Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

52. Mistrzostwa Polski Par Mikst 2009/10 - poprawiony

 

 

 1. 52. Mistrzostwa Polski Par Mikst 2009/09 (MPPMikst 09/10) mają na celu wyłonienie Mistrzów Polski w konkurencji par mikstowych w sezonie 2009/10.

 2. MPPMikst 09/10 rozgrywane będą jako cykl 7 turniejów mikstowych zwanych dalej kwalifikacyjnymi podczas następujących zawodów z JKS 2009 i JKS 2010 zakończony finałem:

  Lp. Termin Miejsce
  1. 11 czerwca 2009 (czwartek) Mityng - Poznań
  2. 11 lipca 2009 (sobota) Kongres - Sława
  3.  20 lipca 2009 (poniedziałek) Kongres - Sopot
  4. 7 sierpnia 2009 (piątek) Festiwal - Słupsk
  5. 28 sierpnia 2009 (piątek) Kongres - Warszawa
  6. 28 listopada 2009 (sobota) Mityng - Poznań
  7. 7 maja 2010 (piątek) Mityng - Wrocław
  8. finał - 28-30 maja 2010
 3. Liczba rozdań w turnieju kwalifikacyjnym wynosi 3 x 10.

 4. Wpisowe do każdego turnieju kwalifikacyjnego ustala organizator.

 5. Każdy z turniejów kwalifikacyjnych będzie liczony na zapis maksymalny.

 6. MPPMikst 09/10 dotyczą par, których zawodnicy są zrzeszeni w PZBS w latach 2009 i 2010.
  Inne pary również mogą brać udział w turniejach kwalifikacyjnych, ale nie będą brane pod uwagę.

 7. Każdej parze spełniającej warunek w pkt.6 liczą się 3 najlepsze turnieje na zasadzie sumowania procentów.

 8. W przypadku lokat dzielonych o wyższym miejscu decyduje:

  1. udział w większej liczbie turniejów kwalifikacyjnych,

  2. lepsze wyniki w turniejach kwalifikacyjnych niezaliczanych do punktacji,

  3. większa suma WK pary,

  4. losowanie.

 9. Po zakończeniu kwalifikacji 16 najlepszych par, spełniających warunek pkt.6, awansuje do finału, gdzie rozegrają 3 sesje każdy z każdym po 2 rozdania (3 x 30 rozdań), z carry-over z kwalifikacji liczonym jak jedna sesja finału.

 10. Pierwsze trzy pary MPPMikst 09/10 otrzymają medale, puchary i tytuły Mistrzów lub Wicemistrzów Polski Par Mikstowych w sezonie 2009/10.

 11. W MPPMikst 09/10 mają zastosowanie: MPB'07, Regulamin Zawodów PZBS, Polityka Systemowa PZBS oraz niniejszy Regulamin.

 12. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do ZG PZBS.

 13. Regulamin został zatwierdzony przez ZG PZBS w dniu 22 maja 2009r i zmodyfikowany 13 kwietnia 2010r.

  (-) Marian Wierszycki (-) Radosław Kiełbasiński
  Przewodniczący Komisji Regulaminów Sportowych Prezes PZBS
 14.  

Poprawiony (piątek, 07 maja 2010 21:21)