Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Eliminacji OOM 2021

 1. Niniejszy regulamin określa sposób przeprowadzenia eliminacji do finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2021 (zwanych dalej EOOM) w brydżu sportowym.

 2. Organizatorem EOOM jest Polski Związek Brydża Sportowego.

 3. Uczestnikami EOOM mogą być wyłącznie pary dziewcząt lub chłopców (zawodnicy muszą mieć opłaconą składkę PZBS za rok 2021) w wieku 16-18 lat (urodzeni w latach 2003, 2004 i 2005). Dopuszczenie zawodników młodszych możliwe jest na zasadach określonych w regulaminie współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej.

 4. Organizatorów eliminacji strefowych wyznacza Koordynator ds. młodzieży. Wyznaczony organizator podaje termin i miejsce rozegrania eliminacji z wyprzedzeniem co najmniej 21 dni.

 5. Eliminacje mogą być przeprowadzone w dowolnym wyznaczonym przez organizatora ze strefy terminie, ale nie wcześniej niż 60 dni, i nie później niż do 21 dni (w tym roku do 22.05.2021 r.) przed terminem finałów OOM. Koordynator ds. młodzieży PZBS, po otrzymaniu wyników ze stref, sporządza na podstawie niniejszego regulaminu ostateczną listę zakwalifikowanych do finału zawodników i umieszcza niezwłocznie na stronie internetowej PZBS tj. do 24.05.2021 roku.

 6. Nie dopuszcza się startu par mieszanych (chłopców i dziewcząt).

 7. Para nie musi składać się z zawodników z tych samych klubów, musi natomiast składać się z zawodników jednego województwa

 8. Eliminacje odbywają się w czterech strefach: NW, CE, CW i SE.

  Strefa
  północno-zachodnia (NW) KP PM WP ZP  
  centralno-wschodnia (CE) LD MA PD WM  
  centralno-zachodnia (CW) DS LU OP    
  południowo-wschodnia (SE) LU MP PK SL SW
 9. Nie dopuszcza się, by pary walczyły o awans do finałów poza swoją macierzystą strefą.

 10. Sędziów poszczególnych stref, delegowanych przez organizatorów lokalnych, zatwierdza Główna Komisja Sędziowska PZBS. Propozycje obsady sędziowskiej organizatorzy eliminacji strefowych wysyłają na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. na przynajmniej tydzień przed terminem eliminacji.

 11. W eliminacjach należy rozegrać 36-44 rozdań na zapis maksymalny. Zalecane są rundy 2- rozdaniowe z możliwie największym wymieszaniem wśród wszystkich uczestników.

 12. W przypadku, gdy w strefie rywalizować ma co najmniej 10 par chłopców i 10 par dziewcząt, zaleca się przeprowadzenie dwóch odrębnych turniejów kwalifikacyjnych z podziałem na płeć.

 13. Zasady podziału miejsc w finale:

  • w kategorii chłopców, z każdej strefy, w przypadku startu min. 8 par, do finału awansuje 6 par;

  • w kategorii dziewcząt, z każdej strefy, w przypadku startu min. 6 par, do finału awansują 4 pary;

  • w przypadku startu mniejszej liczby par w kategorii w danej strefie, do finału awansuje 75% liczby par, z zaokrągleniem w dół;

  • każde województwo ma zagwarantowane co najmniej jedno miejsce w finale w każdej kategorii, w której reprezentowane jest w eliminacjach przez co najmniej 2 pary, pod warunkiem uzyskania przez najlepszą parę wyniku nie niższego niż 42%;

  • w kategorii dziewcząt, jeśli w danej strefie awans uzyskają pary z co najmniej trzech województw, a w eliminacjach startowało co najmniej 8 par, liczbę miejsc w finale dla strefy zwiększa się do 5.

 14. Pozostałą pulę miejsc rozdziela się proporcjonalnie pomiędzy strefy w zależności od liczby uczestniczących par dziewcząt i chłopców, biorąc pod uwagę wyłącznie pary, które nie uzyskały awansu wynikającego z pkt. 11 niniejszego regulaminu, zgodnie z metodą proporcjonalnego rozdziału mandatów d’Hondta.

 15. W przypadku wycofania się par, które wywalczyły awans, miejsca w finale zostaną uzupełnione przez Koordynatora ds. młodzieży. Zaleca się jednakże, by w pierwszej kolejności parę z danej strefy zastępowała pierwsza para rezerwowa (tj. pierwsza, która nie uzyskała awansu) z tej samej strefy (ale spełniająca określone powyżej warunki). Koordynator ma obowiązek, natychmiast po eliminacjach, sporządzić listę rezerwową dla każdej strefy. W przypadku braku par rezerwowych, kolejną parą awansującą jest pierwsza para rezerwowa ze strefy, w której najwięcej par nie zakwalifikowało się do finału.

 16. Nie dopuszcza się zastępstw w ramach zakwalifikowanych do finału par.

 17. W innych przypadkach spornych, również nieobjętych niniejszym regulaminem, decyzja należy do WG PZBS.

Witold Stachnik

Prezes Zarządu PZBS

Jan Sibilski

Koordynator ds. młodzieży PZBS