Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin X Mistrzostw Polski Młodzików

I. Założenia ogólne

 1. X Mistrzostwa Polski Młodzików (MPM) mają na celu wyłonienie mistrzów, wicemistrzów i drugich wicemistrzów Polski młodzików w brydżu sportowym na rok 2020 oraz popularyzację brydża sportowego pośród najmłodszych.

 2. MPM odbywają się w Hotelu Senator w Starachowicach w terminie 8-11 października 2020.

 3. W MPM mogą brać udział zawodniczki i zawodnicy urodzeni w 2005 r. lub później.

 4. Poprzez uczestnictwo w zawodach wszyscy uczestnicy (zawodnicy, opiekunowie, sędziowie) wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku przez Organizatora do celów szeroko rozumianej promocji brydża sportowego. Administratorem danych osobowych jest Polski Związek Brydża Sportowego, a kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Pozostałe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się na stronie: https://www.pzbs.pl/info-rodo.

 5. W MPM obowiązują właściwe regulaminy Polskiego Związku Brydża Sportowego.

 6. Organizatorem MPM jest Polski Związek Brydża Sportowego (PZBS). PZBS zleca techniczną stronę przeprowadzenia zawodów Marcinowi Kuflowskiemu jako Koordynatorowi Zarządu ds. Młodzieży oraz Małgorzacie Golec – Prezes Świętokrzyskiego Związku Brydża Sportowego. W sprawach sportowych należy kontaktować się pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , w pozostałych sprawach bezpośrednio z hotelem.

II. Założenia organizacyjne

 1. Rejestracja ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. (041) 274 03 90, kom. 694.455.201) odbywa się wyłącznie przez recepcję Hotelu Senator – elektroniczne lub telefonicznie (e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. (041) 274 03 90, kom. 694.455.201) – do 1 października 2020 r. Zgłoszenia po tym terminie będą obarczone opłatą podwyższoną o 50 zł.

 2. Koszt 4-dniowego pobytu w Hotelu Senator w czasie mistrzostw od czwartkowej obiadokolacji do niedzielnego śniadania wynosi 330 zł. Istnieje możliwość wykupienia obiadu w niedzielę w cenie 30 zł/os.

III. Założenia sportowe

 1. W ramach MPM odbywają się osobne turnieje w kategoriach U12 (rocznik 2008 i młodsi) i U15 (rocznik 2005 i młodsi):

  1. turnieje par open,
  2. turnieje par dziewcząt i chłopców,
  3. turnieje par mikstowych
  4. turnieje drużynowe.
 2. W ramach kategorii U12 planuje się przyznanie dodatkowych medali dla par/drużyn z kategorii U10 (w przypadku uczestnictwa minimum 4 drużyn i 4 par w poszczególnych turniejach)

 3. Wszystkie turnieje par open rozgrywa się na zapis maksymalny z uwzględnieniem załącznika do regulaminu dotyczącego liczby rozdań

 4. W turniejach drużynowych:

  1. rywalizują teamy 4-osobowe, ale sędzia główny może w szczególnych przypadkach wyrazić zgodę na większą liczbę zawodników w teamie (5 lub 6 osób);

  2. w kategorii U15 rozgrywa się fazy:

   1. eliminacje – 42 rozdania;
   2. półfinały – 12 rozdań; zwycięzca eliminacji wybiera przeciwnika do półfinału z miejsc 3-4;
   3. finał i mecz o III miejsce – 16 rozdań (2x8);
  3. mecze są punktowane w skali IMP, a w eliminacjach z przeliczeniem na VP wg skali ułamkowej;

  4. carry-over w meczach play-off wynosi 4,2 IMP w półfinale, a 6,2 IMP w finale i w meczu o III miejsce – zawsze na korzyść drużyny z wyższego miejsca w eliminacjach;

  5. w kategorii U10 i U12 rozgrywa się jedną fazę o dystansie 40-50 rozdań (zał. 1) oraz zamknięte finały na dystansie 8 rozdań.

IV. Bezpieczeństwo zawodów

 1. W zawodach mogą brać udział tylko zawodniczki i zawodnicy, którzy na miejscu zawodów będą pod opieką osoby pełnoletniej.
 2. W zawodach przestrzegane mają być wszelkie zalecenia sanitarno-epidemiologiczne ogłoszone przez PZBS.

V. Postanowienia końcowe

 1. Kwestie sporne oraz nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Koordynator Zarządu PZBS ds. młodzieży.
 2. Decyzje sędziego głównego z zakresu stosowania odpowiednich przepisów sportowych PZBS, w tym Międzynarodowego Prawa Brydżowego, są ostateczne.

Załącznik 1 – sugerowane dystanse turniejów

  U-15 U-12
Miksty 26 22
Teamy 7 rund x 6 rozdań
12 rozdań (półfinały)
16 rozdań (finał)
do 10 teamów – każdy z każdym (4-5 rozdań/runda)
Powyżej 10 teamów – 7 rund x 6 rozdań
Finały zamknięte (1 z 2, 3 z 4 itd.) o miejsca – 8 rozdań
Dziewczęta / Chłopcy 22 22

Załącznik 2 – harmonogram

Organizatorzy zastrzegają sobie, możliwość zmian w harmonogramie rozgrywek po konsultacjach z opiekunami i sędzią głównym.

Czwartek, 8 października 2020

do 17:00 Przyjazd ekip, zakwaterowanie
17:00 – 18:00 obiadokolacja
18:00 – 22:00 Turniej par mikstowych
22:30 – 7:30 Cisza nocna

Piątek, 9 października 2020

8:00 – 9:15 Śniadanie
9:15 – 9:30 Ceremonia rozpoczęcia
9:30 – 13:30 Turnieje par open, sesja 1
13:30 – 14:30 Obiad
14:30 – 19:00 Turnieje par open, sesja 2
19:00– 20:00 Kolacja
20:00– 22:00 Zajęcia sportowo-rekreacyjne
22:30 – 7:30 Cisza nocna

Sobota, 10 października 2020

8:00 – 9:30 Śniadanie
9:30 – 13:30 Turnieje drużynowe, eliminacje, rundy 1-4
13:30 – 14:30 Obiad
14:30 – 17:30 Turnieje drużynowe, eliminacje, rundy 5-7
17:30 – 18:30 Kolacja
18:30 – 22:00 Turniej drużynowy U15 (półfinały, finał i mecz o III miejsce)
Turniej drużynowy U12 (finały)
22:30 – 7:30 Cisza nocna

Niedziela, 11 października 2020

7:30 – 8:30 Śniadanie
8:30 – 12:30 Turnieje par chłopców oraz dziewcząt
12:30 – 13:00 Ceremonia zakończenia
13:00 – 14:00 Obiad (poza pakietem) i wyjazd ekip