. Uzasadnienie takiej decyzji otrzyma para zainteresowana, jej klub lub trener oraz Zarząd PZBS.

 9. Opłaty

  1. Opłata startowa do K-I wynosi 20 zł od zawodnika.
  2. Opłata startowa do K-II wynosi 20 zł od zawodnika lub 40 zł od zawodnika, jeśli nie uczestniczył on w K-I.
  3. Koszty zakwaterowania oraz wyżywienia zostaną każdorazowo podane w stosownym komunikacie poprzedzającym dane kryterium.
  4. Osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą się zwrócić z prośbą o zwolnienie z części lub całości opłat.
 10. Zgłoszenia

  Wszystkie pary zainteresowane grą w rozgrywkach kadry U20 winny do dnia 12.11.2017 wysłać na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. zgłoszenie zawierające:

  • imiona, nazwiska oraz PID zawodników,
  • datę urodzenia każdego z zawodników,
  • imię, nazwisko oraz dane kontaktowe trenera/opiekuna,
  • dane klubu, który reprezentują.

  Obowiązek ten dotyczy również par, które planują start w kategorii U25 w trakcie K-I oraz par, które nie mogą wystartować K-I a liczą na dopuszczenie do K-II w oparciu o dotychczasowe osiągnięcia.

  Ze względów organizacyjnych, by zmobilizować pary do terminowego zgłoszenia, zgłoszenia po wskazanym terminie będą wiązały się z opłatą dodatkową w wys. 10zł od pary za każdy tydzień zwłoki. Zgłoszenia po terminie ze względów organizacyjnych mogą nie zostać przyjęte.

 11. Wymagania dodatkowe

  1. Pary aspirujące do powołania do K-II oraz liczące na powołanie z puli selekcjonera do K-III oraz K-IV powinny na w/w adres e-mail przesłać wykaz swoich osiągnięć (razem z linkami do wyników) ze szczególnym naciskiem na wyniki uzyskane w ostatnim roku i w zestawieniu, w którym para występuje.
  2. Każda para startująca w K-II jest zobowiązana do posiadania trzech egzemplarzy karty konwencyjnej w języku polskim.
  3. Każda para startująca w K-III jest zobowiązana do posiadania trzech egzemplarzy karty konwencyjnej w języku angielskim.
  4. Wszystkie pary Szerokiej Reprezentacji muszą posiadać opis stosowanego systemu oraz przesłać go na w/w adres e-mail.
 12. Przepisy końcowe

  W kwestiach spornych lub nieujętych w tym regulaminie, głos rozstrzygający należy do Zarządu PZBS.

Mikołaj Taczewski, npc U-20