Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin MP Amatorów 2021

REGULAMIN

Mistrzostw Polski Amatorów 2021

 1. Mistrzostwa Polski Amatorów 2021 (MPA'21) mają na celu wyłonienie mistrzów i medalistów Polski w konkurencji brydż sportowy.
 2. MPA'21 organizowane są jako impreza środowiskowa mająca na celu promocję dyscypliny sportu - brydż porównawczy.
 3. W MPA'21 mogą wziąć udział zawodnicy niezrzeszeni i zrzeszeni w PZBS o WK nie wyższym niż 3.0 – stan na 31 lipca 2021r.
 4. MPA'21 organizuje Warszawski Związek Brydża Sportowego.
 5. MPA'21 odbędą się w Akademii Leona Koźmińskiego ul.Jagiellońska 57 w Warszawie  w dniach: 
 • 26 sierpnia 2021 r., godz. 1100 – Turniej Par na Maxy - Zapoznawczy
 • 26 sierpnia 2021 r., godz. 1730 – MPA Turniej Teamów
 • 27 sierpnia 2021 r., godz. 1100 – MPA Turniej Indywidualny
 • 27 sierpnia 2021 r., godz. 1730 – MPA Turniej Par Mikstowych
 • 28 sierpnia 2021 r., godz. 1100 – MPA Turniej Par na Impy
 • 28 sierpnia 2021 r., godz. 1730 – MPA Turniej Par na Maksy 

MPA'21 rozgrywane będą w klasyfikacji łącznej w/w konkurencji.

 1. W każdym z w/w turniejów par naliczane będą punkty długofalowe liczone według klucza:  200, 170, 150, 140, 132; dalej do połowy: -4; a następnie -2 do końca. W turnieju indywidulanym odpowiednio: 150, 130, 115, 106, 100 dalej do połowy: -4; a następnie -2 do końca. W turnieju teamów 300, 260, 230, 214, 200 dalej do połowy: -8; a następnie -4 do końca
 2. Wpisowe do MPA'21 wynosi od zawodnika: 40 zł członek PZBS; 30 zł - dla uprawnionych do zniżek (junior do 25 lat i senior od 65 lat); 10 zł – dla młodzieży szkolnej (do 18 lat) - do każdego turnieju osobno.
 3. Zgłoszenia do turniejów przyjmowane będą do 10 min. przed rozpoczęciem zawodów.
 4. Udział w zawodach jet równoznaczny z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku w ramach promocji imprezy.
 5. Każdy z turniejów par rozegrany zostanie systemem 3 mini-sesji po 10 rozdań, a  turniej indywidulany na dystansie 26-30 rozdań. Podczas trwania mini-sesji obowiązuje zakaz opuszczania miejsca gry. Po każdej z mini-sesji nastąpi przerwa techniczna trwająca od 5 do 7 minut.. Zawodnicy zobligowani są do ścisłego przestrzegania ram czasowych rozgrywania turnieju wyznaczonych przez Sędziego Głównego zawodów.
 6. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu na sali gry.
 7. Wyniki każdego turnieju uprawomocniają się 10 minut po wywieszeniu protokołów po 3 mini-sesji każdego turnieju.
 8. W każdej konkurencji wymienionej w pkt. 5 Regulaminu MPA'21 zwycięzcy otrzymają medale. Członkowie PZBS otrzymają regulaminowe pkl-e.
 9. Do Mistrzostw Polski Amatorów 2021 naliczane będą punkty długofalowe (pkt. 6 Regulaminu MPA'21) wszystkich konkurencji wymienionych w pkt. 5 Regulaminu MPA'21. Zawodnicy z miejsc 1-3 otrzymają tytuły i medale MPA'21. Członkowie PZBS otrzymają regulaminowe dodatkowe pkl-e (odpowiednio do miejsc w ilości: 35-25-20-15-10-5 PKL).W przypadku miejsc dzielonych wyższe miejsce zajmuje zawodnik posiadający niższe WK, przy równym WK zawodnik z mniejszą liczbą zdobytych pkl do dnia 31 lipca 2021r. 
 10. W MPA'21 mają zastosowanie: MPB'17, Regulamin Zawodów PZBS, Polityka Systemowa PZBS, Regulamin Klasyfikacyjny PZBS oraz niniejszy Regulamin.
 11. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do organizatora.

Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nie objęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny. 

                                                                                                                  Zarząd WZBS