Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Drużynowe Mistrzostwa Polski U-12/U-15/U-20 Online 2021

 1. Drużynowe Mistrzostwa Polski Online 2021 rozgrywane będą na platformie BBO. Ich celem jest popularyzacja brydża sportowego i rywalizacji sportowej w duchu fair play oraz promowanie aktywności brydżowej w internecie wśród dzieci i młodzieży. Organizatorem rozgrywek jest Polski Związek Brydża Sportowego, koordynatorem rozgrywek jest Marcin Kuflowski, a sędzią głównym Wojciech Ligman. Właściwe regulaminy PZBS stosuje się odpowiednio.

 2. Trzy najlepsze drużyny w każdej z kategorii wiekowych otrzymają tytuły mistrzów i wicemistrzów Polski online 2021, a zawodnicy tych drużyn – medale.

 3. Dla zawodników najlepszych drużyn przyznane zostaną PKL-e w wysokości 80% PKL-i należnych za zwycięstwo w turnieju drużynowym Mistrzostw Polski Młodzików U-15 i U-12, tj. 24 PKL za I miejsce z dalszą obniżką, oraz Mistrzostw Polski Juniorów U-20, tj. 48 PKL za I miejsce z dalszą obniżką.

 4. W kategorii U-12 mogą grać zawodnicy urodzeni 1 stycznia 2009 i później. W kategorii U-15 – zawodnicy urodzeni 1 stycznia 2006 i później. W kategorii U-20 – zawodnicy urodzeni 1 stycznia 2001 i później.

 5. Każdy zawodnik, a nawet cała drużyna, może być zgłoszony do więcej niż jednej kategorii wiekowej. Ograniczenie wiekowe jest tylko „górą”. Młodsi zawodnicy mogą grać w starszych kategoriach wiekowych.

 6. Składy drużyny powinny liczyć 6-8 zawodników i trenera (opiekuna). W wyjątkowych przypadkach (głównie najmłodsze drużyny) koordynator rozgrywek może wyrazić zgodę na udział większej liczby.

 7. Zgłoszeń należy dokonywać do 30 kwietnia na adres e-mail koordynatora rozgrywek: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. poprzez wysłanie składu drużyny w formacie zawierającym następujące dane zawodników: (1) imię i nazwisko, (2) PID, (3) WK, (4) nick BBO (wg wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu).

 8. Rozgrywki odbywać się będą z podziałem na dwie fazy: grupową oraz pucharową play-off (lub turnieju Swiss). Szczegółowy podział na grupy i schemat gry zostanie opublikowany po zamknięciu listy zgłoszeń.

 9. Ustala się długość meczów grupowych w kategoriach U-12 – na 10 rozdań, w U-15 na 12 rozdań, a w U-20 – 14 rozdań. Za zgodą przedstawicieli obu drużyn – możliwe jest podzielenie meczu na 2 segmenty (odpowiednio: 2x5 lub 2x7 rozdań).

 10. Liczebność grup uzależniona będzie od ilości zgłoszeń, niemniej wstępnie przyjmuje się, że grupy będą 6-8-zespołowe. Długość fazy play-off powiązana będzie bezpośrednio z ilością zgłoszeń oraz długością rundy eliminacyjnej. Przyjmuje się, że faza play-off rozpocznie się od ćwierćfinałów.

 11. Rozstawienie drużyn do grup nastąpi metodą pętelkową w oparciu o średnie WK zawodników zgłoszonych do drużyny. W przypadku drużyn o WK=0 (lub innym równym) – przydział do grup będzie ustalany na podstawie rankingu (najwyższa liczba PKL) najlepszego zawodnika z drużyny. Po przydzieleniu drużyn do grup, zostanie przygotowany i udostępniony na stronie www.pzbs.pl pełny harmonogram meczów fazy grupowej.

 12. Dopuszcza się możliwość kooptacji drużyn(-y) w trakcie trwania 1. lub 2. kolejki rozgrywek celem uzupełnienia składów grup do równych liczb parzystych w poszczególnych grupach. Wówczas mecze zaległe mogą być rozegrane w terminie uzgodnionym z koordynatorem rozgrywek.

 13. Osobami odpowiedzialnymi za ustalanie terminów rozgrywania meczów są trenerzy (opiekunowie) lub wyznaczeni przez nich kapitanowie drużyn, a za przygotowanie meczu na BBO – trener (opiekun) lub kapitan drużyny gospodarzy, chyba że zainteresowani umówią się inaczej.

 14. Podczas meczu rozgrywanego na BBO zaleca się wyłączyć (odznaczyć) funkcje: rozmów graczy z kibicami i barometr (aby wynik meczu nie był widoczny podczas jego rozgrywania). Jeśli zainteresowane strony się zgodzą, można wyłączyć opcje kibicowania oraz zgody na cofanie ruchów (undo).

 15. Wynik meczu należy przesłać na adres e-mail koordynatora rozgrywek: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz sędziego głównego: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , najlepiej wraz z linkiem do zapisu meczu (przy użyciu narzędzia BridgeHands na BBO). Za podanie wyniku odpowiada trener (opiekun) drużyny zwycięskiej (w przypadku remisu – gospodarz meczu), który w korespondencji e-mail wpisuje również adres e-mail kapitana drużyny przeciwnej (przegranej).

 16. Wynik rozegranego meczu należy zgłosić niezwłocznie, ale nie później niż 24 godziny po jego zakończeniu, przy czym najpóźniej w ostatnim dniu rozgrywania danej kolejki.

 17. Drużyny, które nie zakwalifikują się do play-off lub odpadną w ćwierćfinale (jeśli ćwierćfinał będzie rozegrany), mają prawo uczestnictwa w turnieju Swiss, z naliczeniem połowy zdobytych w eliminacjach VP (drużyny odpadające w ćwierćfinale otrzymają wyrównanie 12 VP za pierwszą nierozegraną rundę Swiss).

 18. W fazie play-off mecze rozgrywane będą na dystansie:

  • w kategorii U-12: 2x10 rozdań (ćwierćfinały, półfinały oraz mecz o 3 miejsce), 3x10 rozdań (finał).

  • w kategorii U-15: 2x12 rozdań (ćwierćfinały, półfinały oraz mecz o 3 miejsce), 3x12 rozdań (finał).

  • w kategorii U-20: 2x14 rozdań (ćwierćfinały, półfinały oraz mecz o 3 miejsce), 3x14 rozdań (finał).

  • Poszczególne segmenty fazy play-off nie muszą odbywać się tego samego dnia.

 19. Szczegółowe zasady kojarzenia rywali do play-off zostaną opracowane w oparciu o liczbę zgłoszeń, po zatwierdzeniu schematu rozgrywek, i ogłoszone najpóźniej przed rozpoczęciem 2. kolejki meczów grupowych.

 20. Harmonogram fazy grupowej zostanie ustalony po zamknięciu listy zgłoszeń. Planowane rozpoczęcie Mistrzostw – 3 maja 2021. Planowane zakończenie Mistrzostw – nie później niż do 30 czerwca 2021.

 21. Ustala się sugerowane dni i pory rozgrywania meczów w poszczególnych kategoriach wiekowych:

  • Kategoria U-20: wtorki – początek meczu między 15:00 a 20:00

  • Kategoria U-15: czwartki – początek meczu między 15:00 a 18:00

  • Kategoria U-12: środy – początek meczu między 15:00 a 18:00

  • Termin rezerwowy I: piątki – początek meczu między 16:00 a 19:00

  • Termin rezerwowy II: sobota – początek meczu między 10:00 a 14:00

  • Inne terminy ustalone między drużynami powinny być zgłoszone do koordynatora rozgrywek przed wyznaczonym terminem podstawowym

 22. Sprawy sporne przy stole powinny być – w miarę możliwości – załatwiane przez trenerów (opiekunów) obu drużyn, którzy powinni być „przy stole” podczas rozgrywanych meczów. W przypadkach wymagających interwencji sędziowskich (w tym w uzasadnionych podejrzeniach popełnienia wykroczeń etycznych), należy kontaktować się pisemnie z koordynatorem rozgrywek lub sędzią głównym na wskazane adresy e-mail.

 23. Wszelkie sytuacje związane z etyką gry (zwłaszcza powtarzające się), które mogą budzić uzasadnione wątpliwości, że korzystano z nielegalnych informacji – będą karane nie tylko w ramach prowadzonych Mistrzostw, ale również dyscyplinarnie.

Witold Stachnik

Prezes Zarządu PZBS

Jan Sibilski

Koordynator ds. młodzieży PZBS

Załączniki do regulaminu:

 1. Formularz zgłoszeniowy drużyny
 2. Instrukcja założenia meczu na BBO