Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Drużynowe Mikstowe Mistrzostwa Polski

 1. PZBS po raz pierwszy w historii organizuje Drużynowe Mikstowe Mistrzostwa Polski (DMMP), czyli Ligę Mikstową. Ze względu na obecną sytuację, bieżąca edycja odbędzie się w Internecie. W przyszłości planowane jest włączenie Ligi Mikstowej do regularnego kalendarza PZBS oraz podział drużyn na I i II ligę według osiągniętych wyników. Głównym celem rozgrywek jest aktywacja brydżowego środowiska mikstowego, umożliwienie tworzenia i utrzymania stałych par oraz podniesienie poziomu sportowego w tej kategorii.

 2. Organizatorem rozgrywek jest Polski Związek Brydża Sportowego, a właściwe regulaminy stosuje się odpowiednio. Rozgrywki koordynują: Włodzimierz Krysztofczyk (kapitan kadry mikstowej) i Lena Leszczyńska (koordynator Zarządu do spraw kadry mikstowej).

 3. Trzy najlepsze drużyny otrzymają tytuły Internetowych Drużynowych Mikstowych Mistrzów i Wicemistrzów Polski. Zwycięzcy dodatkowo zostaną uhonorowani pucharami ufundowanymi przez Prezesa. Wyniki końcowe rozgrywek mogą być brane pod uwagę przy podziale drugiej edycji na szczeble rozgrywek.

 4. Rozgrywki zostaną przeprowadzone na platformie BBO i potrwają 10-13 tygodni w zależności od liczby zgłoszonych drużyn. Początek rozgrywek 1 czerwca 2020, zakończenie około 30 sierpnia 2020 (cykl kwartalny).

 5. W rozgrywkach mają prawo uczestniczyć zawodnicy zarejestrowani w PZBS z opłaconą składką za rok 2020.

 6. Zgłoszenia będą zbierane internetowo do 28 maja na adres koordynatora: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Podany w zgłoszeniu adres e-mail będzie rozumiany jako adres kapitana drużyny, a co za tym idzie, będzie używany do kontaktu z drużyną. W zgłoszeniu należy podać PIDy zawodników z CEZARa oraz nicki BBO.

 7. Liczba zgłoszeń jest ograniczona do 16 drużyn. W przypadku zgłoszenia się większej liczby drużyn mogą mogą zostać rozegrane dodatkowe eliminacje (dla drużyn z najniższą sumą rankingu, liczone jak w punkcie 11) lub liga zostanie odpowiednio powiększona (w takim wypadku schemat rozgrywek opisany w punkcie 13 może zostać zmodyfikowany).

 8. Za udział w całym bieżącym cyklu drużyna wnosi opłatę 90 zł, którą należy wpłacić do 28 maja 2020 na konto PZBS tytułem: “Liga Mikstowa”. Przedsięwzięcie nie jest komercyjne. Ww. kwota zarezerwowana jest na obsługę systemu do obliczania i prezentacji wyników, pracę sędziowską oraz opłaty dla BBO. Drużynom, które będą musiały wziąć udział w eliminacjach dodatkowych i nie przejdą do pierwszego etapu rozgrywek, opłata zostanie zwrócona.

 9. Drużyny muszą składać się z dwóch par mikstowych. Dopuszcza się teamy 3-parowe (jw. mikstowe), ale nie jest to zalecane z powodu mało absorbującej liczby rozdań tygodniowo. W sytuacjach losowych będzie można zastąpić jednorazowo jednego zawodnika (odpowiednio kobietę lub mężczyznę). W uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach, będzie można wymienić 1 zawodnika lub parę w drużynie. W przypadku teamów 2-parowych, możliwie jest rozszerzenie drużyny o kolejną parę (lub pojedynczego zawodnika). Wszystkie ww. zmiany dotyczą jedynie takich zawodników, którzy nie byli zapisani w innej drużynie danego sezonu DMMP. Decyzję o zmianach należy uzgodnić każdorazowo z koordynatorem ligi.

 10. Planuje się podział drużyn na grupy. Liczebność grup uzależniona będzie od liczby zgłoszeń, niemniej przyjmuje się, że grupy będą 6-8-zespołowe.

 11. <
 12. Podział drużyn na grupy nastąpi metodą pętelkową w oparciu o sumę punktów Rankingu PZBS czterech najwyżej sklasyfikowanych członków drużyny. Po przydzieleniu drużyn do grup, zostanie przygotowany i udostępniony na stronie www.pzbs.pl pełny harmonogram meczów fazy grupowej.

 13. W trakcie trwania 1 lub 2 kolejki rozgrywek dopuszcza się możliwość uzupełnienia składów grup. Wówczas mecze zaległe mogą być rozegrane w terminie uzgodnionym z koordynatorem rozgrywek.

 14. <
 15. Rozgrywki odbywać się będą z podziałem na 3 fazy:

  1. Eliminacje w grupach. Każda z drużyn rozegra co najmniej 5-7 meczów w systemie każdy z każdym,
  2. Drużyny z czołowych miejsc awansują do grupy A. Pozostałe drużyny grają w grupie B. Każda z drużyn rozegra co najmniej 3-4 mecze bez powtórzeń z zachowaniem wyniku VP z eliminacji.
  3. Faza pucharowa - półfinał i finał Do półfinału awansują 3 pierwsze drużyny z grupy A oraz zwycięzca grupy B. A1 wybiera przeciwnika do meczu półfinałowego z A2, A3 i B1. Pozostałe drużyny z grupy A kończą rozgrywki na miejscach 4-8(6); z grupy B - 9(7)-16(12).
 16. <
 17. W tygodniu należy rozegrać 1 mecz zgodnie z harmonogramem. Za zgodą obu drużyn można rozegrać następny w kolejności mecz.

 18. Ustala się długość meczów grupowych na 16 rozdań. Możliwe jest podzielenie meczu na 2 segmenty (2x8 rozdań). Półfinał i finał 48-rozdaniowy (w 3 segmentach po 16 rozdań, chyba że drużyny uzgodnią inaczej). W przypadku finału/półfinału zakończonego remisem, obowiązują 3-rozdaniowe dogrywki aż do wyłonienia zwycięzcy.

 19. Wynik meczu podawany jest w impach, które w fazach grupowych przeliczane są na VP.

 20. Nierozegranie meczu w terminie skutkuje walkowerem dla winnych stron.

 21. W rozgrywkach DMMP nie obowiązują żadne ograniczenia systemowe z tym, że:

  1. Para grająca Systemem Wysoce Sztucznym (SWS), winna podczas rejestracji drużyny dostarczyć kartę konwencyjną w wersji elektronicznej organizatorowi rozgrywek, do wglądu wszystkich pozostałych kapitanów na ich życzenie.
  2. Kapitan drużyny ma obowiązek uprzedzić kapitana drużyny przeciwnej (nie później niż 24h przed meczem), że wystawia parę stosującą SWS.
  3. Przeciwnikom przysługuje prawo wyboru pary, która gra przeciw parze stosującej SWS.
 22. Ustala się sugerowane dni i pory rozgrywania meczów:

  1. Poniedziałek - piątek, początek 18-21,
  2. Sobota - niedziela, początek 10-21,
  3. Termin rozgrywania meczu należy zgłosić koordynatorowi.
 23. Osobami odpowiedzialnymi za ustalanie terminów rozgrywania meczów są kapitanowie drużyn, a za przygotowanie meczu na BBO - kapitan drużyny gospodarzy (chyba że zainteresowani umówią się inaczej). Do obowiązków kapitana należy również podanie wyniku meczu wraz ze składami obu drużyn niezwłocznie (ale nie później niż 24 godziny po jego zakończeniu), przy czym najpóźniej w ostatnim dniu rozgrywania danej kolejki. Obowiązkowe jest dołączenie zapisu gry, czyli linku z zapamiętanym meczem z archiwum BBO. Gdy jeden z kapitanów dopełni powyższych obowiązków, wystarczy, gdy drugi potwierdzi dane. Po upłynięciu czasu na zgłoszenie wyników, wynik uznaje się za ważny niezależnie od potwierdzenia przez drugiego kapitana.

 24. Podczas meczu rozgrywanego na BBO należy wyłączyć (odznaczyć) opcje:

  1. rozmowy z kibicami – obowiązkowy zakaz,
  2. barometr (widoczne wyniki w trakcie meczu) – obowiązkowy zakaz,
  3. kibicowanie – dopuszczalne wyłącznie za zgodą obydwu drużyn,
  4. undo (brak możliwości cofania ruchów) – dopuszczalne wyłącznie za zgodą obydwu drużyn w sytuacji oczywistych mis-klików.
 25. Wszelkie sytuacje związane z etyką gry (zwłaszcza powtarzające się), które mogą budzić uzasadnione wątpliwości, że korzystano z nielegalnych informacji – będą karane nie tylko w ramach prowadzonych Mistrzostw, ale również dyscyplinarnie.

 26. PKL otrzymują wszyscy uczestnicy (teamy). Każdy z zawodników zwycięzcy DMMP – otrzymuje 100 PKL (pod warunkiem spełnienia 23b.)

  1. Do obliczeń używa się kalkulatora http://pzbs.pl/sedziowie/pkl/pkle.php, przyjmując liczbę uczestników jako dwukrotność liczby teamów i przyznaje się PKL-e z górnej połowy tak otrzymanego zestawienia.
  2. Aby otrzymać PKL-e, zawodnicy powinni rozegrać ⅓ rozdań przewidzianych dla danej drużyny oraz być zarejestrowani w klubie BridgeNET. Zawodnicy którzy nie rozegrali wymaganego minimum otrzymują PKL proporcjonalnie do liczby rozegranych rozdań.
 27. Z ramienia PZBS prowadzącym rozgrywki będzie Aleksander Krych Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Sytuacje sporne oraz nieujęte w regulaminie rozstrzyga prowadzący wraz z kapitanem i koordynatorem.

Witold Stachnik

(-)

Prezes Zarządu PZBS

Lena Leszczyńska

(-)

Koordynator Zarządu
do spraw kadry mikstowej

Załączniki do regulaminu

Instrukcja założenia meczu na BBO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych zawodników brydża sportowego jest Polski Związek Brydża Sportowego z siedzibą przy ul. Złotej 7/3, 00-019 Warszawa, NIP: 5251656918, KRS: 0000219753, tel.: 22 827 24 29 (dalej: PZBS).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego przez PZBS to: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych. W celu przeprowadzenia Drużynowych Mikstowych Mistrzostw Polski 2020 online uczestnicy w szczególności będą otrzymywali wzajemnie swoje dane kontaktowe (adres e-mail, nazwę BBO etc), w tym możliwa jest publikacja wszystkich danych kontaktowych kapitanów drużyn tak, by drużyny mogły się swobodnie umawiać na mecze.