Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Polski Teamów Systemem Pattona Bolesławiec 2018

Prosimy wszystkie drużyny planujące uczestnictwo w Mistrzostwach Polski w Bolesławcu o jak najwcześniejsze zgłaszanie mailowe składów drużyn do organizatorów mistrzostw. Pozwoli to na sprawne rozstawienie drużyn i punktualne rozpoczęcie zawodów.

I. Założenia Ogólne

 1. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Teamów systemem Pattona (MMPTSP) mają charakter otwarty i rozgrywane są w ramach XXVII Bolesławieckiej Trzydniówki Brydżowej w dniach 21-22.09.2018 r. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie stosuje się regulamin Trzydniówki oraz właściwe przepisy PZBS.
 2. Mistrzostwa mają na celu wyłonienie medalistów MMPTSP na rok 2018.
 3. W Mistrzostwach startują teamy 4–6-osobowe. Nie można rozszerzyć składu teamu po starcie Mistrzostw.
 4. Turniej jest zaliczany do cyklu Grand Prix Polski Teamów 2018/19.
 5. W szczególnych przypadkach Sędzia Główny może zdecydować o zmianie formatu rozgrywek w stopniu niezbędnym do sprawnego przeprowadzenia zawodów.
II. Wpisowe i rejestracja
 1. 1. Wpisowe do MMPTSP wynosi:
    Eliminacje Półfinał Finał A i B
  Zawodnik niezrzeszony 90 + 10* 60 70
  zawodnik z aktualną składką PZBS 65 + 10* 30 40
  ulgi (junior/senior) PZBS 40 + 10* 20 30
  młodzież szkolna do 19 lat 20 10 10

  *obowiązkowa opłata na rzecz PZBS - fundusz nagród turnieju finałowego.

 2. Rejestracja Teamów
III. Format rozgrywek

MPT 2018 rozgrywane będą w 3 sesjach: Eliminacje, Półfinał, Finały A i B.

 1. Eliminacje
  1. Eliminacje odbędą się w piątek, w godz. 10.00-17.15.
  2. Zgłoszone teamy zostaną rozstawione na podstawie Rankingu Brydżowego PZBS i rozegrają po 9 meczów 4-rozdaniowych wg rozstawienia – 5 rund w grupach i 4 na dochodzenie.
  3. Do Półfinału awansuje 16 najlepszych teamów.
 2. Półfinał
  1. Półfinał odbędzie się w piątek, w godz. 18.00-22.30.
  2. Do Półfinału zalicza się ½ wyniku po eliminacjach.
  3. Rozegrane zostanie 6 rund 5-rozdaniowych:
   • 3 rundy w 4 grupach 4-drużynowych – każdy z każdym (rozstawionych pętelkowo zgodnie z wynikami eliminacji)
   • 3 rundy na dochodzenie bez podziału na grupy, w tym 2 rundy bez powtórzeń i 1 runda dokładnie wg wyników.
  4. Do Finału A awansuje 6 najlepszych teamów.
  5. Do Finału B awansują 4 najlepsze teamy z sumą WK poniżej 20 (w teamie 5- i 6-osobowym liczy się suma WK czterech zawodników o najwyższym WK) spośród teamów, które odpadły w Półfinale.
 3. Finał A
  1. Finał A odbędzie się w sobotę, w godz. 9.00-14.30.
  2. Do Finału A zalicza się ½ łącznego wyniku po półfinale.
  3. Rozgrywa się 5 meczów 6-rozdaniowych każdy z każdym oraz 6. rundę według wyników o miejsca 1-2, 3-4, 5-6.
  4. Mecze finałowe rozgrywane będą przy użyciu zasłon.
 4. Finał B
  1. Finał B zostanie rozegrany pod warunkiem udziału min. 8 teamów spełniających kryteria udziału w Finale B co do WK (patrz pkt 2 e powyżej).
  2. Drużyna z 1. wynikiem po eliminacjach gra z 4., a 2. z 3. – 2 mecze 6-rozdaniowe z zachowaniem wyników z eliminacji w wysokości ¼ .
  3. Zwycięzcy i pokonani grają 2 mecze 6-rozdaniowe o miejsca 1-2 i 3-4 z zachowaniem ¼ dorobku po 1. meczu finałowym i eliminacji.
IV. Obliczanie wyników

Różnica 10 pkt. w zapisie daje remis z rozdania 1:1.

 1. 1. Mecze 6-rozdaniowe

  Wynik meczu zostanie ustalony w skali 18:0, z tym że 12 punktów zdobywają teamy za wygrane lub zremisowane rozdanie, a 6 VP za saldo według następujących zasad:

  • jeżeli saldo wyników nie przekracza 10% wyniku teamu o większej sumie zapisów ze wszystkich rozdań, to wynik wynosi 3:3;
  • jeżeli saldo wyników przekracza 10%, a nie przekracza 1/3 wyniku teamu o większej sumie zapisów ze wszystkich rozdań, to wynik wynosi 4:2;
  • jeżeli saldo wyników przekracza 1/3 wyniku teamu o większej sumie zapisów ze wszystkich rozdań, to wynik wynosi 6:0.
 2. Mecze 5-rozdaniowe

  Wynik meczu zostanie ustalony w skali 15:0, z tym że 10 punktów zdobywają teamy za wygrane lub zremisowane rozdanie, a 5 VP za saldo według następujących zasad:

  • jeżeli saldo wyników nie przekracza 10% wyniku teamu o większej sumie zapisów ze wszystkich rozdań, to wynik wynosi 2,5:2,5;
  • jeżeli saldo wyników przekracza 10%, a nie przekracza 1/3 wyniku teamu o większej sumie zapisów ze wszystkich rozdań, to wynik wynosi 3,5:1,5;
  • jeżeli saldo wyników przekracza 1/3 wyniku teamu o większej sumie zapisów ze wszystkich rozdań, to wynik wynosi 5:0.
 3. Mecze 4-rozdaniowe

  Wynik meczu zostanie ustalony w skali 12:0, z tym że 8 punktów zdobywają teamy za wygrane lub zremisowane rozdanie, a 4 VP za saldo według następujących zasad:

  • jeżeli saldo wyników nie przekracza 10% wyniku teamu o większej sumie zapisów ze wszystkich rozdań, to wynik wynosi 2:2;
  • jeżeli saldo wyników przekracza 10%, a nie przekracza 1/3 wyniku teamu o większej sumie zapisów ze wszystkich rozdań, to wynik wynosi 3:1;
  • jeżeli saldo wyników przekracza 1/3 wyniku teamu o większej sumie zapisów ze wszystkich rozdań, to wynik wynosi 4:0.
 4. O kolejności teamów w poszczególnych sesjach turnieju decydują kolejno:
  • większa suma VP,
  • większa suma VP zdobytych w danej sesji turnieju (półfinał, finał),
  • wynik bezpośrednich spotkań w danej sesji,
  • w eliminacjach – większa suma VP uzyskana przez przeciwników,
  • wyższe saldo zapisów w danej sesji turnieju,
  • wyższe saldo zapisów w całym turnieju.
 5. Kary i błędy w zapisie

  Ustala się gradację kar w wysokości: 0,25, 0,5 i 1,0 VP.

  Błąd przy wprowadzaniu lub obliczaniu zapisu może zostawić poprawiony najpóźniej:

  • dot. eliminacji, rund 1-6– do rozpoczęcia rundy 7;
  • dot. eliminacji, rund 7-9 – do 15 min. od zakończenia eliminacji;
  • dot. półfinału – do 15 min. od zakończenia półfinału;
  • dot. finałów – do 15 min. od zakończenia finału.
V. Nagrody
 1. Medale i puchary dla trzech najlepszych teamów.
 2. 2. Nagrody rzeczowe dla 5 teamów z Finału A oraz 3 teamów z Finału B, o ile zostanie rozegrany, o wartości:
    I miejsce II miejsce III miejsce IV miejsce V miejsce
  Finał A 2400 zł 1.800 zł 1200 zł 800 zł 400 zł
  Finał B 500 zł 300 zł 200 zł    

  W przypadku teamów liczniejszych niż 4-osobowe wielkość nagrody rzeczowej nie ulega zwiększeniu.

 3. Tytuły Mistrzów Polski, medale, puchary oraz punkty klasyfikacyjne PM przyznawane są wyłącznie zawodnikom, którzy rozegrali min. 30% rozdań rozegranych przez team w każdej sesji turnieju.
VI. Informacje Końcowe
 1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do WG PZBS.
 2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nieobjęte niniejszym Regulaminem), w szczególności odwołania od decyzji sędziowskich, rozstrzyga Sędzia Główny.
 3. Poprzez uczestnictwo w zawodach zawodnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku przez Organizatora oraz przez PZBS do celów szeroko rozumianej promocji brydża sportowego.