Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Budimex Grand Prix Polski Par 2010

I. Założenia sportowe

 1. Budimex Grand Prix Polski Par rozgrywane będzie jako cykl 14 turniejów w wybranych imprezach z Jednolitego Kalendarza Sportowego 2010 PZBS:
  Lp. Termin*) Miejsce
  1 20 lutego (sobota) Elbląg (WM)
  2 7 marca (niedziela) Piła (WP)
  3 9 maja (niedziela) Wrocław (DS)
  4 5 czerwca (sobota) Poznań (WP)
  5 27 czerwca (niedziela) Bydgoszcz (KP)
  6 10 lipca (sobota) Sława (LB)
  7 17 lipca (sobota) Sopot (PM)
  8 8 sierpnia (niedziela) Słupsk (PM)
  9 22 sierpnia (niedziela) Warszawa (MA)
  10 25 września (sobota) Olsztyn (WM)
  11 3 października (niedziela) Bolesławiec (DS)
  12 17 października (niedziela) Starachowice (SW)
  13 6 listopada (sobota) Stargard Szcz. (ZP)
  14 12 grudnia (niedziela) Łódź (LD)
  finał 17-19 grudnia Warszawa, Dom Chłopa

  *) terminy (w gestii organizatorów) mogą ulec nieznacznej zmianie

 2. Turnieje eliminacyjne rozgrywane będą metodą małych 5-stolikowych sektorów na powielanych rozdaniach. Sektory mogą być krótsze, bądź też turniej może zostać rozegrany pełnym barometrem.
 3. Liczba rozdań w turnieju eliminacyjnym wynosi 50.
 4. Turnieje eliminacyjne i finał są zaliczane do kategorii trzeciej zawodów zgodnie z Polityką Systemową PZBS, czyli dopuszcza się systemy Zielone i Niebieskie.
 5. Punktacja indywidualna opiera się na zasadzie sumowania procentów z każdego z turniejów.
 6. Każdemu zawodnikowi liczy się jego 7 najlepszych turniejów.
 7. Zróżnicowanie miejsc dzielonych:
  1. większa liczba turniejów eliminacyjnych,
  2. wyższe WK zawodnika,
  3. losowanie.
 8. Po zakończeniu cyklu - 24 najlepszych zawodników z wybranym przez siebie partnerem, (ale z takim, który rozegrał co najmniej 4 turnieje eliminacyjne) startuje w finale. Potwierdzenie startu do 14 grudnia do godz. 12:00 do Sędziego Głównego GP. Jeśli dwaj zawodnicy z najlepszej „24” tworzą parę lub któryś z zawodników nie potwierdzi udziału, do finału dopuszcza się kolejnych zawodników z utworzonej listy rezerwowej, począwszy od miejsca 25.
 9. Finał będzie dwufazowy:
  1. Faza I – „każdy z każdym” po 2 rozdania, rozgrywane systemem “barometr”, na zasłonach, łącznie 46 rozdań. Po zakończeniu fazy I, 16 najlepszych zawodników wraz ze swoimi partnerami awansuje do fazy II. Jeśli dwaj zawodnicy z pierwszej szesnastki tworzą parę, to do fazy II dopuszcza się kolejnych zawodników wraz z partnerem, począwszy od miejsca 17.
  2. Faza II – dwie sesje „każdy z każdym” po 2 rozdania, rozgrywane systemem “barometr”, na zasłonach, z rozstawieniem par takim, aby w każdej sesji finału w ostatniej rundzie grały ze sobą pary 1-2, 3-4, 5-6 itd. (wg kolejności par na starcie danej sesji).
 10. W I fazie finału zalicza się carry-over w wysokości 1/7 zdobytej sumy procentów w turniejach eliminacyjnych z przeliczeniem na punkty odpowiadające pierwszej fazie finału.
 11. W II fazie finału zalicza się carry-over w wysokości 1/4 dotychczasowej liczby punktów.

 

II. Łączna pula nagród w finale wynosi 60.000 zł

(załącznik)

Z listy zawodników, którzy rozegrali co najmniej 9 turniejów (według punktacji po ich najlepszych 9 turniejach), pierwszym trzem zawodnikom oraz kolejnym siedmiu zawodnikom, wybranych drogą losowania, zostaną pokryte koszty wpisowego na 5. Otwarte Mistrzostwa Europy w konkurencji par open, czerwiec 2011, Poznań. Warunkiem refundacji kosztów wpisowego do par open 5.OME będzie start z partnerem, który rozegrał co najmniej 4 turnieje eliminacyjne.

W turniejach eliminacyjnych GP będą również nagrody zgodne z uchwałą ZG na wniosek Rady Związku:

Fundusz nagród – minimum 50% funduszu wpisowego. Organizator turniejów eliminacyjnych przeznaczy dodatkowo 2.500 zł dla par z miejsc 1-3.

Wpisowe do turnieju eliminacyjnego jest stałe i wynosi:

 • 75 zł + 10 zł na organizację 5.OME – uczestnik niebędący członkiem PZBS,
 • 50 zł + 10 zł na organizację 5.OME – członek PZBS,
 • 25 zł + 10 zł na organizację 5.OME – członek PZBS do 25 lat lub od 66 lat (wpisana ulga w legitymacji).

 

Sławomir Latała, Sędzia Główny GP 2010

 

Powyższe założenia organizacyjne, sportowe i finansowe zostały zatwierdzone przez ZG PZBS na posiedzeniu 3 grudnia 2009.

(-) Marian Wierszycki

(-) Radosław Kiełbasiński

Przewodniczący Komisji
Regulaminów Sportowych i JKS

Prezes PZBS

Nagrody

puchar_gpp
Lp. 2010 rok
1 15 000
2 10 000
3 5 000
4 3 000
5 2 000
6 1 800
7 1 600
8 1 400
9-10 2 x 1 100
11-12 2 x 1 000
13-16 4 x 800
17-20 4 x 600
21-28 8 x 500
29-32 4 x 400
33 - 48 16 x 300
Suma 60 000

 

Poprawiony (czwartek, 23 grudnia 2010 09:29)