Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Mistrzostw Polski Par na IMP-y 2021

 

REGULAMIN


23. Otwartych Mistrzostw Polski Par na IMPy 2021

I. Założenia ogólne

 1. Organizatorem 23. Otwartych Mistrzostw Polski Par na IMPy 2021 (MPimp) jest Małopolski Związek Brydża Sportowego (dalej: MZBS).
 2. MPimp mają charakter otwarty.
 3. Osoby zgłaszające swój udział w turniejach wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku jako uczestnika imprezy.
 4. MPimp zostaną rozegrane w dniach 26–27 listopada 2021 w Krakowie.

II. Rejestracja par, wpisowe

 1. Zgłoszenia do MPimp przyjmowane są na miejscu rozgrywek w dniu 26 listopada 2021 r do godz. 17.15.
 2. Opłata startowa do MPimp wynosi:
 3. 125 złod zawodnika niebędącego członkiem PZBS (niezrzeszeni), 100 zł od członka PZBS nieuprawnionego do ulg, 80 zł od członka PZBS z uprawnieniem do zniżki (juniorzy, seniorzy), 50 zł od członków PZBS – juniorów do lat 20, czyli urodzonych w roku 2001 i młodszych.
 4. Dopłata do wpisowego dla par awansujących do finału wynosi 50 zł od pary (bez zniżek).
 5. Wpisowe do turnieju pocieszenia: 50 zł – niezrzeszeni; 40 zł – członkowie PZBS; 30 zł – członkowie PZBS ze zniżką (juniorzy, seniorzy); 15 zł – juniorzy do lat 20, czyli urodzeni w roku 2001 i młodsi.
 6. Wpisowe do GPPP - OTP*** Wawelski Smok: 100 zł – niezrzeszeni; 80 zł – członkowie PZBS; 60 zł – członkowie PZBS ze zniżką (juniorzy, seniorzy); 30 zł – juniorzy do lat 20, czyli urodzeni w roku 2001 i młodsi.

III. Harmonogram Krakowskiej Jesieni Brydżowej i Mistrzostw Polski Par na IMP-y

26.11,
piątek

16.00 − 17.15

rejestracja par

17.30 − 22.00

eliminacje (3 x 10 rozdań)

27.11,
sobota

10.15 − 14.45

eliminacje (3 x 10 rozdań)

16.30 − 21.00

Finał – 16 par (każdy z każdym, 15 rund)

16.45 − 21.00

turniej pocieszenia na maxy (3 x 10 rozdań)

28.11,
niedziela

10.15 – 19.00

GPPP – OTP*** Wawelski Smok – Memoriał Jana Blajdy (5 x 10 rozdań)

15.45 – 16.00

uroczystość zakończenia 22. Mistrzostw Polski na IMPy

Harmonogram i schemat rozgrywek mogą ulec zmianie w zależności od liczby par.

IV. Założenia sportowe

System liczenia – punkty meczowe bez ograniczenia ze stołu obliczane do średniej. Przy wyliczaniu średniej zostanie odrzuconych po 25% (zaokrąglenie w górę) skrajnych zapisów.

 1. 26 listopada 2021, piątek, godz. 17.30 (rozdania 1-30),
  27 listopada 2021, sobota godz. 10:15 (rozdania 31-60)
  – eliminacje, (rozdania 1-60)

Pary zgłoszone do godz. 17.15 zostaną rozstawione metodą pętelkową wg sumy Rankingu obu zawodników na linie i rozegra sześć sesji eliminacyjnych (30 rund x 2 rozdania). 

Z trzech ostatnich sesji będzie prowadzona oddzielna klasyfikacja i zdobywcy trzech pierwszych miejsc w tej klasyfikacji uzyskają awans do rundy finałowej.

Z klasyfikacji całościowej awans do rundy finałowej uzyska 13 par z najwyższym wynikiem z rundy eliminacyjnej.

Jeśli para zakwalifikuje się zarówno z oddzielnej trzysesyjnej klasyfikacji oraz klasyfikacji całościowej awans przechodzi na kolejną (14. i następne) parę z klasyfikacji całościowej.

Pozostali uczestnicy kończą udział w MPimp.

W przypadku takiej samej zdobyczy punktowej wyniku par zajmujących miejsca decydujące o awansie (z eliminacji do finału) lub medalu (w finale), do sklasyfikowania ich, stosuje się następujące kryteria:

 • więcej IMP zdobytych na tej samej linii w danej fazie turnieju;
 • więcej IMP zdobytych na tej samej linii w całym dotychczasowym turnieju;
 • wyższe saldo zapisów w danej fazie turnieju;
 • wyższe saldo zapisów w całym dotychczasowym turnieju;
 • losowanie.

 

 1. 27 listopada 2021, sobota, godz. 16.30 – finał (16 par) 

Uczestnicy finału rozgrywają 30-rozdaniową sesję (15 rund po 2 rozdania) systemem „każdy z każdym”. Pary otrzymują carry over w wysokości 1/4 swojego wyniku z eliminacji (dla par awansujących z oddzielnej klasyfikacji z trzech ostatnich sesji c/o zostanie przyznane w wysokości c/o dla ostatnich par awansujących z klasyfikacji całościowej pomniejszone o 0.5 imp – np. przy dwóch awansujących parach z oddzielnej klasyfikacji c/o dla pierwszej pary zostanie przyznane jak dla 13. z klasyfikacji całościowej pomniejszone o 0.5 imp a dla drugiej pary – jak dla pary 14. również pomniejszone o 0.5 imp).

 

V. Nagrody

 1. Trzy pierwsze pary zdobędą tytuły mistrzów i wicemistrzów Polski Par na IMPy na 2021 rok oraz otrzymają medale i puchary.
 2. Zdobywcy ośmiu pierwszych miejsc otrzymają nagrody finansowe. Zwycięzcy otrzymają nagrodę w wysokości 2000 zł; zdobywcy 2. miejsca – 1200 zł, 3. miejsca – 800 zł, a kolejne miejsca – w zależności od liczby startujących par (7% nagród głównych, 3% nagród dodatkowych).
 3. Dla wszystkich finalistów przewidywane są pakiety upominkowe.

 

VI. Dopuszczone systemy licytacyjne

 1. W MPimp mają zastosowanie odpowiednie przepisy PZBS (MPB’17, PolSys, DON, etc.).
 2. Dopuszczone są systemy zielone i niebieskie. Zabronione są Systemy Wysoce Sztuczne oraz Konwencje Brązowe.
 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwalifikacji systemów rozstrzyga Sędzia Główny.

 

VII. Karty konwencyjne

 1. Każda para winna posiadać kartę konwencyjną.
 2. Podczas podejmowania decyzji przez sędziów w trakcie zawodów pary, które nie mają karty konwencyjnej, będą w niekorzystnej sytuacji, gdyż każda rozbieżność między podanym wyjaśnieniem a odnośną ręką traktowana będzie jako wykroczenie w postaci niewłaściwej informacji. Para ta może również otrzymać karę proceduralną.

 

VIII. Restrykcje

 1. W momencie rozpoczęcia każdej rundy zawodnik ma obowiązek zajęcia miejsca przy stole.
 2. Zakazuje się:
 • palenia (w tym papierosów elektronicznych) w miejscach niedozwolonych,
 • spożywania alkoholu na sali gry,
 • posiadania włączonego telefonu komórkowego,
 • prowadzenia głośnych rozmów, komentarzy itp.

    3. Niezastosowanie się do powyższych restrykcji w punkcie 1 i 2 może spowodować wymierzenie kary w wysokości do 2            imp.

    4. Zachowanie skutkujące „spaleniem” rozdania przy którymkolwiek stole spowoduje wymierzenie kary automatycznej w             wysokości 4 imp.

 

IX. Założenia końcowe

 1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu MZBS.
 2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nieobjęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny – Maciej Czajkowski.

 

Adam Brodowski

 

Marek Michałowski

/ - /

 

/ - /

Prezes Zarządu MZBS

 

Prezes PZBS