Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin XIV Mistrzostw Polski Nauczycieli w Brydżu Sportowym

znp_logo

R E G U L A M I N

XIV  MISTRZOSTW  POLSKI  NAUCZYCIELI   W   BRYDŻU   SPORTOWYM

POD   HONOROWYM   PATRONATEM

SŁAWOMIRA  BRONIARZA

PREZESA  ZWIĄZKU  NAUCZYCIELSTWA  POLSKIEGO

1. Cel:

Propagowanie brydża sportowego wśród pracowników oświaty i nauki.

 

2. Organizatorzy :

-  Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie

-  Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego

w Bydgoszczy

Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Grudziądzu,

ul. Chełmińska 104,  tel. 56 4658555 lub 697022311

 

3. Uczestnictwo i zasady mistrzostw :

- W mistrzostwach mogą uczestniczyć pracownicy oświaty i nauki

/kobiety i mężczyźni/ ewentualnie emeryci wymienionych resortów.

- Mistrzostwa zostaną rozegrane w konkurencji par i teamów.

- Obowiązują międzynarodowe przepisy brydża porównawczego.

- Dopuszcza się możliwość grania dowolnym systemem pod warunkiem

posiadania karty konwencyjnej.

 

4. Termin i miejsce :  

 

28 – 29 – 30  czerwca 2010r.; Zespół Placówek Młodzieżowych „Bursa”

w Grudziądzu,  ul. Hallera 37 wg  programu :

 

dn. 28 czerwca 2010r. /poniedziałek/

-  godz. 14.00 – 15.00    - obiad

-  godz. 16.00    -   otwarcie  Mistrzostw,   sesja I turnieju par

-  godz. 20.00    -   kolacja z organizatorami

 

dn. 29 czerwca 2010r. / wtorek /

- godz.    7.30 –   8.30  -   śniadanie 

-  godz.    8.30   -    sesja II turnieju par

-  godz.  13.00 – 14.00  -   obiad

-  godz.  14.00 – 15.30  -   spacerkiem po Starówce Grudziądza

-  godz.  16.00   -    sesja III turnieju par

-  godz.  20.00   -    kolacja

-  godz.  21.00   -    turniej teamów  / 3 – 4  rundy /

 

Uwaga: w turnieju par następuje pełne wymieszanie, czyli każda para

gra z każdą parą.

- 2 -

 

dn.  30 czerwca 2010r. / środa /

-  godz.   7.30  -  8.15  - śniadanie

-  godz.   8.30     -  wręczenie nagród / Turniej Par/;  d.c.  turniej teamów

-  godz. 13.00     -  zakończenie Mistrzostw; obiad

 

5. Komisja sędziowska :

-   Mistrzostwa prowadzi sędzia PZBS.

-   Powołuje się z uczestników komisję odwoławczą.

-   Decyzje komisji odwoławczej są ostateczne.

 

6. Finansowanie :

Koszt udziału w mistrzostwach wynosi :  180 zł  od  osoby

/słownie –stoosiemdziesiątzłotych-/   i obejmuje :

-  zakwaterowanie :   2 noclegi

-  wyżywienie :   3 obiady, 2 kolacje, 2 śniadania

-  nagrody rzeczowe, okolicznościowe plakietki, dyplomy oraz inne koszty

organizacyjne.

Wpłaty należy dokonać w terminie do 10 czerwca 2010r.

na nasze konto :   Związek Nauczycielstwa Polskiego

Zarząd Oddziału

ul. Chełmińska 104

86 – 300 Grudziądz

PKO BP S.A.  O/Grudziądz nr  24 1020 5040 0000 6102 0071 0111

z dopisem : ” XIV MPN w BS”

UWAGA : W wypadku dużej liczby chętnych /ponad 50 par / organizatorowi

przysługuje prawo kwalifikowania wg kolejności wpływu wpłat.

 

7. Nagrody :  

Turniej par :

-  za  I – III m puchary, upominki rzeczowe

-  za  I - VI m  dyplomy

-  upominek i dyplom dla najlepszego „miksta” – jeżeli para mieszana nie zajmie

miejsc I - III

Turniej teamów :

- za  I - III m  upominki indywidualne, puchary i dyplomy dla jednostek

zgłaszających.

 

8. Inne :  

Uczestnicy winni zgłosić się w Zespole Placówek Młodzieżowych

„Bursa” w Grudziądzu ul. Hallera 37, dn. 28 czerwca 2010r.

/ poniedziałek / do godz. 14.00.

 

Z A P R A S Z A M Y