Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Polski Teamów Mikst 2021

 1. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Teamów Mikst 2021 mają na celu wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Polski w tej konkurencji.

 2. Organizatorami MMPTM są Wielkopolski Związek Brydża Sportowego oraz Polski Związek Brydża Sportowego.

 3. Mistrzostwa rozgrywane są w dniach 24-26 września 2021 w ramach Kongresu Poznańskiego (Kongres).

 4. Każdy uczestnik imprezy zgadza się na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku do celów promocyjnych zawodów bądź dyscypliny.

 5. W MMPTM mają zastosowanie odpowiednie przepisy PZBS.

 6. W turnieju mogą brać udział teamy 4-6-osobowe, złożone z dwóch lub trzech par mikstowych. Drużyna mająca mniej niż 6 zawodników może dołączyć zawodnika lub zawodniczkę najpóźniej przed rozpoczęciem ostatniej rundy eliminacji.

 7. Okres reklamacyjny w myśl przepisu 79C1 MPB upływa: 10 minut po rozpoczęciu następnego meczu, a w przypadku ostatniego meczu eliminacji, półfinału i finału 10 minut po wpłynięciu ostatniego zapisu.

 8. Błąd w zapisie może być poprawiony po upływie okresu reklamacyjnego zgodnie z przepisem 79C2 MPB za zgodą sędziego głównego. Taka zmiana zapisu nie może wpłynąć na wydane dotąd nagrody, na rozpoczęte mecze. Sędzia główny każdorazowo decyduje, czy taka zmiana może wpłynąć na nagrody jeszcze niewypłacone, na klasyfikację długofalową kongresu, podział na grupy czy zwycięstwo w meczu pucharowym.

 9. W związku z koniecznością rozstawienia teamów zapisy kończą się 15 minut przed ogłoszoną godziną rozpoczęcia turnieju.

 10. W eliminacjach MMPTM rozgrywane są mecze 8-rozdaniowe, a w półfinale i w finale mecze 24-rozdaniowe.

 11. Wynikiem każdego meczu jest wynik w IMP, przeliczany na skalę VP zgodnie z odpowiednią skalą ułamkową.

 12. MMPTM zostaną rozegrane na dystansie 144 rozdań podzielonych na etapy:

  1. Runda eliminacyjna.

   Faza grupowa – teamy zostaną podzielone metodą pętelkową według Rankingu na grupy czterodrużynowe (możliwe są grupy pięcio- i sześciodrużynowe) i rozegrają 4 mecze wg zasady grupa na grupę.

   Faza na dochodzenie – teamy z zachowaniem całego dorobku VP rozegrają 8 meczów na dochodzenie, w tym 7 meczów bez powtórzeń dotychczasowych spotkań (swiss) oraz 1 (ostatni) z wg aktualnego wyniku z możliwymi powtórzeniami przeciwników (danish). Pierwsze 4 drużyny z fazy eliminacyjnej awansują do półfinału. Jeśli któraś z drużyn zrezygnuje z udziału w półfinale, prawo gry przechodzi na następną w kolejności.

  2. Półfinał.

   4 drużyny rozegrają 24-rozdaniowe mecze półfinałowe. Drużyna, która wygrała fazę eliminacyjną, dokonuje wyboru przeciwnika z drużyn zajmujących miejsca 3 i 4 po eliminacjach. Zwycięzcy półfinałów awansują do finału, natomiast przegrani rozgrywają mecz o 3. miejsce.

  3. Finał oraz mecz o 3. miejsce.

   Rozgrywane są mecze 24-rozdaniowe.

 13. W szczególnych przypadkach Sędzia Główny może zadecydować o zmianie formatu rozgrywek w stopniu niezbędnym do sprawnego przeprowadzenia zawodów.

 14. Przy awansie do półfinału, finału jak i w klasyfikacji końcowej, jeśli teamy mają tyle samo zaliczonych VP, o wyższym miejscu decyduje:

  1. więcej zaliczonych VP przed ostatnią rundą,

  2. wynik bezpośredniego meczu w danym etapie turnieju,

  3. losowanie.

 15. Pierwsze trzy miejsca otrzymają przygotowane przez PZBS medale.

 16. Kary w VP wynoszą 0,5, 1, 2 VP . W przypadkach szczególnych Sędzia Główny może zadecydować o innej karze.

 17. Dopuszczone systemy licytacyjne

  1. Dopuszczone są systemy zielone, niebieskie i konwencje brązowe. Zabronione są Systemy Wysoce Sztuczne.

  2. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwalifikacji systemów rozstrzyga Sędzia Główny.

 18. Karty konwencyjne

  1. Każda para winna posiadać kartę konwencyjną lub opis systemu, które regulują ustalenia w parze.

 19. Restrykcje

  1. W momencie rozpoczęcia każdej rundy zawodnik ma obowiązek zajęcia miejsca przy stole.

  2. Zakazuje się:

   • oddalania się od stołu bez pozwolenia sędziego przed sygnałem do zmiany,

   • palenia (w tym papierosów elektronicznych) w miejscach niedozwolonych,

   • spożywanie alkoholu na sali gry,

   • posiadania włączonego telefonu komórkowego,

   • prowadzenia głośnych rozmów, komentarzy itp.

  3. Niezastosowanie się do powyższych restrykcji w punktach 1-5 może spowodować wymierzenie kary w wysokości do 1 VP.

 20. Punkty klasyfikacyjne (PKL i PM):

  1. Zgodnie z Regulaminem Klasyfikacyjnym PZBS czołowe miejsca w klasyfikacji końcowej MMPTM otrzymają krajowe punkty mistrzowskie (PM):

   1. miejsce: 0,5 PM i 150 aPKL

  2. Warunkiem uzyskania, przez każdego z zawodników, PKL jest zagranie minimum 25% rozdań granych przez dany team. Mecz oddany walkowerem uznaje się za rozegrany, w którym każda drużyna może dowolnie wystawić skład.

 21. Założenia końcowe

  Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do WZBS oraz Sędziego Głównego.

  Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nieobjęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny.