Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

REGULAMIN Mistrzostw Polski Par Mikstowych - Connector 2020

I. Założenia ogólne

 1. Organizatorem Mistrzostw Polski Par Mikstowych - Connector 2020 (MPPM) jest Polski Związek Brydża Sportowego (PZBS). PZBS zleca techniczną stronę przeprowadzenia zawodów Wielkopolskiemu Związkowi Brydża Sportowego (WZBS).

 2. MPPM rozgrywane są w ramach Memoriału Irka Nowaka. Firma Connector.pl Sp. z o.o. Sp. k. jest sponsorem tytularnym MPPM.

 3. MPPM zostaną rozegrane w dniach 4-6 (lub 5-6) grudnia 2020 w Trzebawiu (Hotel Delicjusz), koło Poznania. Skrócenie czasu mistrzostw do 2 dni uzależnione jest od zgłoszonej liczby par.

 4. Przyjmuje się, że MPPM zostaną uznane za imprezę rangi MP, jeśli liczba uczestników będzie równa lub większa 30 par.

 5. MPPM mają charakter otwarty.

 6. W MPPM mają zastosowanie właściwe przepisy PZBS oraz niniejszy regulamin.

 7. Poprzez uczestnictwo w zawodach zawodnicy wyrażają̨ zgodę̨ na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku przez PZBS do celów szeroko rozumianej promocji brydża sportowego.

 8. PZBS decyduje się na przeprowadzenie MPPM świadomy sytuacji związanej z pandemią covid-19. W trakcie mistrzostw będą przestrzegane wszystkie (aktualne w danym momencie) regulacje i uchwały PZBS oraz nakazy i zalecenia odpowiednich władz. Organizatorzy liczą się z możliwością odwołania imprezy w ostatnim momencie. WZBS zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby uczynić grę bezpieczną i komfortową (między innymi całość rozgrywek będzie przeprowadzona na stołach z zasłonami oraz dodatkowymi przesłonami z pleksi dzielącymi przestrzeń każdego ze stołów na 4 strefy).

II. Rejestracja par, wpisowe

 1. Zgłoszenia do MPPM przyjmowane są za wyłącznie pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń: TUTAJ do dnia 20 listopada 2020.

 2. Nie stosuje się̨ ulg w opłacie startowej. Opłata startowa od zawodnika wynosi:

  1. eliminacje i półfinały:
   1. 90zł – promocja dla wpłacających do 10 listopada!
   2. 110 zł przy zgłoszeniu i wpłacie na konto jak w pkt. 1;
   3. 130 zł przy wpłacie po terminie wskazanym w pkt. 1;
  2. dopłata do finału – 50 zł.

  UWAGA: Dla zawodników bez opłaconej składki za rok 2020 dopłata do obu powyższych kwot + 30zł.

III. Harmonogram

\

04.12
piątek
16.00 − 17.00 potwierdzenie rejestracji par
17.00 − 21.50 eliminacje (3 x 10 rozdań)
05.12
sobota
10.00 – 11.20 eliminacje cd. (1 x 10 rozdań)
12.00 − 15.00 półfinał (2 x 10 rozdań)
15.00 – 17.00 przerwa obiadowa
17.00 − 21.30 półfinał (3x10 rozdań)
06.12
niedziela
09.00 – 14.00 finał (45 rozdań po 3 rozdania każdy z każdym)
14.00 – 15.00 przerwa obiadowa dla finalistów
15.00 – 17.00 finał c.d.
10.00 – 13.00 Memoriał Irka Nowaka cz. 1 (2 x 10 rozdań)
13.00 – 14.00 przerwa obiadowa dla uczestników Memoriału
14.00 – 18.30 Memoriał Irka Nowaka cz. 2 (3 x 10 rozdań)
17.00 – 18.00 uroczystość zakończenia MPPM i Memoriału

IV. Założenia sportowe>

System liczenia – maksy

 1. 4 grudnia 2020, piątek, godz. 17.30 – eliminacje

  Eliminacje składają się z 40 rozdań rozgrywanych w ciągu 2 dni. Pary zostaną podzielone na linie metodą pętelkową wg sumy miejsc z najnowszego udostępnionego rankingu PZBS. W piątek rozegrają trzy sesje eliminacyjne (15 rund x 2 rozdania).

 2. 5 grudnia 2020, sobota, godz. 10.00 – eliminacje cd.

  Drugiego dnia eliminacji zostanie rozegranych ostatnie 10 rozdań. Do półfinału A awansuje 40-60% (uzależnione od ogólnej liczby par) najlepszych par, reszta gra w półfinale B

 3. 5 grudnia 2020, sobota, godz. 11.3 0 – półfinały A i B

  Pary w półfinale otrzymują c/o równe 50% dotychczasowego wyniku.

  Podczas półfinałów zostanie rozegranych pięć sesji (około 50 rozdań) 10/12-rozdaniowych (po 2/3/4 rozdania na stole).

  Awans do finału uzyska łącznie 16 par. Liczba par awansujących z poszczególnych półfinałów zostanie podana przez sędziego na początku rozgrywek.

  Pozostali uczestnicy kończą udział w MPPM.

 4. 6 grudnia 2020, niedziela, godz. 9.00 - finał

  Uczestnicy finału rozegrają łącznie 45 rozdań: 15 rund po 3 rozdania systemem „każdy z każdym”. Pary otrzymują c/o w wysokości 1/3 dotychczasowego wyniku.

 5. Pozostałe ustalenia

  Przy miejscach dzielonych decyduje wyższy wynik % w danej fazie rozgrywek, w drugiej kolejności – wynik % w rozdaniach rozgrywanych na tej samej linii pomiędzy zainteresowanymi parami w danej fazie rozgrywek, w trzeciej kolejności – losowanie.

 6. UWAGA: Zarówno harmonogram jak i schemat rozgrywek mogą ulec zmianie w zależności od liczby par. Przyjmuje się jako minimalną liczbę par dla wyżej opisanego schematu – 36.

V. Nagrody

 1. Trzy pierwsze pary zdobędą tytuły mistrzów i wicemistrzów Polski Par Mikstowych na rok 2020 i otrzymają medale. Zwycięzcy otrzymają dodatkowo nagrodę w wysokości 1200 zł; zdobywcy 2. miejsca – 800 zł, 3. miejsca – 400 zł od sponsora głównego MPPM – firmy Connector.

 2. Dla wszystkich finalistów przewidywane są pakiety upominkowe.

VI. Karty konwencyjne

 1. Każda para winna posiadać kartę konwencyjną lub opis systemu, które regulują ustalenia w parze.

VII. Restrykcje

 1. W momencie rozpoczęcia każdej rundy zawodnik ma obowiązek zajęcia miejsca przy stole.

 2. Zakazuje się:

  • oddalania się od stołu bez pozwolenia sędziego przed sygnałem do zmiany,
  • palenia (w tym papierosów elektronicznych) w miejscach niedozwolonych,
  • spożywanie alkoholu na sali gry,
  • korzystania z telefonów komórkowych podczas gry,
  • prowadzenia głośnych rozmów, komentarzy itp.
 3. Niezastosowanie się do powyższych restrykcji w punkcie 1 i 2 może spowodować wymierzenie kary w wysokości do 1 maksa.

 4. Zachowanie skutkujące „spaleniem” rozdania przy którymkolwiek stole spowoduje wymierzenie kary automatycznej w wysokości 1 maksa.

VIII. Założenia końcowe

 1. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek rozstrzyga Sędzia Główny.