Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

REGULAMIN 21. Otwartych Mistrzostw Polski Par na IMPy 2018

 

I. Założenia ogólne

 1. Organizatorem 21. Otwartych Mistrzostw Polski Par na IMPy 2018 (MPimp) jest Małopolski Związek Brydża Sportowego (dalej: MZBS).
 2. MPimp mają charakter otwarty.
 3. Osoby zgłaszające swój udział w turniejach wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku jako uczestnika imprezy.
 4. MPimp zostaną rozegrane w dniach 23–25 listopada 2018 w Krakowie w Hotelu Galaxy.
 5. W MPimp mają zastosowanie odpowiednie przepisy WBF, EBL i PZBS (MPB’17, PolSys, DON, etc.).

II. Rejestracja par, wpisowe

 1. Zgłoszenia do MPimp przyjmowane są na miejscu rozgrywek w dniu 23 listopada 2018 r do godz. 17.00.
 2. Opłata startowa do MPimp wynosi:
  • 125 złod zawodnika niebędącego członkiem PZBS (niezrzeszeni), 100 zł od członka PZBS nieuprawnionego do ulg, 80 zł od członka PZBS z uprawnieniem do zniżki (juniorzy, seniorzy), 50 zł od członków PZBS – juniorów do lat 20, czyli urodzonych w roku 1998 i młodszych.
  • Wpisowe dla par awansujących do finału wynosi 50 zł od osoby bez zniżek.
  • Wpisowe do turnieju pocieszenia: 50 zł – niezrzeszeni; 30 zł – członkowie PZBS; 20 zł – członkowie PZBS ze zniżką (juniorzy, seniorzy); 10 zł – juniorzy do lat 20, czyli urodzeni w roku 1998 i młodsi.
  • Wpisowe do OTP** Wawelski Smok: 60 zł – niezrzeszeni; 45 zł – członkowie PZBS; 35 zł – członkowie PZBS ze zniżką (juniorzy, seniorzy); 15 zł – juniorzy do lat 20, czyli urodzeni w roku 1998 i młodsi.

III. Harmonogram Krakowskiej Jesieni Brydżowej i Mistrzostw Polski Par na IMP-y

23.11,
piątek

16.00 − 17.00

rejestracja par

17.30 − 22.00

eliminacje (3 x 10 rozdań)

24.11,
sobota

10.15 − 14.45

eliminacje (3 x 10 rozdań)

16.30 − 21.00

finał sesja I – 16 par (każdy z każdym, 15 rund)

16.15 − 20.30

turniej pocieszenia na maxy (3 x 10 rozdań)

25.11,
niedziela

10.15 – 15.15

finał sesja II – 16 par (każdy z każdym, 15 rund)

10.15 – 17.00

OTP** Wawelski Smok – Memoriał Jana Blajdy (4 x 10 rozdań)

15.30 – 15.45

uroczystość zakończenia 20. Mistrzostw Polski na IMPy

Harmonogram i schemat rozgrywek mogą ulec zmianie w zależności od liczby par.

IV. Założenia sportowe

System liczenia – punkty meczowe bez ograniczenia ze stołu obliczane do średniej. Przy wyliczaniu średniej zostanie odrzuconych po 25% (zaokrąglenie w górę) skrajnych zapisów.

 1. 23 listopada 2018, piątek, godz. 17.30 – eliminacje, runda I (rozdania 1-30)

Pary zgłoszone do godz. 17.00 zostaną rozstawione metodą pętelkową wg sumy Rankingu obu zawodników na linie i rozegrają trzy sesje eliminacyjne (15 rund x 2 rozdania). Po rozegraniu rundy I eliminacji, każda z par zachowuje do rundy II eliminacji 50% uzyskanego wyniku, zaokrąglony do pełnej jedności.

 1. 24 listopada 2018, sobota, godz. 10.15 – eliminacje, runda II (rozdania 31-60)

Rozstawienie II rundy eliminacji zostanie dokonane pętelkowo wg klasyfikacji łącznej. Awans do rundy finałowej uzyska 16 par z najwyższym wynikiem z rundy eliminacyjnej.

Pozostali uczestnicy kończą udział w MPimp.

W przypadku równego wyniku par zajmujących miejsca decydujące o awansie (z eliminacji do finału) lub medalu (w finale), do sklasyfikowania ich, stosuje się następujące kryteria:

 • więcej IMP zdobytych w całości turnieju (uwzględniając korektę wyniku po I rundzie eliminacji);
 • więcej IMP zdobytych na tej samej linii w danej fazie turnieju;
 • więcej IMP zdobytych na tej samej linii w całym dotychczasowym turnieju;
 • wyższe saldo zapisów w danej fazie turnieju;
 • wyższe saldo zapisów w całym dotychczasowym turnieju;
 • losowanie.
 1. 24-25 listopada 2018, sobota, godz. 17.30, niedziela, godz. 10.15 – finał (16 par) 

Uczestnicy finału rozgrywają po dwie 30-rozdaniowe (15 rund po 2 rozdania) sesje systemem „każdy z każdym”. Wszystkie pary rozpoczynają finał bez c/o z części eliminacyjnej.

 

V. Nagrody

 1. Trzy pierwsze pary zdobędą tytuły mistrzów i wicemistrzów Polski Par na IMPy na 2018 rok oraz otrzymają medale i puchary.
 2. Zdobywcy ośmiu pierwszych miejsc otrzymają nagrody finansowe. Zwycięzcy otrzymają nagrodę w wysokości 2000 zł; zdobywcy 2. miejsca – 1200 zł, 3. miejsca – 800 zł, a kolejne miejsca – w zależności od liczby startujących par (7% nagród głównych, 3% nagród dodatkowych).
 3. Dla wszystkich finalistów przewidywane są pakiety upominkowe.

 

VI. Dopuszczone systemy licytacyjne

 1. Zastosowanie mają odpowiednie przepisy PZBS (Polityka Systemowa, DON, etc.).
 2. Dopuszczone są systemy zielone i niebieskie. Zabronione są Systemy Wysoce Sztuczne oraz Konwencje Brązowe.
 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwalifikacji systemów rozstrzyga Sędzia Główny.

VII. Karty konwencyjne

 1. Każda para winna posiadać kartę konwencyjną.
 2. Para nieposiadająca karty konwencyjnej może stosować tylko system zielony bez szczególnych uzgodnień partnerów. Podczas podejmowania decyzji przez sędziów w trakcie zawodów pary, które nie mają karty konwencyjnej, będą w niekorzystnej sytuacji, gdyż każda rozbieżność między podanym wyjaśnieniem a odnośną ręką traktowana będzie jako wykroczenie w postaci niewłaściwej informacji. Para ta może również otrzyma karę proceduralną.

VIII. Restrykcje

 1. W momencie rozpoczęcia każdej rundy zawodnik ma obowiązek zajęcia miejsca przy stole.
 2. Zakazuje się:
  • oddalania się od stołu bez pozwolenia sędziego przed sygnałem do zmiany,
  • palenia (w tym papierosów elektronicznych) w miejscach niedozwolonych,
  • spożywania alkoholu na sali gry,
  • posiadania włączonego telefonu komórkowego,
  • prowadzenia głośnych rozmów, komentarzy itp.
 3. Niezastosowanie się do powyższych restrykcji w punkcie 1 i 2 może spowodować wymierzenie kary w wysokości do 2 imp.
 4. Zachowanie skutkujące „spaleniem” rozdania przy którymkolwiek stole spowoduje wymierzenie kary automatycznej w wysokości 4 imp.

IX. Założenia końcowe

 1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu MZBS.
 2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nieobjęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny – Maciej Czajkowski.

Marcin Kuflowski

Prezes Zarządu MZBS

Witold Stachnik

Prezes PZBS