Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

20. Otwarte Mistrzostwa Polski Par na IMPy 2017

Wersja do druku

I. Założenia ogólne

 1. Krakowska Jesień Brydżowa – uchwałą Zarządu Małopolskiego Związku Brydża Sportowego – rozgrywana będzie od 2017 roku jako Memoriał Jasia Blajdy.
 2. Organizatorem Krakowskiej Jesieni Brydżowej oraz 20. Otwartych Mistrzostw Polski Par na IMPy 2017 (MPimp) jest Małopolski Związek Brydża Sportowego.
 3. MPimp mają charakter otwarty.
 4. Osoby zgłaszające swój udział w turniejach wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku jako uczestnika imprezy.
 5. MPimp zostaną rozegrane w dniach 24–26 listopada 2017 w Krakowie (Hotel Galaxy, ul. Gęsia 22a).
 6. W MPimp mają zastosowanie: MPB’17, Regulamin Zawodów PZBS, Polityka Systemowa PZBS oraz niniejszy Regulamin.

Rejestracja par, wpisowe

 1. Zgłoszenia do MPimp przyjmowane są na miejscu rozgrywek w dniu 24 listopada 2017 r do godz. 17.00.
 2. Opłata startowa do MPimp wynosi:
  • 125 zł od zawodnika niebędącego członkiem PZBS, 100 zł od członka PZBS nieuprawnionego do ulg, 80 zł od członka PZBS z uprawnieniem do zniżki (juniorzy, seniorzy), 50 zł od członków PZBS – juniorzy do lat 20, czyli urodzeni w roku 1997 i młodsi.
  • Wpisowe dla par awansujących do finału wynosi 50 zł od osoby bez zniżek.
  • Wpisowe do turnieju pocieszenia: 50 zł niezrzeszeni; 30 zł – członkowie PZBS; 20 zł – członkowie PZBS ze zniżką (juniorzy, seniorzy); 10 zł – juniorzy do lat 20, czyli urodzeni w roku 1997 i młodsi.
  • Wpisowe do OTP** Wawelski Smok: 60 zł niezrzeszeni; 45 zł – członkowie PZBS; 35 zł – członkowie PZBS ze zniżką (juniorzy, seniorzy); 15 zł – juniorzy do lat 20, czyli urodzeni w roku 1997 i młodsi.

III. Harmonogram Krakowskiej Jesieni Brydżowej i Mistrzostw Polski Par na IMP-y

24.11
piatek
16.00 − 17.00 rejestracja par
17.30 − 22.00 eliminacje (3 x 10 rozdań)
25.11
sobota
10.00 − 16.00 półfinały A i B (4 x 10 rozdań)
17.30 − 22.00 finał sesja I – 16 par (każdy z każdym, 15 rund)
17.15 − 21.30 turniej pocieszenia na maxy (3 x 10 rozdań)
26.11
niedziela
10.30 – 15.00 finał sesja II – 16 par (każdy z każdym, 15 rund)
10.00 – 17.00 OTP** Wawelski Smok (3 x 10 rozdań + 1 x 10 rozdań)
15.30 – 15.45 uroczystość zakończenia 20. Mistrzostw Polski na IMPy

Harmonogram i schemat rozgrywek mogą ulec zmianie w zależności od liczby par.

IV. Założenia sportowe

System liczenia – punkty meczowe bez ograniczenia ze stołu obliczane do średniej z redukcją min. 25% skrajnych zapisów.

1. 24 listopada 2017, piątek, godz. 17.30 – eliminacje

Pary zgłoszone do godz. 17.00 zostaną rozstawione metodą pętelkową wg WK na linie i rozegrają trzy sesje eliminacyjne (15 rund x 2 rozdania). Po rozegraniu eliminacji pary zostaną podzielone na półfinały A i B, gdzie do półfinału A awansuje 30-60% uczestników oraz dwie najlepsze pary, które nie awansowały z listy ogólnej, a były najwyżej sklasyfikowane w ostatnich 20 rozdaniach (dwóch minisesjach) – łącznie. Pozostałe pary grają w półfinale B.

Dokładna liczba awansujących par zostanie ogłoszona podczas I sesji eliminacji.

Pozostali uczestnicy grają w półfinale B.

Pary w półfinale A otrzymują 50% carry-over z eliminacji (dwie pary awansujące z klasyfikacji dwóch ostatnich sesji otrzymają c/o równe c/o dla dwóch kolejnych par, które awansowały z wynikiem najbliżej powyżej i poniżej średniej liczby awansujących). Przy miejscach dzielonych awansują wszystkie pary. Pary w półfinale B otrzymują 25 % c/o.

2. 25 listopada 2017, sobota, godz. 10.00 – półfinały

Uczestnicy półfinału B muszą potwierdzić udział (odebrać starówkę) do godz. 9.45. Półfinał A zostanie rozstawiony pętelkowo wg klasyfikacji łącznej. Podczas półfinałów zostaną rozegrane cztery sesje dziesięciorozdaniowe, z których awans do finału uzyskają:

 • z półfinału A – 14 najlepszych par;
 • z półfinału B – 2 pary.

Przy miejscach dzielonych o awansie do finału decyduje wyższa suma zdobytych IMP w półfinale, w drugiej kolejności – suma IMP w rozdaniach rozgrywanych na tej samej linii pomiędzy zainteresowanymi parami, w trzeciej kolejności – losowanie.

Pozostali uczestnicy kończą udział w MPimp.

3. 25 listopada 2016, sobota, godz. 17.30 – finał (16 par)

Uczestnicy finału rozgrywają po dwie 30-rozdaniowe (15 rund po 2 rozdania) sesje systemem „każdy z każdym”. Finał odbywa się na stołach z zasłonami.

V. Nagrody

 1. Trzy pierwsze pary zdobędą tytuły mistrzów i wicemistrzów Polski Par na IMPy na 2017 rok oraz otrzymają medale i puchary.
 2. Zdobywcy ośmiu pierwszych miejsc otrzymają nagrody finansowe. Zwycięzcy otrzymają nagrodę w wysokości 2000 zł; zdobywcy 2. miejsca – 1200 zł, 3. miejsca – 800 zł, a kolejne miejsca – w zależności od liczby startujących par.
 3. Dla wszystkich finalistów przewidywane są pakiety upominkowe.

VI. Dopuszczone systemy licytacyjne

 1. Zastosowanie ma Polityka Systemowa PZBS.
 2. Dopuszczone są systemy zielone, niebieskie i brązowe. Zabronione są Systemy Wysoce Sztuczne.
 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwalifikacji systemów rozstrzyga Sędzia Główny.

VII. Karty konwencyjne

 1. Każda para winna posiadać kartę konwencyjną lub opis systemu, które regulują ustalenia w parze.

VIII. Restrykcje

 1. W momencie rozpoczęcia każdej rundy zawodnik ma obowiązek zajęcia miejsca przy stole.
 2. Zakazuje się:
  • oddalania się od stołu bez pozwolenia sędziego przed sygnałem do zmiany,
  • palenia (w tym papierosów elektronicznych) w miejscach niedozwolonych,
  • spożywanie alkoholu na sali gry,
  • posiadania włączonego telefonu komórkowego,
  • prowadzenia głośnych rozmów, komentarzy itp.
 3. Niezastosowanie się do powyższych restrykcji w punkcie 1 i 2 może spowodować wymierzenie kary w wysokości do 2 imp.
 4. Zachowanie skutkujące „spaleniem” rozdania przy którymkolwiek stole spowoduje wymierzenie kary automatycznej w wysokości 4 imp.

IX. Założenia końcowe

 1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do MZBS oraz Sędziego Głównego.
 2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nieobjęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny – Maciej Czajkowski.

Marcin Kuflowski

Prezes Zarządu MZBS

Witold Stachnik

Prezes PZBS