Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Mistrzostw Polski Par Amatorów

 

 1.  Mistrzostwa Polski Par Amatorów 2010 (MPPA'10) mają na celu wyłonienie mistrzów i medalistów Polski w konkurencji brydż sportowy.
 2. MPPA'10 organizowane są jako impreza środowiskowa mająca na celu promocję   dyscypliny sportu - brydż porównawczy.
 3. MPPA'10 organizuje Warszawski Związek Brydża Sportowego i OSiR Ochota.
 4. MPPA'10 odbędą się w ramach OTP "Kolumna Zygmunta", w hali sportowej OSiR Ochota w Warszawie, 
  przy ul. Nowowiejskiej 37B
   terminach:                            

  22 maja 2010 r., godz. 11.00 - MPPA'10 na impy
  22 maja 2010 r., godz. 16.30 - MPPA'10 na maxy.


  MPPA'10 rozgrywane będą w klasyfikacji łącznej w/w konkurencji.
 1. W każdym z w/w turniejów naliczane będą punkty długofalowe liczone według klucza: 200, 170, 150, 140, 132; dalej do połowy: -4; a następnie -2 do końca.
 2. W MPPA'10 mogą wziąć udział zawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni w PZBS o WK nie wyższym niż 2,5.
 3. Wpisowe do MPPA'10 wynosi: 30 zł od zawodnika; 20 zł - dla uprawnionych do zniżek (junior do 25 lat i senior od 60 lat); 15 zł – dla młodzieży szkolnej (do 18 lat) - do każdego turnieju osobno.
 4.  Zgłoszenia do turniejów przyjmowane będą do 15 min. przed rozpoczęciem zawodów.
 5.  Każdy z turniejów mistrzowskich MPPA'10 rozegrany zostanie systemem 3 minisesji po 10  rozdań. Podczas trwania mini-sesji obowiązuje zakaz opuszczania miejsca gry. Po każdej z minisesji nastąpi przerwa techniczna trwająca od 5 do 7 minut. Zawodnicy zobligowani są do ścisłego przestrzegania ram czasowych rozgrywania turnieju wyznaczonych przez Sędziego Głównego zawodów.
 6.  Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu na sali gry.
 7.  Wyniki każdego turnieju uprawomocniają się 10 minut po wywieszeniu protokołów po 3 minisesji każdego turnieju.
 8.  W każdej konkurencji wymienionej w pkt. 4 Regulaminu MPPA'10 zwycięzcy otrzymają tytuły Mistrza Warszawy Amatorów'10. Członkowie PZBS otrzymają regulaminowe pkl-e.
 9. Do Mistrzostw Polski Par Amatorów 2010 naliczane będą punkty długofalowe (pkt. 5 Regulaminu MPPA'10) obu konkurencji wymienionych w pkt. 4 Regulaminu MPPA'10. Zwycięzcy otrzymają stosowne puchary i medale, a zdobywcy miejsc 2-3 stosowne medale MPPA'10. Członkowie PZBS otrzymają regulaminowe dodatkowe pkl-e (odpowiednio do miejsc w ilości: 35-25-20-15-10-5 PKL).
 10.  W MPPA'10 mają zastosowanie: MPB'97, Regulamin Zawodów PZBS, Polityka Systemowa PZBS, Regulamin Klasyfikacyjny PZBS oraz niniejszy Regulamin.
 11.  Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do organizatora.
 Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nie objęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny.

 Prezes WZBS
(-) Tadeusz Luzak


Poprawiony (środa, 21 kwietnia 2010 06:54)