Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Kadry Open 2021

Postanowienia ogólne

 1. Rozgrywki kadrowe 2021 mają na celu wyłonienie Szerokiej Reprezentacji Polski. Docelową imprezą są eliminacje do Bermuda Bowl, które zostaną rozegrane na platformie RealBridge w dniach 23-28 sierpnia 2021. Po zakończeniu rozgrywek KN II zawodnicy awansujący do finału wejdą w skład Szerokiej Reprezentacji Polski. Zwycięzca Finału zostanie Teamem Selekcjonera na rozgrywki eliminacyjne do Bermuda Bowl.

 2. Rozgrywki zostaną rozegrane w dwóch etapach:

  1. Kadra Narodowa I (KN I)

   W tym etapie weźmie maksimum 8 teamów wyłonionych na podstawie rozgrywek Kadry Mistrzowskiej 2020 oraz zgłoszonych i dopuszczonych do rozgrywek KNI na podstawie Regulaminu Rozgrywek Kadrowych 2020. Składy teamów mogą ulec zmianie na wniosek wiodących par, zaakceptowany przez Selekcjonera.

  2. Kadra Narodowa II (KN II)

   Kadra Narodowa II będzie miała postać Supermeczu rozegranego pomiędzy Teamem Selekcjonera a zwycięzcą Kadry Narodowej I.

 3. Organizatorem rozgrywek kadrowych jest Zarząd PZBS.

 4. Wszyscy uczestnicy rozgrywek Kadry Narodowej I muszą do dnia 11 czerwca 2021 dokonać ponownego zgłoszenia drogą elektroniczną, na adresy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Lista zgłoszonych i dopuszczonych teamów zostanie zamieszczona na stronie PZBS w zakładce Kadra Narodowa Open. Obecnie znajduje się tam lista powstała na zakończenie rozgrywek Kadry Mistrzowskiej 2020. Po opublikowaniu komunikatu na stronie PZBS należy wpłacić na konto PZBS opłatę startową w wysokości 100 zł od zawodnika (zniżki nie przysługują).

 5. W rozgrywkach startują teamy 4-6 osobowe. Zawodnicy tworzący team mogą grać w dowolnych zestawieniach parowych. W przypadku zwycięstwa teamu 4(5) osobowego Selekcjoner ma prawo uzupełnić skład o zawodników – uczestników Kadry Narodowej Open lub Członków Szerokiej Reprezentacji Polski

I. Kadra Narodowa I

 1. Rozgrywki KN I będą przeprowadzone w dniach 20-23 czerwca 2021 r.

 2. Zgłoszone teamy są szeregowane wg sumy rankingów (liczba punktów rankingowych) czterech najwyżej sklasyfikowanych zawodników (Ranking Sumaryczny Teamu – RST).

 3. Rozgrywki KN I są prowadzone następującym systemem:

  1. W pierwszej fazie wszystkie teamy rozgrywają mecze co najmniej 16-rozdaniowe systemem Round-Robin. (przy 8 teamach modelowo 7x16 rozdań)

  2. Po zakończeniu tej fazy rozgrywek do półfinału awansują teamy z miejsc 1-4. Pozostałe teamy odpadają z rywalizacji.

  3. Po zakończeniu Round Robin teamy awansujące do półfinału zostają sparowane wg kolejności 1-4 i 2-3.

  4. W półfinale rozegrane zostaną mecze 64 rozdaniowe (4x16 rozdań), których zwycięzcy awansują do finału. Przegrani kończą rozgrywki.

  5. W finale rozegrany zostanie mecz 80 rozdaniowy (5x16 rozdań)

  6. W fazie play off team sklasyfikowany wyżej po Round Robin otrzymuje 0,1imp carry over.

  7. Zwycięzca rozgrywek awansuje do Kadry Narodowej II.

II. Kadra Narodowa II

 1. Rozgrywki Kadry Narodowej II odbędą się w dniach 30.07-1.08 na dystansie 160 rozdań(10x16 rozdań).

 2. W Kadrze Narodowej wszystkie punkty klasyfikacyjne posiadają status aPKL.

  Za zajęcie I miejsca (zwycięzca Supermeczu) otrzymuje 500 aPKL. Teamy zajmujące dalsze miejsca otrzymują Pkle według zasad obowiązujących w Mistrzostwach Polski Teamów na IMPy zgodnie z Regulaminem Klasyfikacyjnym – tak, by otrzymali je wszyscy uprawnieni zawodnicy. Warunkiem otrzymania przez zawodnika punktów klasyfikacyjnych jest rozegranie minimum 33% ogólnej liczby rozdań przewidzianych na danym etapie rozgrywek. Ponadto zwycięski team otrzymuje 2 PM za I miejsce, a finalista 1 PM. W przypadku miejsc dzielonych o miejscu decyduje kolejność po Round-Robin KN I.

III. Harmonogram rozgrywek

20.06 KN I – 4 mecze 16 rozdaniowe - rozpoczęcie godz. 15:00
21.06 KN I – 3 mecze 16 rozdaniowe
KN I – półfinał 1 segment (1x16)
22.06 KN I – półfinał 2-4 segment(3x16)
KN I – finał 1 segment (1x16)
23.06 KN I – finał 2-5 segment (4x16)
30.07 KN II – Supermecz segmenty 1-4 (4x16)
31.07 KN II – Supermecz segmenty 5-8 (4x16)
1.08 KN II – Supermecz segmenty 9-10 (2x16)

IV. Kadra Polski

 1. Zwycięzca KN II będzie reprezentował Polskę w eliminacjach do Bermuda Bowl 2022 rozgrywanych w dn. 23-28 sierpnia 2021 na platformie RealBridge.

 2. Uczestnicy KN II automatycznie wchodzą w skład Szerokiej Reprezentacji Polski.

 3. Uczestnicy rozgrywek KN II w trakcie rozgrywek zobowiązani są do podpisania Karty Reprezentanta.

V. Przepisy Sportowo-Organizacyjne

 1. W rozgrywkach stosuje się właściwe przepisy PZBS.

 2. Rozgrywki są zawodami Kategorii 2 w rozumieniu Polityki Systemowej PZBS.

 3. Sprawy związane z obliczaniem wyników nieokreślone w regulaminach i komunikatach PZBS rozstrzyga sędzia główny.

 4. Uprawnionymi do gry są zawodnicy, którzy:

  1. spełniają kryteria prawa gry w reprezentacji Polski określone przez European Bridge League (EBL Bona Fide Residence Requirements),

  2. opłacili przed startem w rozgrywkach składkę zawodniczą PZBS na 2021 r,

  3. nie podlegają prawomocnej karze dyskwalifikacji w czasie któregokolwiek etapu rozgrywek, w którym uczestniczą.

 5. Wszystkie pary zobowiązane są do posiadania kart konwencyjnych

  1. 3 egzemplarze Karty Konwencyjnej sporządzonej w języku angielskim na formularzu WBF, z których 1 pozostawia się sędziemu zawodów.

 6. Wydział Gier PZBS rozstrzyga sprawy sporne dotyczące niniejszego regulaminu oraz podejmuje decyzje w sytuacjach będących wynikiem nadzwyczajnych okoliczności. Sprawy związane z obliczaniem wyników nieokreślone w regulaminach PZBS rozstrzyga sędzia główny.

 7. Odwołania od decyzji sędziowskich rozpatruje sędzia główny.

 8. Poprzez uczestnictwo w rozgrywkach zawodnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie swojego wizerunku przez PZBS do celów szeroko rozumianej promocji brydża sportowego.