Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Zimowych Mistrzostw Polski Teamów na IMP 2020

 1. Zimowe Mistrzostwa Polski Teamów na IMP OPEN (ZMPTIMP) i Zimowe Mistrzostwa Polski Teamów na IMP do 5.0 WK (ZMPTIMP do 5.0 WK) mają na celu wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Polski w tych konkurencjach.
 2. Organizatorami ZMPTIMP 2020 są Elbląskie Stowarzyszenie Brydża Sportowego oraz Polski Związek Brydża Sportowego.
 3. Mistrzostwa rozgrywane są w dniach 24-25 stycznia 2020 w ramach 23. Żuławskiego Międzynarodowego Kongresu Brydża Sportowego (Kongres).
 4. ZMPTIMP 2020 są imprezą otwartą.
 5. W ZMPTIMP mają zastosowanie odpowiednie przepisy PZBS.
 6. W turnieju mogą brać udział teamy 4-6 osobowe. Drużyna mająca mniej niż 6 zawodników może dołączyć zawodnika najpóźniej przed rozpoczęciem ostatniej rundy eliminacji.
 7. Okres reklamacyjny w myśl przepisu 79C1 MPB upływa: 10 minut po rozpoczęciu następnego meczu, a w przypadku ostatniego meczu eliminacji, półfinału i piątego meczu finału 10 minut po wpłynięciu ostatniego zapisu.
 8. Błąd w zapisie może być poprawiony po upływie okresu reklamacyjnego zgodnie z przepisem 79C2 MPB za zgodą sędziego głównego. Taka zmiana zapisu nie może wpłynąć na wydane dotąd nagrody, na rozpoczęte mecze. Sędzia główny każdorazowo decyduje, czy taka zmiana może wpłynąć na nagrody jeszcze niewypłacone, na klasyfikację długofalową kongresu, podział na grupy czy zwycięstwo w meczu pucharowym.
 9. W związku z koniecznością rozstawienia teamów zapisy kończą się 15 minut przed ogłoszoną godziną rozpoczęcia turnieju.
 10. W ZMPTIMP i ZMPTIMP do 5.0 WK rozgrywane są mecze sześciorozdaniowe (eliminacje) i pięciorozdaniowe (półfinały i finały).
 11. Wynikiem każdego meczu jest wynik w IMP, z tym że w każdym meczu można zdobyć najwyżej 32 IMP.
 12. ZMPTIMP zostaną rozegrane na dystansie 108 rozdań podzielonych na etapy:
  1. Runda eliminacyjna.

   Faza grupowa – teamy zostaną podzielone metodą pętelkową według Rankingu na grupy sześciodrużynowe (możliwe są grupy pięcio-, siedmio- i ośmiodrużynowe) i rozegrają pięć meczów każdy z każdym w grupie (lub grupa na grupę).

   Faza na dochodzenie – teamy z zachowaniem całego dorobku IMP rozegrają pięć meczów na dochodzenie bez powtórzeń dotychczasowych spotkań (swiss). Pierwsze 16 drużyn awansuje do półfinału. Jeśli któraś z drużyn zrezygnuje z udziału w półfinale, prawo gry przechodzi na następną w kolejności.

  2. Półfinał.

   16 drużyn z zachowaniem 1/2 dotychczasowego dorobku IMP rozegra sześć meczów na dochodzenie bez powtórzeń w tym etapie turnieju. Pierwsze sześć drużyn awansuje do finału.

  3. Finał.

   6 drużyn z zachowaniem 1/2 dotychczasowego dorobku IMP rozegra sześć meczów; pięć meczów każdy z każdym i dodatkową szóstą rundę w zamkniętych dwuteamowych finałach o miejsca 1, 3 i 5.

 13. ZMPTIMP do 5.0 WK:
  1. Udział w ZMPTIMP do 5.0 WK biorą te zespoły zgłoszone do ZMPIMP, w których każdy z zawodników ma nie więcej niż 5.0 WK.
  2. Rundę eliminacyjną wszystkie teamy grają wspólnie (bez podziału na OPEN i do 5.0 WK) (patrz pkt 8a powyżej).
  3. Finał: wchodzi 6 najlepszych drużyn do 5.0 WK, wg kolejności po rundzie eliminacyjnej. Jeśli drużyna jest w pierwszej 16. po rundzie eliminacyjnej, ma prawo wyboru, czy zagra w półfinale OPEN, czy finale do 5.0 WK. Jeśli drużyna uprawniona do gry w finale do 5.0 WK zrezygnuje, to prawo przechodzi na następną w kolejności. Drużyny zachowują ½ dotychczasowego dorobku IMP i zagrają 5 meczów bez powtórzeń i dodatkową szóstą rundę w zamkniętych dwuteamowych finałach o miejsca 1, 3 i 5
  4. Warunkiem przeprowadzenia finału ZMPTIMP do 5.0 WK jest udział w eliminacjach przynajmniej 10 drużyn spełniających warunki z pkt a) powyżej.
 14. W szczególnych przypadkach Sędzia Główny może zadecydować o zmianie formatu rozgrywek w stopniu niezbędnym do sprawnego przeprowadzenia zawodów.
 15. Przy awansie do półfinału, finału jak i w klasyfikacji końcowej, jeśli teamy mają tyle samo zaliczonych (czyli z ograniczeniem) IMP, o wyższym miejscu decyduje:
  1. więcej zaliczonych IMP przed ostatnią rundą,
  2. lepsza różnica zaliczonych IMP w danym etapie turnieju,
  3. wynik bezpośredniego meczu w danym etapie turnieju,
  4. bilans w IMP w bezpośrednich meczach we wszystkich etapach turnieju,
  5. więcej zdobytych IMP (bez ograniczenia),
  6. losowanie.
 16. Pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii otrzymają przygotowane przez PZBS medale.
 17. Kary w IMP wynoszą 1, 2, 3 IMP oraz 6 IMP za „spalenie rozdania”. W przypadkach szczególnych Sędzia Główny może zadecydować o innej karze.
 18. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nieobjęte niniejszym regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny.
 19. Punkty klasyfikacyjne (PKL) i długofalowe (PDF): Zgodnie z Regulaminem Klasyfikacyjnym PZBS czołowe miejsca w klasyfikacji końcowej ZMPTIMP otrzymają krajowe punkty mistrzowskie (PM):

  1. miejsce: 2 PM i 300 aPKL

  2. miejsce: 1 PM i 240 aPKL

  3. miejsce: 0.5 PM i 190 aPKL

  Punkty długofalowe przyznawane są zgodnie z regulaminem Kongresu.

  Warunkiem uzyskania, przez każdego z zawodników, PKL oraz PDF jest zagranie minimum 25% rozdań granych przez dany team. Mecz oddany walkowerem uznaje się za rozegrany, w którym każda drużyna może dowolnie wystawić skład.