Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

XXX Kongres Brydża Sportowego Pracowników TP - regulamin

 

I.    Cel   Kongresu

 • integracja środowiska pracowników  Grupy TP,
 • popularyzacja brydża sportowego wśród pracowników Grupy TP,
 • współzawodnictwo indywidualne i zespołowe,
 • wybór reprezentacji  TP na Mistrzostwa Unii SCIPT.

II.  Organizator

 • Departament Spraw Socjalnych  pod patronatem Krajowej Komisji Sportu, Turystyki
  i Kultury TP.

III.Termin i miejsce

 • termin:   23-25 kwietnia 2010 r.,
 • miejsce: Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy Exploris w Koszelówce.

IV.Kierownictwo Kongresu

Ewa  Zbrzeska                        tel. 24 262 76 04

Wojciech Rzucek                    tel. 22 657 12 21

V.Uczestnictwo

 • prawo do uczestnictwa w Kongresie mają pracownicy Grupy TP zgłoszeni przez Region HR, 
 • jednostka zgłaszająca – Region HR ma prawo zgłosić po sześć par (12 osób w tym kierownik) + kierowca.
 • zgłoszeń drużyn dokonują pracownicy Działu Spraw Socjalnych Regionów HR
 • Centrum                       - Danuta Grabjas                   tel. 022 657 16  33,
 • Północ               - Mirosława Bartnicka                        tel. 058 308  91 71,
 • Południe            - Aleksandra Poloczek           tel. 032 201 14  08,
 • Wschód             - Wanda Malec                      tel. 041 343 06  47,
 • Zachód              - Alicja Ogórek                       tel. 061 859 31  16,

na adres sekretarza KKSTiK TP: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
do 8 kwietnia 2010 r.

Zgłoszenia z poszczególnych jednostek przyjmowane są tylko w formie zbiorowej wg załączonego wzoru karty zgłoszenia.

 • Wszyscy uczestnicy Kongresu potwierdzają w kartach zgłoszeń własnoręcznym podpisem, iż posiadają aktualne badania lekarskie – okresowe,
   oraz że biorą udział w Kongresie na własną odpowiedzialność.
 • zawodnicy przyjeżdżają na Kongres na koszt jednostek zgłaszających,

VI.Świadczenia

 • obsługa i organizacja Kongresu,
 • zakwaterowanie i wyżywienie:

●       23.04.2010 r. -    kolacja,

●       24.04.2010 r. -    śniadanie , obiad , kolacja,

●       25.04.2010 r. -    śniadanie , obiad,

 • ubezpieczenie zawodników od NNW (ze środków CFS przeznaczonych na działalność sportową w Regionach HR),
 • nagrody.

VII. Program  Kongresu

W ramach Kongresu rozegrane zostaną:

 • turniej par na zapis maksymalny,
 • turniej par na zapis meczowy,
 • turniej teamów.

VIII. Klasyfikacja

 • klasyfikacja Kongresu prowadzona będzie w kategoriach:
  1. indywidualnej,
  2. drużynowej,
 • klasyfikację indywidualną sporządzi się sumując punkty długofalowe zdobyte przez zawodnika w poszczególnych turniejach. W przypadku równej liczby punktów długofalowych (PDF) o wyższej pozycji decyduje:
  1. w pierwszej kolejności wyższa lokata w turnieju na zapis maksymalny,
  2. w drugiej kolejności wyższa pozycja w turnieju na impy,
 • wynik drużyny w klasyfikacji drużynowej stanowi suma punktów długofalowych zdobytych       przez  wszystkich zawodników drużyny (4).

       IX. Zasady obliczania punktacji kongresowej

 • turniej par:

                 za I miejsce                       -           liczba pdf = ilość par + 13

                 za II miejsce                      -           liczba pdf = ilość par + 10

                 za III miejsce                     -           liczba pdf = ilość par + 7

                za IV miejsce                     -           liczba pdf = ilość par + 4

                za miejsca V – XI              -           obniżka o 2 pdf

                od miejsca XII                    -           obniżka o 1 pdf

 • turniej teamów:

                 za I miejsce                       -           liczba pdf = ilość teamów   + 20

                 za II miejsce                      -           obniżka o 6 pdf

                 za III miejsce                     -           obniżka o 4 pdf

                za  dalsze miejsca             -           obniżka o 2 pdf

X. Nagrody

Puchary  otrzymują uczestnicy zajmujący trzy pierwsze miejsca w następujących konkurencjach :

 • turniej par na zapis maksymalny,    
 • turniej par na zapis meczowy,
 • turniej teamów,
 • klasyfikację Kongresową.

XI. Postanowienia końcowe

 • wszelkie kwestie  sporne rozstrzyga sędzia główny  zawodów,
 • odwołania od decyzji sędziego będą rozstrzygane przez powołaną dla danej sprawy Komisję Odwoławczą w skład której wejdą trzej zawodnicy nie zainteresowanych drużyn o najwyższym WK  oraz przedstawiciel Organizatora,
 • decyzja Kolegium będzie ostateczna,
 • zakazuje się stosowania systemów licytacyjnych wysoce sztucznych oraz otwarć blefowych na wysokości jednego,
 • na otwarcie jeden w kolor zawodnik powinien posiadać minimum 4 karty w

tym kolorze i co najmniej 8 PC;  na otwarcie przygotowawcze minimum 10 PC; na otwarcie 1 ba – 15-18 PC bez singletona i starszej piątki z tolerancją do 1PC lub jednej karty,

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału  w Kongresie

 

Organizatorzy

Poprawiony (wtorek, 20 kwietnia 2010 18:57)