Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Grand Prix Polski Teamów 2010/2011

Klasyfikacja open

Klasyfikacja popularna

I. Założenia ogólne

 1. Grand Prix Polski Teamów ma na celu wyłonienie najlepszych teamów w kategorii open i popularnej dla zawodników o WK, nie większym, niż 4,0. które będą reprezentować PZBS na OME Teamów – Poznań 2011.

 2. Rozgrywki dotyczą teamów, których wszyscy zawodnicy są zrzeszeni w PZBS w roku 2010 i 2011. Inne teamy biorące udział w turniejach eliminacyjnych nie będą brane pod uwagę.

 3. Eliminacje do 5. OME dotyczy teamów, których wszyscy zawodnicy:

  1. są zrzeszeni w PZBS w roku 2010 i 2011.
  2. są obywatelami Polski.

  Inne teamy biorące udział w turniejach eliminacyjnych nie będą brane pod uwagę.

II. Założenia sportowe

A. Faza eliminacji

B. Faza finałowa

 1. Grand Prix Polski Teamów będą rozgrywane jako cykl 8-12 turniejów eliminacyjnych zakończonych finałem. Turnieje eliminacyjne rozegraną zostaną w trakcie kongresów i mityngów rozgrywanych od 1.05.2010 do 20.04.2011 (szczegółowe terminy wyznaczy organizator każdego kongresu)

  Lp Termin kongresu Miejsce system
  1. 8 maja 2010 Wrocław IMP + punkty za rozdanie
  2. lipiec 2010 Sława IMP - skala ułamkowa
  3. 19-22 lipca 2010 Sopot MPT IMP
  4. 10-11 sierpnia 2010 Słupsk IMP - skala ułamkowa
  5. 27-29 sierpnia 2010 Warszawa MPT Board-A-Match
  6. 1 i 3 października 2010 Bolesławiec MPT Patton
  7. 5-7 listopada 2010 Stargard Szczeciński  
  8. 19 lutego 2011 Elbląg IMP - skala ułamkowa
    kwiecień 2011 Łódź anulowany
  9. 15 kwietnia 2011 Starachowice  
  10. 7 maja 2011 Wrocław  
  Finał 27-28 maja 2011    
 2. W turniejach eliminacyjnych mogą brać udział drużyny 4-osobowe. Dopuszcza się możliwość udziału teamów 5-6 osobowych z obniżeniem o 10% zdobytych punktów długofalowych przy założeniu rozegrania 50% rozdań przez danego zawodnika.

 3. Turnieje eliminacyjne muszą być grane na powielanych rozdaniach.

 4. Turnieje eliminacyjne mogą być rozgrywane różnymi systemami.

 5. Klasyfikacja długofalowa będzie prowadzona indywidualnie w dwóch kategoriach open oraz popularnej dla zawodników o WK nie wyższym, niż 4,0 (liczy się tytuł na dzień 8 maja 2010) startujących w turniejach eliminacyjnych w teamach dla kategorii popularnej. W finale biorą udział teamy powołane przez 16 zawodników najlepszych w klasyfikacji open oraz 12 zawodników w klasyfikacji popularnej.

 6. Zawodnicy zdobywaliby PDF za zajęte miejsca według następujących zasad:

  Open

  Zwycięzca otrzymuje 400 pdf oraz premie specjalne za czołowe miejsca odpowiednio 50, 35, 25, 17, 10, 7, 4, 2 następni z obniżką w zależności od frekwencji, uwzględniając warunek, że pierwsze 50% teamów otrzymuje PDF od 400 do 120 (czyli od 100% do 30% max) a drugie 50% - resztę. W tej punktacji uczestniczą wszystkie teamy.

  Popularna

  Zwycięzca otrzymuje 200 Pdf oraz premie specjalne za czołowe miejsca odpowiednio 30, 20, 10, 7, 5, 3, 2, 1, a pozostali z obniżką wynikającą z frekwencji, uwzględniając warunek, że pierwsze 50% teamów otrzymuje PDF od 200 do 60 (czyli od 100% do 30% max) a drugie 50 % - resztę.

 7. Punktacja długofalowa opierać się będzie na zasadzie sumowania punktów zdobytych w N+1 najlepszych turniejach eliminacyjnych (gdzie N równa się liczbie turniejów eliminacyjnych podzielonej przez 2 w przypadku parzystej liczby turniejów eliminacyjnych, natomiast w przypadku nieparzystej liczby, należy od tej liczby odjąć 1 i podzielić przez 2).

 8. W przypadku lokat dzielonych o wyższym miejscu decyduje:

  1. Większa ilość kolejno 1, 2, 3 itd. miejsc,
  2. Wynik 6. turnieju eliminacyjnego.
 9. Po zakończeniu cyklu – 16 najlepszych zawodników w klasyfikacji open oraz 12 w klasyfikacji popularnej powołuje 3 zawodników do teamu spośród tych, którzy uczestniczyli przynajmniej w 3 turniejach eliminacyjnych

 10. Finał GP teamów składa się z:

  -eliminacji

  Zawodnicy zajmujący dwa pierwsze miejsca w klasyfikacji długofalowej dzielą metoda wypychania pozostałe teamy na dwie grupy. Teamy rozgrywają w grupach mecze 12-rozdaniowe metodą „każdy z każdym” w klasyfikacji open oraz 16-rozdaniowe w klasyfikacji popularnej.

 11. Dwa najlepsze teamy z każdej grupy awansują do półfinału, gdzie rozgrywają mecze 32-rozdaniowe. Pary półfinałowe tworzą się na krzyż czyli 1. gra z 2. z innej grupy. Carry-Over 5,1 dla drużyny z 1. miejsca w grupie eliminacyjnej.

 12. Finał –mecz 48-rozdaniowy (4x12), mecz o 3 miejsce 24-rozdaniowy.

 13. Zawodnicy, którzy odpadną z eliminacji mogą uczestniczyć w turnieju par, który będzie eliminacja do OME w Poznaniu w konkurencji par.

 14. Turniej par składać się będzie z eliminacji 40 rozdań oraz 16-parowego finału. Eliminacje stanowią jedną sesję, a finał drugą.

 15. Turnieje eliminacyjne i finał są zaliczane do kategorii trzeciej zawodów zgodnie z Polityką Systemową PZBS, czyli dopuszcza się systemy Zielone i Niebieskie.

 16. W trakcie rozgrywek mają zastosowanie: MPB’07, Regulamin Zawodów PZBS, Polityka Systemowa PZBS, Przepisy Wykonawcze do turniejów eliminacyjnych GPT (mogą być ustalone przez poszczególnych organizatorów), Przepisy Wykonawcze finału GPT oraz niniejszy regulamin.

 17. W sprawach spornych, nieujętych w przepisach, rozstrzygnięcia dokonuje Sędzia Główny turnieju.

III. Założenia finansowe i organizacyjne

 1. Zwycięski team w klasyfikacji open zostanie powołany na koszt PZBS na 5. OME w Poznaniu w kategorii teamów (wpisowe plus koszty pobytu według stawek zatwierdzonych przez ZG).

 2. Team drugi w klasyfikacji open oraz zwycięzca w klasyfikacji popularnej otrzymają dofinansowanie w postaci pokrycia kosztów wpisowego do OME Teamów.

 3. Zawodnicy, którzy odpadną w finale GP Teamów mogą w czasie półfinału i finału uczestniczyć w turnieju par. Zwycięzca turnieju otrzyma pokrycie kosztów wpisowego OME Par w Poznaniu 2011.

 4. W turniejach eliminacyjnych GPT będą również nagrody przewidziane regulaminem zawodów PZBS.

  Fundusz nagród – minimum 50% funduszu wpisowego.

 5. Wpisowe do każdego turnieju ustalają organizatorzy plus 10 zł od zawodnika na fundusz OME Poznań

 6. Wpisowe do rundy finałowej wynosi 200 zł od teamu.

IV. Założenia końcowe

 1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do ZG PZBS.

 2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nie objęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny.

 

Regulamin został zatwierdzony przez ZG PZBS w dniu 11 marca 2010 roku, zmodyfikowany 17 marca 2011.

Stanisław Gołębiowski Radosław Kiełbasiński
Wiceprezes d/s Sportowych Prezes

 

Poprawiony (środa, 04 maja 2011 08:46)