Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Rozgrywek Seniorskich 2020

Regulamin Kadry Seniorów

 I. Przepisy ogólne

1.      Rozgrywki Kadrowe 2020 mają na celu wyłonienie Reprezentacji Polski Seniorów na Drużynowe Mistrzostwa Europy – Madera 2020, a także wyłonienie tzw. Szerokiej Reprezentacji Polski Seniorów.

2.      Organizatorem rozgrywek jest PZBS.

3.      W rozgrywkach mają zastosowanie właściwe przepisy PZBS.

4.      Rozgrywki są otwarte dla wszystkich par, w których każdy z zawodników:

a.      jest urodzony w 1958 r. lub wcześniej,

b.      jest obywatelem Polski, lub też nie jest obywatelem Polski, ale uzyskał zgodę Zarządu PZBS na uczestnictwo,

c.      spełnia warunki Eligibility Code EBL i WBF,

d.      jest zrzeszony w PZBS w roku 2020,

e.      spełnia wymogi Karty Reprezentanta i deklaruje gotowość do przyjęcia jej postanowień,

f. nie jest obarczony innymi przesłankami uniemożliwiającymi reprezentowanie Polski na zawodach międzynarodowych lub też poinformował o takich przesłankach i uzyskał zgodę Zarządu PZBS na uczestnictwo.

5.      Rozgrywki zostaną przeprowadzone w formie teamów dwuparowych lub trójparowych w dwóch etapach:

a.      Kadra Mistrzowska Seniorów (KMS) – w formie turnieju teamów,

b.      Kadra Narodowa Seniorów (KNS) – w formie „supermeczu” dwóch teamów.

6.      Podczas obu etapów pary grają w niezmiennych składach.

 

II. Kadra Mistrzowska Seniorów (KMS)

1.      Rozgrywki KMS odbędą się w terminie 17-19.01.2020 r.

2.      W terminie do 03.01.2020 r. należy:

a.      dokonać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. zgłoszenia zawierającego nazwę drużyny, skład osobowy oraz wskazanie kapitana,

b.      wpłacić opłatę startową w wysokości 120 zł od zawodnika (zniżki nie obowiązują) na konto PZBS.

3.      Mecze będą obliczane w IMP, a następnie przeliczane na VP w skali 20:0.

4.      Rozgrywa się ok. 140 rozdań.

 

III. Kadra Narodowa Seniorów (KNS)

1.      Rozgrywki odbędą się w terminie 19-21.01.2020 r.

2.      Opłata startowa wynosi 250 zł od teamu.

3.      W rozgrywkach uczestniczą:

a.      zwycięski team KMS,

b.      team powołany przez selekcjonera reprezentacji seniorów, zwanego dalej Selekcjonerem, lub team zajmujący 2. miejsce w KMS.

4.   W terminie do 20.12.2019 r. Selekcjoner powołuje team uprawniony do bezpośredniego startu w KNS. Selekcjoner może nie skorzystać z prawa do powołania teamu. W tej sytuacji uprawnienia do bezpośredniego startu w rozgrywkach KNS nabywa team zajmujący 2. miejsce w KMS.

5.   Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach KNS danej pary teamu awansującego z KMS jest rozegranie w KMS 1/3 ogólnej liczby rozdań. W przypadku nierozegrania przez daną parę wymaganej liczby rozdań lub gdy team był dwuparowy, trzecią parę – spośród grających par w KMS – team może dobrać po uzyskaniu akceptacji selekcjonera.

6.      Wynik „supermeczu” będzie obliczany w IMP. Nie ma “carry-over”.

7.      Rozgrywa się 128 (8x16) rozdań.

8.     W przypadku remisu rozgrywa się kolejne dogrywki, do czasu rozstrzygnięcia. Pierwsza rozgrywka jest 4-rozdaniowa, kolejne – 2-rozdaniowe.

 

IV. Szeroka Reprezentacja

1.     Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach KNS stanowią Szeroką Reprezentację Polski Seniorów na oficjalne rozgrywki narodowe 2020.

2.     Do zawodników Szerokiej Reprezentacji stosuje się przepisy Karty Reprezentanta PZBS, w szczególności zawodnicy ci podpisują i przestrzegają zapisów Karty Reprezentanta PZBS.

 

V. Reprezentacja Polski na Drużynowe Mistrzostwa Europy – Madera 2020

1.    Team zwyciężający w rozgrywkach KNS nabywa prawo reprezentowania Polski na Drużynowych Mistrzostwach Europy – Madera 2020, przy czym dotyczy to par, które rozegrały w KNS minimum 1/3 ogólnej liczby rozdań.

2.      W sytuacji gdy jedna z par nie rozegrała w KNS wymaganej, minimalnej liczby rozdań, Selekcjoner, po uzyskaniu opinii zwycięskiego teamu, we wniosku do Zarządu PZBS ujmuje dowolną parę Szerokiej Reprezentacji.

3.      Ostateczny skład Reprezentacji Polski Seniorów na wniosek Selekcjonera powołuje Zarząd PZBS.

 

VI. Przepisy końcowe

1.      Za wspólną klasyfikację KNS i KMS wszystkim uczestnikom przyznaje się punkty klasyfikacyjne jak za finał Mistrzostw Polski Teamów Seniorów według Tabeli 4 oraz pkt. 9 Regulaminu Klasyfikacyjnego PZBS. Zawodnicy zwycięskiego teamu KNS otrzymują 0,5 PM pod warunkiem rozegrania w KNS minimum 1/3 ogólnej liczby rozdań.

2.      W rozgrywkach stosuje się właściwe przepisy PZBS.

3.      Rozgrywki są zawodami Kategorii 2 w rozumieniu Polityki Systemowej PZBS.

4.   Wszystkie pary zobowiązane są do posiadania kart konwencyjnych w języku angielskim, zgodnych z wymaganiami WBF w 3 egzemplarzach, z których 1 pozostawia się sędziemu zawodów.

5.      Wydział Gier PZBS rozstrzyga sprawy sporne dotyczące niniejszego regulaminu, a Zarząd PZBS podejmuje decyzje w sytuacjach będących wynikiem nadzwyczajnych okoliczności. W sytuacjach niecierpiących zwłoki decyzje, o których mowa w zdaniu poprzednim, może podjąć Selekcjoner w porozumieniu z Prezesem Zarządu PZBS. Sprawy związane z obliczaniem wyników nieokreślone w regulaminach PZBS rozstrzyga sędzia główny.

6.      Odwołania od decyzji sędziowskich rozpatruje sędzia główny.

7.     Poprzez uczestnictwo w rozgrywkach zawodnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie swojego wizerunku przez PZBS do celów szeroko rozumianej promocji brydża sportowego.